Αρχική » Online Web Tools » Internet Speed Test – Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης (Download – Upload)
Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης στο Internet | Starting Testing Internet Speed Test ● Most Accurate Online Broadband Speed Test

Internet Speed Test – Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης (Download – Upload)

Internet Speed Test online. Μέτρηση της ταχύτητας σύνδεσης σας στο ίντερνετ. Download Mbps & Upload Mbps Bandwidth Test. Dialup, isdn, adsl, vdsl. Πόσο γρήγορη σύνδεση έχεις στο διαδίκτυο; Επίσης Λεξικό όρων και Λεξικό του Internet | Bps/ Kbps/ Mbps. Metrisis Taxititas Internet στο HelpPost.gr

Speed Test – Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης στο Internet

Πόσο γρήγορη είναι η ταχύτητα λήψης σας; Σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα, το απλό τεστ της ταχύτητας της σύνδεσής σας στο Internet.

Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης στο Ιντερνετ - Starting Testing Internet Speed Test ● Most Accurate Online Broadband Speed Test
Κάντε click στην εικόνα

Internet Free Speed Test – Download speed & Upload speed

Internet connection Speed Test is a test for measuring speed of data rate.

This is an amount of bits of information passed per second (measured in kilobits per second Kbps, megabits per second Mbps or gigabits per second Gbps).

High speed of connection — an important factor which provides a comfortable work in the Worldwide Network. That’s why the Internet speed is interesting not only for professionals but for every user.

Λεξικό όρων – Λεξικό του Internet | Bps/ Kbps/ Mbps

Λεξικό όρων – Λεξικό του Internet. Ένα λεξικό διαδικτυακών όρων για σερφάρετε περισσότερο ενημερωμένοι!

WWW (World Wide Web), Download – Upload και Bandwidth

WWW (World Wide Web)

Χαρακτηρισμός του γραφικού περιβάλλοντος που πλέον διέπει το Internet.

Χάρη στις δυνατότητες multimedia που προσφέρει, το Web συνέβαλλε σημαντικά στην ραγδαία εξάπλωση του Internet.

Αποτελεί ωστόσο μόνο μία από τις πολλές δυνατότητες επικοινωνίας που διαθέτει το Internet. Στην Ελλάδα λέγεται και Παγκόσμιος Ιστός.

Download – Upload

Oταν κάνουμε download ένα αρχείο (δηλαδή μια εικόνα, ένα έγγραφο κειμένου, ένα βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αρχείου) εννοούμε ότι αποθηκεύουμε (κατεβάζουμε) το αρχείο στο PC μας ένα αντίγραφο του.

Είναι δηλαδή η διαδικασία απόκτησης (μέσω μεταφοράς) δεδομένων από άλλον υπολογιστή ή server.

Η αντίστροφη πράξη είναι το upload, όπου ένα τοπικό αρχείο αντιγράφεται σε ένα server. Η ταχύτητα (Speed Test) του «κατεβάσματος» εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου και την ταχύτητα της σύνδεσης μας στο internet.

Bandwidth (εύρος ζώνης)

Το εύρος ζώνης μετράει το μέγεθος του όγκου της πληροφορίας που μπορεί να μεταφερθεί από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσα από ένα δίκτυο ανά μονάδα χρόνου. Τελευταία αναφέρεται και ως η ταχύτητα (Speed Test) μιας σύνδεσης.

Έτσι λοιπόν, όπως ένας σωλήνας επιτρέπει σε ορισμένο όγκο νερού να περνάει από αυτόν ανά δευτερόλεπτο έτσι και μια σύνδεση δικτύου επιτρέπει κάποιον μέγιστο αριθμό bιts να μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο (bps)

Bit, Bps/ Kbps/ Mbps, Ethernet και Broadband

Bit (binary digit)

Τα bits είναι δυαδικά ψηφία. Τα δυαδικά ψηφία χρησιμοποιήθηκαν από το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και είναι τα εξής δύο: 0, 1.

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν bits για την αναπαράσταση της πληροφορίας. Έτσι στο σκληρό δίσκο, στη RAM, κλπ, ο υπολογιστής ουσιαστικά αποθηκεύει μηδενικά και άσσους.

Bps/ Kbps/ Mbps

Ο όρος bps (bits per second) αναφέρεται σε ταχύτητα μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων, η οποία καταγράφεται σε μεταδιδόμενα bits ανά δευτερόλεπτο. Το Kbps αναφέρεται σε χιλιάδες bps, ενώ το Mbps σε εκατομμύρια bps.

Ethernet

Ο όρος ethernet αναφέρεται σε ένα πρότυπο ενσύρματης σύνδεσης υπολογιστών για την δημιουργία τοπικών δικτύων.

Έγινε αποδεκτό επίσημα ως IEEE πρότυπο με κωδική ονομασία 802,3 το 1985. Ο υπολογιστής συνδέεται με καλώδιο ethernet σε κάποιο hub ή ADSL router.

Όσοι υπολογιστές συνδέονται πάνω στο ίδιο hub δημιουργούν ένα τοπικό δίκτυο ενώ όταν το hub ή κάποιος υπολογιστής συνδεθούν με καλώδιο ethernet σε έναν ADSL router αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Broadband

Ο όρος Broadband στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα δίκτυο μέσα στο οποίο τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχύτητες.

Σε μια τέτοια επικοινωνία το καλώδιο έχει την ικανότητα να μεταφέρει ταυτόχρονα πολλά σήματα και τύπους κίνησης δεδομένων.

Το μέσω μετάδοσης ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο, μια οπτική ίνα, ραδιοσυχνότητες ή καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους.

Τα τελευταία χρόνια ο όρος broadband περιγράφει τη μετάδοση δεδομένων μεγάλων ταχυτήτων για την πρόσβαση στο internet μέσω καλωδίων τηλεφώνου όπως το ADSL

Session, HTTP, Browser, ISP, Web Site και Link

Session

Μία συνολική επιτυχημένη επίσκεψη ενός χρήστη (ουσιαστικά ενός υπολογιστή) σε ένα Web Site.

Το session περιγράφει όλη την διαδρομή του επισκέπτη από την πρώτη σελίδα έως τις υπόλοιπες, για όση ώρα αυτός βρισκόταν στο Site.

HTTP (http – Hyper text Transport Protocol)

Το σύστημα που χρησιμοποιεί ένας browser για να ζητήσει και ένας server για να αποδώσει αρχεία HTML στον web.

Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου. Μέσω αυτού, βλέπουμε τις σελίδες γραφικών του WWW (το συναντάμε στην αρχή μίας url δ/νσης πχ https://www.helppost.gr/ )

Browser

Φυλλομετρητής. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τη γλώσσα HTML που λαμβάνετε μέσω Internet, σε εικόνες και κείμενο (πχ Chrome, Internet Explorer της Microsoft, Mozilla Firefox, Opera κλπ)

ISP (Internet Service Provider)

Είναι η εταιρεία που μας παρέχει την πρόσβαση (έναντι αμοιβής) στο internet .

Web Site

Χαρακτηρισμός της παρουσίας στο World Wide Web. Μία δικτυακή τοποθεσία ή Ιστότοπος όπως πολλοί το αναφέρουν στα Ελληνικά.

Ένα Web Site περιλαμβάνει εκτός από την αρχική σελίδα, πρόσθετες σελίδες Web, καθώς και άλλα στοιχεία όπως εικόνες, video, ήχο κλπ

Link (links)

Κείμενα ή εικόνες, τα οποία, εφόσον επιλεγούν με κλικ, παραπέμπουν σε άλλες σελίδες ή σε άλλα sites.

Ένα link μπορούμε να το προσθέσουμε στα αγαπημένα μας για να έχουμε πιο γρήγορη πρόσβαση στην παραπομπή του.

Online, Anonymous FTP, Cyberspace, Streaming και Html

Online

Η κατάσταση κατά την οποία ένας υπολογιστής βρίσκεται σε σύνδεση με το Internet (online / offline).

Anonymous FTP

Πρόγραμμα που επιτρέπει το «κατέβασμα» προγραμμάτων από ftp Servers.

Ο χρήστης συνδέεται ανώνυμα ή με τον κωδικό πρόσβασης «guest» και κατεβάζει σειρά προγραμμάτων στον υπολογιστή του.

Πρωτόκολλο άμεσης επικοινωνίας με διακομιστή που δέχεται και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.

Cyberspace

Cyberspace ή «κυβερνοχώρος» στα ελληνικά. Υποδηλώνει το σύνολο των ιστοσελίδων του Διαδικτύου που ο χρήστης επισκέπτεται «σερφάροντας».

Είναι ο φανταστικός χώρος όπου συναντιούνται και επικοινωνούν πολλοί χρήστες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο για το internet και τις υπηρεσίες του.

Streaming

Ταυτόχρονη μετάδοση ροής δεδομένων, π.χ. για video ή ήχο. Η αναπαραγωγή ήχου και εικόνας σε «πραγματικό χρόνο» κατά την διάρκεια μεταφοράς τους από το διαδίκτυο.

Απαιτεί μεγάλο διαθέσιμο bandwidth (Η ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν κάθε φορά από τις τηλεπικοινωνιακές αρτηρίες – συνδέσεις internet) .

Τεχνική για την αναπαραγωγή multimedia αρχείων.

Κατά τη διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο όλο το αρχείο ώστε να ξεκινήσει το παίξιμό του, μπορούμε δηλαδή να κατεβάζουμε ένα αρχείο βίντεο, να βλέπουμε την αρχή του και την ίδια στιγμή να κατεβαίνει ακόμα το τελευταίο μέρους του .

Html (Hyper Text Markup Language)

Γλώσσα δημιουργίας σελίδων WEB. Συγκεκριμένος τύπος ηλεκτρονικής γλώσσας, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ιστοσελίδων, στις οποίες ενσωματώνει hypertext (Έτσι ονομάζεται το κείμενο, που με ένα απλό «κλικ» μπορεί να συνδεθεί με κάποια(-ες) άλλη(-ες) πηγές (links))

Url, Vdsl, IP address και Cookie

Url (Uniform Resource Locator)

Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας. Eίναι η μοναδική διεύθυνση που έχει μία ιστοσελίδα στο internet.

Αν την πληκτρολόγησετε (πχ https://www.helppost.gr/ στην μπάρα διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας θα μεταφερθείτε απευθείας σε αυτήν .

UPS (uninterruptible power supply)

Τα UPS είναι συσκευές που αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν τον υπολογιστή μας με απόλυτα σταθερή τάση είτε υπάρχει ρεύμα στο δίκτυο είτε όχι.

Οι συσκευές αυτές διαθέτουν διάφορα φίλτρα σταθεροποίησης της τάσης και το ρεύμα που προσφέρουν είναι απολύτως σταθερό και συνεπώς μας προστατεύουν από οποιαδήποτε διακύμανση του δικτύου του ρεύματος.

Vdsl

Σημαίνει Very High rate Digital Subscriber Line. Δίνει την μέγιστη θεωρητική ταχύτητα που φτάνει μέχρι και 200 Mbps, λειτουργεί μόνο σε αποστάσεις μικρότερες από 1300 μέτρα .

IP address

IP address (Internet Protocol address). Μια ακολουθία αριθμών που χαρακτηρίζει κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο.

Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet. Η κωδική διεύθυνση ενός υπολογιστή που είναι μέρος (κόμβος) του Internet.

Αποτελείται από 4 αριθμούς 1-3 ψηφίων που χωρίζονται από τελείες. (ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ) .

Έχουμε δύο υποκατηγορίες: Δυναμικές (dynamic) Ip και στατικές (static) Ip.

Οι δυναμικές Ip διευθύνσεις ισχύουν για όση ώρα το αντίστοιχο pc είναι συνδεδεμένο στο internet, όταν αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί θα αλλάξει η διεύθυνση Ip του pc που έχουμε.

Cookie – s

Ένα μικρό αρχείο (συνήθως με την μορφή .txt) το οποίο στέλνεται από ένα Web Site προς τους επισκέπτες του και αποθηκεύεται στο σκληρό τους δίσκο.

Η αποστολή του Cookie γίνεται, ώστε να υπάρχει ένα σημείο επαφής, για να αναγνωριστεί ο ίδιος χρήστης την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί το ίδιο Web Site.

Δείτε επίσης στο HelpPost.gr

Μετατροπή KB, MB, GB, TB. Μονάδες μέτρησης δεδομένων
Μεταφορά δεδομένων. Μετατροπή μονάδων Data Transfer

Έλεγχος ταχύτητας σύνδεσης στο #Internet. #Download speed and #Upload #speedtest