Αρχική » Taxisnet, Gsis, ΑΑΔΕ, Εφορία, myAADE » Φορολογική δήλωση 2024. Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3
Φορολογούμενος συμπληρώνει την φορολογική δήλωση Ε1 σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της στο βιβλιαράκι της εφορίας

Φορολογική δήλωση 2024. Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3

Φορολογική δήλωση 2024 – Βιβλιαράκι της εφορίας. Οδηγίες της ΑΑΔΕ (myAADE) για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2023 (Φορολογικό Έτος 2023).

Φορολογικές δηλώσεις 2024 – Προθεσμία υποβολής & πληρωμής

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από αρχές Απριλίου είναι διαθέσιμη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Προθεσμία φορολογικών δηλώσεων
Οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2023 υποβάλλονται μέχρι 26/07/2024.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν πρόβλημα στην υποβολή δηλώσεων τις τελευταίες ώρες τις υποβολής λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος, τούς δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022.

Φορολογική δήλωση Φυσικών Προσώπων (Έντυπα E1 – E2 – E3)

Α. Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

 • Την αρχική εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και εφεξής.
 • Την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και εφεξής.
 • Το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας).
 • Το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Επίσης, να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα/Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής.

Β. Προσυμπλήρωση εντύπου Ε3

Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Ας δούμε ποια είναι τα επτά (7) βήματα για την υποβολής της φορολογικής δήλωσης:

1

Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

2

Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

3

Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

4

Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

5

Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

6

Υποβάλω τη δήλωση.

7

Εκτυπώνω τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και στη συνέχεια την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οδηγίες για τη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024 (ενημέρωση 16-05-2023).

ΑΑΔΕ - Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

 • Υποβάλλοντας τη φορολογική σας δήλωση
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία
 • Πληροφοριακά στοιχεία
 • Μείωση Φόρου λόγω αναπηρίας
 • Το βασικό σας εισόδημα
 • Το Εισόδημά σας από άλλες πηγές
 • Τεκμήρια διαβίωσης
 • Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Ποσά που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο
 • Ως μισθωτοί ή συνταξιούχοι δικαιούστε αφορολόγητο ποσό. Δείτε πώς θα το χτίσετε.
 • Έχετε παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη;
 • Η εκκαθάριση της δήλωσής σας

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε1

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1, E2, E3). Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε1

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε1
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε2

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1, E2, E3). Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε2 (Δήλωση ενοικίων – μισθωμάτων).

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε2
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε3

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1, E2, E3). Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε3. (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ. Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε3
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τα έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι τα κάτωθι:

 • Ε1 – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 • Ε2 – Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
 • Ε3 – Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Ε3 Υποπίνακες
 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • E16 Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων

Θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα σε pdf στο Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. – aade.gr

Taxisnet. Πώς γίνεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού;

Διαβάστε στο άρθρο μας στο HelpPost πως να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής μου δήλωσης από το taxisnet.

Δείτε αναλυτικά τα βήματα ένα προς ένα, για την εμφάνιση και εκτύπωση του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης.

Φορολογική #δήλωση 2024. Βιβλιαράκι της εφορίας, οδηγίες για την συμπλήρωση #myAADE#Εφορία