Αρχική » Taxisnet, Gsis, ΑΑΔΕ, Εφορία, myAADE » Λοταρία αποδείξεων Taxisnet. Κλήρωση και τυχεροί λαχνοί φορολοταρίας
Οι συναλλαγές και οι λαχνοί για την Δημόσια Κλήρωση (φορολοταρία) στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε

Λοταρία αποδείξεων Taxisnet. Κλήρωση και τυχεροί λαχνοί φορολοταρίας

Λοταρία αποδείξεων Taxisnet. Μηνιαίες Συναλλαγές και Λαχνοί και ο κατάλογος των τυχερών λαχνών. Ενημερωθείτε για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές σας (με ηλεκτρονικό τρόπο) τον προηγούμενο μήνα.

Λοταρία αποδείξεων Taxisnet. Μηνιαίες Συναλλαγές και Λαχνοί

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιήσατε με ηλεκτρονικό τρόπο τον προηγούμενο μήνα και των οποίων τα στοιχεία περιήλθαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Κατάλογος τυχερών και αναπληρωματικών λαχνών

Τα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα καθώς επίσης δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Τυχεροί λαχνοί. Αποτελέσματα 55ης κλήρωσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2021

Αφορά συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αυγούστου του 2021.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (aade) είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια του Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (λοταρία αποδείξεων).

Φορέας υλοποίησης της διαδικασίας έχει οριστεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στις Δημόσιες Κληρώσεις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα Φυσικά Πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ και είναι άνω των 18 ετών.

Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων. Λαχνοί – συναλλαγές

Η ΔΗΛΕΔ, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα, συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα και τα μετατρέπει σε λαχνούς.

Συναλλαγές οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εκκαθαριστεί, οι λαχνοί που αντιστοιχούν σε αυτές, σε καμία περίπτωση δε χάνονται και άμα την εκκαθάρισή τους, λαμβάνονται υπόψη για την επόμενη κλήρωση.

Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων, ως εξής:

  • Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
  • Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
  • Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
  • Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1.001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.

Π.χ. για συνολικό άθροισμα συναλλαγών τριακοσίων (300) ευρώ, αντιστοιχούν διακόσιοι (200) λαχνοί. Οι εκατό (100) προκύπτουν από τα πρώτα εκατό (100) ευρώ και οι επόμενοι εκατό(100) από τα υπόλοιπα διακόσια (200) ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης αποδείξεων

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης για κάθε μήνα, καθώς και τυχόν αλλαγές (ανάκληση, ακύρωση, μετάθεση), γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδίως μέσω ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε).

Σε κάθε κλήρωση, αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί λαχνοί και χίλιοι (1.000) αναπληρωματικοί, οι οποίοι μετά το πέρας της διαδικασίας αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Οι αναπληρωματικοί λαχνοί ενεργοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα.
  • Όταν δεν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός εντός της ορισθείσας προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την αποστολή του προσωποποιημένου μηνύματος.
  • Όταν ο δικαιούχος αποποιηθεί του επάθλου του.

Φορολοταρία. Απονομή κερδών – Χρηματικού ποσού

Η απονομή των χρηματικών επάθλων της φορολοταρίας γίνεται από την Α.Α.Δ.Ε. με πίστωση των προβλεπόμενων ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Για το σκοπό αυτό στο περιβάλλον TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

IBAN. Πως γίνεται η Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού

Με τους κωδικούς TAXISnet, από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (aade.gr), εισέρχεστε στην εφαρμογή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και μεταβαίνετε στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου». Εκεί, στο μενού που υπάρχει αριστερά, επιλέγετε «Δήλωση Λογαριασμού – IBAN.

Λοταρία αποδείξεων – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν τις Δημόσιες Κληρώσεις με κλικ εδώ.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
Πώς θα μάθετε αν κερδίσατε στη #λοταρία αποδείξεων της εφορίας #taxisnet #αποδείξεις #Σεπτέμβριος