Αρχική » Αφιερώματα - Ένθετα » Πολιτική Προστασία » Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Civil Protection

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Civil Protection

O Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς όπως εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Κατηγορίες Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την ενημέρωση για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο αναμένεται αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ο παρακάτω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και τον συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αφορά την επόμενη ημέρα από αυτή που εκπονείται και εκδίδεται.

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - Civil Protection

Civil ProtectionΗ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα για το διάστημα από τη 1η Μαΐου έως και τη 31η Οκτωβρίου 2024.

Πηγή: Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Γ.Γ.Π.Π

Ο Χάρτης εκδίδεται καθημερινά και ισχύει για την επόμενη ημέρα από την έκδοσή του.

Συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Κύριος στόχος της έκδοσης του Χάρτη είναι η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες κατά το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Αυτό γίνεται, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν ενάρξεις δασικών πυρκαγιών.

Συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Οδηγίες – συμβουλές για την πρόληψη και προστασία μας από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μπορείτε να βρείτε στο σχετικό μας άρθρο: Δασικές πυρκαγιές. Οδηγίες πρόληψης από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τι σημαίνουν οι κατηγορίες κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Η ομάδα έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο (Δασολόγους και Μετεωρολόγο).

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου, διαβαθμισμένες ανάλογα με την πιθανότητα κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Πράσινο – Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός.

Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δε θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μπλέ – Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο.

Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Κίτρινο – Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός.

Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πορτοκαλί – Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κόκκινο – Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος.

Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος.

Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους.

Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

O Ημερήσιος #Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π #πυρκαγιά #δάσος #φωτιά