Αρχική » Online Web Tools » IP Adress. Ποιά είναι η IP του υπολογιστή, tablet, κινητού τηλεφώνου
Αναπαράσταση σύνδεσης χρηστών και pc σε δίκτυο ή internet με χρήση IP | Ποια είναι η IP μου ; Βρες την IP Address υπολογιστή

IP Adress. Ποιά είναι η IP του υπολογιστή, tablet, κινητού τηλεφώνου

What Is My IP Address ? Βρες ποια είναι η IP του υπολογιστή ή του tablet ή του κινητού – smartphone σου. Βρείτε την IP (Internet Protocol address) της σύνδεσης σας στο internet, online εύκολα και γρήγορα. Εντοπισμός IP.

Μy ip address | What Is My IP Address ? Ποια είναι η IP μου;

Βρείτε τη διεύθυνση IP σε κάθε συσκευή. H IP σου είναι:

176.123.8.97

Internet Protocol address | Βρες την IP διεύθυνση της συσκευής σου

Μία διεύθυνση Ip address – Internet Protocol address, είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol standard.

Κάθε τηλεφωνική συσκευή που ανήκει στο δίκτυο – όπως επίσης δρομολογητές (routers), υπολογιστές, time-servers, εκτυπωτές, μηχανές για fax μέσω Internet, και ορισμένα τηλέφωνα – πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση.

Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού τηλεφώνου (σύγκριση με VoIP) για έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο.

Μπλε Κομπιουτεράκι - υπολογιστής τσέπης και αριθμομηχανή ● Scientific CalculatorΌπως κάθε διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια άιπι address χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο.

Μια διεύθυνση  μπορεί να «μοιράζεται» σε πολλές συσκευές – πελάτες.

Είτε επειδή αυτές είναι μέρος ενός shared hosting web server environment. Είτε λόγω ενός proxy server που λειτουργούν ως μεσολαβητές.

Στην τελευταία περίπτωση (χρήση διακομιστή μεσολάβησης) η πραγματική διεύθυνση μπορεί να αποκρύπτεται από το διακομιστή που δέχεται αίτηση.

Η αναλογία στα τηλεφωνικά συστήματα θα ήταν η χρήση διεθνών ή τοπικών αριθμών κλήσης (proxy) και επεκτάσεων (shared).

Δυναμικές και στατικές διευθύνσεις IP

Οι διευθύνσεις IP ορίζονται είτε μόνιμα (για παράδειγμα, σε ένα διακομιστή ο οποίος βρίσκεται πάντα στην ίδια διεύθυνση) είτε προσωρινά από ένα πλήθος διαθέσιμων διευθύνσεων.

Δυναμικές διευθύνσεις

Οι δυναμικές διευθύνσεις δίνονται για να αναγνωρίζονται προσωρινές συσκευές όπως προσωπικοί υπολογιστές ή προγράμματα πελάτες (clients).

Οι ISPs χρησιμοποιούν δυναμική κατανομή (οι διευθύνσεις κατανέμονται δυναμικά) για να ορίσουν διευθύνσεις από ένα μικρό πλήθος διαθέσιμων σε ένα μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για σύνδεση μέσω τηλεφώνου (dial-up), WiFi και άλλες προσωρινές συνδέσεις.

Έτσι επιτρέπει σε χρήστες φορητών υπολογιστών να συνδέονται αυτόματα σε μια ποικιλία υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με τη δρομολόγηση (routing) του κάθε δικτύου.

Οι χρήστες με δυναμικές διευθύνσεις  πιθανόν να έχουν προβλήματα στο να τρέχουν δικό τους mail server (διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες όπως το mail-abuse.org έχουν συλλέξει λίστες από σειρές (ranges) διευθύνσεων IP και τις έχουν μπλοκάρει.

Η δυναμική κατανομή διευθύνσεων  απαιτεί έναν κεντρικό διακομιστή (server) για να ακούει τα αιτήματα και να ορίσει έπειτα μια διεύθυνση.

Οι διευθύνσεις μπορούν να οριστούν τυχαία ή να βασιστούν σε μια προκαθορισμένη πολιτική (policy).

Το πιο συνηθισμένο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό διευθύνσεων δυναμικά είναι το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Το DHCP περιλαμβάνει ένα lease time που καθορίζει πόσο καιρό μπορεί αυτός που κάνει την αίτηση να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση πριν ζητήσει την ανανέωσή της, επιτρέποντας σε διευθύνσεις να παίρνονται, εαν όποιος τις ζήτησε αποσυνδεθεί.

Είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται δυναμική κατανομή για ιδιωτικά δίκτυα.

Δεδομένου ότι τα ιδιωτικά δίκτυα σπάνια παρουσιάζουν έλλειψη διευθύνσεων, είναι δυνατό να οριστεί η ίδια διεύθυνση στον ίδιο υπολογιστή.

Με κάθε αίτηση (request) ή να καθοριστεί ένας παρατεταμένος lease time.

Αυτές οι δύο μέθοδοι μιμούνται την ανάθεση στατικής διεύθυνσης.

Στατικές διευθύνσεις IP

Οι στατικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται ημι-μόνιμες συσκευές με σταθερές διευθύνεις.

Οι εξυπηρετητές (servers) τυπικά χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.

Η στατική διεύθυνση μπορεί να διαμορφωθεί άμεσα (να γίνει configured) επάνω στη συσκευή η ως μέρος της κεντρικής διαμόρφωσης DHCP που συσχετίζει τη MAC address της συσκευής με μια στατική διεύθυνση.  wikipedia

#FindYour. Βρες την #IP (internet protocol address) σε #pc και #υπολογιστή