Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μεταφορά δεδομένων. Μετατροπή μονάδων Data Transfer (Mbit/s MBps κ.ά)
Αναπαράσταση μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα στα σύννεφα - cloud | Μετατροπή μονάδων Data Transfer (Mbit/s MBps κ.ά)
Cloud Computing And Wireless Communications

Μεταφορά δεδομένων. Μετατροπή μονάδων Data Transfer (Mbit/s MBps κ.ά)

Μεταφορά – ταχύτητα ψηφιακών δεδομένων. Μετατροπή μονάδων μέτρησης Mbps – Mbit/s, MBps, bit/s, Kbit/s, KB/h. Data Transfer, online Computer units Conversion.

Μεταφορά – ταχύτητα δεδομένων (Data Transfer)

IT Computer Data Storage Unit Conversion  (computer data units)

Όταν ελέγχουμε την ταχύτητα σύνδεσης μας στο internet οι μονάδες μέτρησης, τα αποτελέσματα δηλαδή (συνήθως σε Mb /s ή Mbps), είναι σε μονάδες μέτρησης μεταφοράς/ταχύτητας δεδομένων

Μεταφορά – ταχύτητα ψηφιακών δεδομένων. Μετατροπή μονάδων μέτρησης Mbps – Mbit/s, MBps, bit/s, Kbit/s, KB/h. Data Transfer, online Computer units Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης Data Transfer


Στην μονάδα μέτρησης Data TransferΜονάδες μέτρησης μεταφοράς δεδομένων

Μεταφορά - ταχύτητα δεδομένων. Μετατροπή μονάδων μέτρησης Data Transfer onlinebit / second (bit/s), byte / second (B/s), kilobit / second (Kbit/s), kilobyte / second (KB/s), megabit / second (Mbit/s), megabyte / second (MB/s), gigabit / second (Gbit/s), gigabyte / second (GB/s), byte / minute (B/min), byte / hour (B/h), kilobyte / minute (KB/min), kilobyte / hour (KB/h), megabyte / minute (MB/min), megabyte / hour (MB/h)

Data Transfer & Speed test

To Data Transfer είναι το όριο κίνησης – μεταφοράς – ταχύτητας πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε αρχείο HTML, γραφικών, audio ή video στο οποίο έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε επισκέπτης ενός web site κλπ.

Υψηλές τιμές data transfer υποδηλώνουν αυξημένη κίνηση και υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.

Όταν ελέγχουμε την ταχύτητα σύνδεσης μας στο internet οι μονάδες μέτρησης, τα αποτελέσματα δηλαδή (συνήθως σε Mb /s ή Mbps), είναι σε μονάδες μέτρησης μεταφοράς/ταχύτητας δεδομένων (αφού στέλνουμε και κυρίως λαμβάνουμε πληροφορίες – δεδομένα από ένα υπολογιστή – server).

Το MBps είναι η συντομογραφία των λέξεων «megabytes per second» ενώ το Mbps προκύπτει από τις λέξεις «megabits per second»

Αυτές οι συντομογραφίες δηλώνουν όπως γνωρίζουμε, μονάδες μέτρησης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων στους υπολογιστές και στα δίκτυα.  1 byte αποτελείται από 8 bits. Άρα αντίστοιχα, 1MB (megabyte) αποτελείται από 8Mb (megabits).  Επομένως η διαφορά Mbps με το MBps έγκειται στο γεγονός ότι το MBps δηλώνει ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 8πλάσια του Mbps.

Το megabits per second συνήθως χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει «τι δυνατότητες» μεταφοράς έχουμε σε ένα κανάλι μεταφοράς (πχ σε μία γραμμή adsl)

Byte

Το byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα, εμφανιζόμενη συνήθως στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης τους.

Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bit. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28=256 τιμές). Γενικά μια σειρά με n bits αντιπροσωπεύουν 2^n διαφορετικές τιμές.

Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογιστές και άλλες μονάδες, από 1 ως 60 bit, αλλά σήμερα επικρατεί το οκτάμπιτο byte.

Ένας λόγος γι’ αυτό είναι η συμβατότητά του με το οκτάμπιτο πρότυπο ASCII.

Πολλαπλάσια του byte είναι τα:

 • Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 210 bytes
 • Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1.048.576 bytes = 1024 kilobytes = 220 bytes
 • Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB = 1.073.741.824 bytes = 230 bytes
 • Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes = 240 bytes
 • Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1.125.899.906.842.624 bytes = 250 bytes
 • Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes = 260 bytes
 • Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes = 270 bytes
 • Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes = 280 bytes

Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του byte ως πληροφορίας και ως χωρητικότητας πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

 • Όταν λέγεται ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 KByte, σημαίνει ότι αποτελείται από 1.024 bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθεαυτής.
 • Όταν λέγεται το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 KByte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας 1.024 bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των 1.024 bytes.
  Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του – οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου – να ισοδυναμεί με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας). wikipedia
Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης για #ταχύτητα ψηφιακών δεδομένων #Mbps #Mbit