Αρχική » Ημερολόγιο Ιουνίου 2023 » Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου 2023. Ποιοι γιορτάζουν το μήνα Ιούνιο
Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιούνιος 2023. Συναξάρι με γιορτές | Calendar with Greek name days - Iounios

Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου 2023. Ποιοι γιορτάζουν το μήνα Ιούνιο

Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου 2023. Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν (ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλο τον Ιούνιο του 2023.

Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου 2023. Ποιοι γιορτάζουν το μήνα Ιούνιο

Greek name days that are celebrated in June – Iounios

Ποιος γιορτάζει σήμερα, αύριο & επόμενες ημέρες

1 Ιουνίου 2023
 • Γερακίνα (Γεράκης)
 • Ευέλπιστος (Ευελπίστη)
 • Θεσπέσιος (Θεσπέσης, Θεσπέσια)
 • Ιέραξ (Γέρακας, Ιέρακας)
 • Ιουστίνος
 • Πύρρος (Πύρα, Πύρος, Πύρρα)
2 Ιουνίου 2023
 • Μαρίνος
 • Νικηφόρος (Νίκη, Νικηφόρα, Νικηφορία)
3 Ιουνίου 2023
 • Ιερία (Ιέρεια)
 • Υπατία (Πατούλα, Υπατή, Υπατούλα)
4 Ιουνίου 2023
 • Μάρθα
5 Ιουνίου 2023
 • Απόλλων
 • Δωρόθεος (Δώρα, Δωροθέα, Δωροθέη, Δωρούλα)
 • Κύνθια (Κυνθία)
 • Νίκανδρος (Νικανδρία, Νίκη)
 • Πλούταρχος
 • Σελήνη (Σελήνα, Σεληνία, Σεληνιάδα, Σεληνιάς, Σελήνιος, Σελήνος)
 • Τριάδα (Κόρη, Κορίνα, Κορίνος, Tριάς)
6 Ιουνίου 2023
 • Ιλαρίων (Ιλαρία, Ιλαριάδα, Ιλαρίωνας, Λαριάδα)
7 Ιουνίου 2023
 • Ζηναΐς (Ζηναΐδα)
 • Παναγής (Πανάγος)
 • Σεβαστιανή (Σεβαστή, Σεβαστιάνα, Σεβαστίνα, Σεβαστούλα, Σέβη, Σεβούλα)
8 Ιουνίου 2023
 • Καλλιόπη (Καλλιοπία, Πόπη)
 • Ναυκράτιος (Ναυκράτης)
9 Ιουνίου 2023
 • Ροδάνθη (Ροζάνθη)
11 Ιουνίου 2023
 • Βαρθολομαίος
 • Βαρνάβας
 • Λουκάς (Λουκία, Λουκίτσα)
 • Αγίων Πάντων
12 Ιουνίου 2023
 • Ονούφριος (Νούφρης, Ονούφρης, Ονουφρία)
13 Ιουνίου 2023
 • Τριφύλλιος (Τριφύλιος)
14 Ιουνίου 2023
 • Ελισσαίος (Ελισσώ, Ελισώ)
 • Νήφων
15 Ιουνίου 2023
 • Αυγούστα (Αυγουστία, Αυγουστίνα)
 • Αυγουστίνος (Αυγουστής, Αύγουστος)
 • Ιερώνυμος (Γερώνυμος, Ιερονύμη)
 • Λιβύη (Λίβας, Λίβιος)
 • Μόνικα (Μόνα)
 • Ορτανσία (Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτίσιος)
16 Ιουνίου 2023
 • Τίχων (Τύχων)
17 Ιουνίου 2023
 • Ισμαήλ (Ισμαήλης, Ισμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος)
 • Φίληξ (Φήλιξ, Φίληκας, Φιλήκη, Φίληξα)
18 Ιουνίου 2023
 • Έρασμος
 • Λεόντιος (Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα)
19 Ιουνίου 2023
 • Ζώσιμος (Ζήσης, Ζήσιμος, Ζώσα, Ζωσής, Ζωσιμαία, Ζωσιμαίος)
 • Παΐσιος (Παΐσης, Παϊσία)
20 Ιουνίου 2023
 • Μεθόδιος
21 Ιουνίου 2023
 • Αφροδίσιος (Αφροδισία)
22 Ιουνίου 2023
 • Ευσέβιος (Ευσεβεία, Ευσεβής, Ευσεβούλα, Σέβη, Σεβούλα)
 • Ζηνάς (Ζένα, Ζένας, Ζένια, Ζένος, Ζήνα)
23 Ιουνίου 2023
 • Αγριππίνα
 • Αριστοκλής (Αριστοκλέας, Αριστόκλεος)
 • Λούλου (Λούλα, Λούλης)
25 Ιουνίου 2023
 • Έρωτας
 • Φεβρωνία (Φέβρα, Φεβρούλα, Φέβρω, Φεβρωνίτσα, Φεύρα, Φευρούλα, Φεύρω, Φευρωνία, Φευρωνίτσα)
26 Ιουνίου 2023
 • Μακάριος
27 Ιουνίου 2023
 • Πιερίων (Πιέρα, Πιερής, Πιέρης, Πιερία, Πιέριος, Πιέρος)
28 Ιουνίου 2023
 • Ανάργυρος (Ανάργυρη, Αναργυρούλα)
 • Γερμανός
29 Ιουνίου 2023
 • Παύλος (Παυλίκος, Παυλίνα, Πουλίκος, Πώλ)
 • Πέτρος (Πέτρα, Πετράκης, Πετράς, Πετρής, Πετρία, Πετρίνα, Πετρίνος, Πετρούλα, Πετρουλάς)
30 Ιουνίου 2023
 • Απόστολος (Αποστόλης, Αποστολία, Αποστολίνα, Λία, Πολίνα, Τόλης)
 • Μελίτων (Μελίτης, Μελίτος, Μελίτωνας)


(Ιούνιος. O έκτος μήνας του Γρηγοριανού ημερολόγιου με 30 ημέρες)

Δείτε επίσης στο HelpPost.gr

Επίσημες αργίες. Υπολογισμός online ανά έτος, τριήμερα
Πότε γιορτάζει το κάθε όνομα αλφαβητικά
Εορτές στην Ελλάδα ανά έτος | 2023, 2024 κλπ

Ορθόδοξο #Εορτολόγιο. Όλες οι Χριστιανικές #γιορτές #Ιούνιος 2023 #namedays