Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Ταχύτητα. Υπολογισμός online – Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας
Κοντέρ αυτοκινήτου σε υψηλή ταχύτητα | Ταχύτητα - Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας (km/h, κόμβοι κ.ά)

Ταχύτητα. Υπολογισμός online – Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας

Ταχύτητα μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας online. Υπολογισμός χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h), κόμβοι, ταχύτητα ήχου & φωτός κλπ. Speed Unit Converter.

Ταχύτητα – Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας

Speed Unit Converter – Speed Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης ταχύτητας


Στην μονάδα μέτρησης ταχύτηταςΜονάδες μέτρησης ταχύτητας – Μέτρηση Ταχύτητας – τύπος

Ως ταχύτητα ενός σώματος ορίζεται ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του ως προς το χρόνο, όπως αυτή μετράται σε ένα δεδομένο σύστημα συντεταγμένων.

Στην κινηματική, είναι μέγεθος διανυσματικό, δηλαδή χαρακτηρίζεται τόσο από το μέτρο (μέγεθος) της, όσο και από τη φορά (κατεύθυνση) της. (via)

Έχει καθιερωθεί να συμβολίζεται η ταχύτητα στην κινηματική με το λατινικό γράμμα “v”, ενώ στα ελληνικά χρησιμοποιείται αρκετές φορές αντίστοιχα το γράμμα “υ”

Η ταχύτητα διακρίνεται σε μέση ταχύτητα και σε στιγμιαία ταχύτητα. Ως μέση ταχύτητα (v) ενός σώματος κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος ορίζεται το πηλίκο της απόστασης (d) που διανύθηκε προς το χρονικό διάστημα (t) που χρειάστηκε για τη μετατόπιση, ενώ ως φορά της ταχύτητας ορίζεται η φορά αυτής της μετατόπισης:

Ταχύτητα - Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας (km/h, κόμβοι κ.ά)

Στο σύστημα μονάδων S.I., η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας είναι το 1 μέτρο/δευτερόλεπτο, που συμβολίζεται:

1 m / s ( = 1 meter / second )

Μονάδες μέτρησης ταχύτητας είναι

  • Εκατοστό ανά δευτερόλπτο | centimeter / second (cm/s)
  • Πόδια ανά δευτερόλεπτο | foot / second (ft/s)
  • Χιλιόμετρα : kilometer / hour (km/h) ή kilometer / minute (km/min) ή kilometer / second (km/s)
  • Μέτρα : meter / minute (m/min) ή meter / second (m/s)
  • Κόμβοι | knot (kn)
  • mach (at std. atm.) (M)
  • Μίλια ανά ώρα | mile / hour (mph)
  • Γιάρδες ανά δευτερόλεπτο | yard / second
  • Ταχύτητα φωτός | speed of light
  • Ταχύτητα ήχου | speed of sound (at std. atm.)

Δεν θα πρέπει να συγχέεται ο κόμβος ή το μίλι ανά ώρα που είναι μονάδα ταχύτητας με το μίλι που είναι μονάδα απόστασης (μήκους).

Ταχύτητα πλοίου – Κόμβος (knot) | ναυτικά μίλια ανά ώρα

Ταχύτητα - Μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας (km/h, κόμβοι κ.ά)Η Ταχύτητα πλοίου (speed) αποτελεί συνάρτηση απόστασης και χρόνου μέσα στον οποίο διανύεται αυτή από ένα πλοίο, η οποία και μετριέται σε κόμβους (knots), ή ναυτικά μίλια ανά ώρα, (nm/h).

Η ταχύτητα πλοίου προσδιορίζεται με τα δρομόμετρα ή με την απόσταση σε συνάρτηση του χρόνου παρατήρησης, (στίγμα εξ αναμετρήσεως), ή από γραμμές θέσης, ή με σύγχρονο ραντάρ ή με τις γνωστές ηλεκτρονικές συσκευές θέσης (GPS). | via

Ο κόμβος (knot) είναι μονάδα μέτρησης ταχύτητας πλοίου γενικά σε υδάτινο χώρο (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια), επί και υπό την επιφάνεια, και είναι ίση με ένα ναυτικό μίλι την ώρα.

Ο κόμβος χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης και στα αεροπλάνα. Επίσης με τη μονάδα αυτή γίνεται και η μέτρηση ταχύτητας των θαλασσίων ρευμάτων.

Τροχιακή ταχύτητα

Τόσο στην Αστρονομία όσο και στην Αστροναυτική με τον όρο τροχιακή ταχύτητα χαρακτηρίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα με την οποία ένα ουράνιο σώμα περιφέρεται ασφαλώς γύρω από το βαρύκεντρο ενός συστήματος, συνήθως γύρω από ένα σώμα μεγαλύτερης μάζας, έτσι ώστε να διατηρεί την τροχιά του. | via

Ταχύτητα ήχου | speed of sound

Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι 343 m/s (1235 km/h). Γενικά δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τις καταστατικές μεταβλητές του συστήματος (πίεση, θερμοκρασία).

Ταχύτητα φωτός | speed of light

Η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα με την οποία το φως διαδίδεται στο κενό ή σε άλλα μέσα.

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό που συμβολίζεται συνήθως με c, είναι 299.792.458 m/s (μέτρα το δευτερόλεπτο) σε μονάδες SI, δηλαδή κατά προσέγγιση 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή σε επιστημονική μορφή 3·108m/s.

Η ταχύτητα του φωτός στο “κενό” θεωρείται η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί, όχι μόνο από το φως αλλά και από τα υπόλοιπα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, άλλες μορφές μετάδοσης ενέργειας και από την ύλη. | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης ταχύτητας ● #ταχύτητα #κόμβοι #SpeedUnit