Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Μετατροπή μονάδων μέτρησης. Unit Converter, μετατροπέας νομισμάτων, βάρους, όγκου, μάζας, πίεσης & χρόνου, απόστασης, εμβαδού, μήκους, ταχύτητας, data κ.ά