Αρχική » Free - Δωρεάν » Έντυπα - Free download » Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 N105. Έντυπο υπόδειγμα download
Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 N105 & free download για εκτύπωση και συμπλήρωση στο word του υπολογιστή σας

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 N105. Έντυπο υπόδειγμα download

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 (πρώην Νόμου 105). Κατεβάστε δωρεάν υποδείγματα της υπεύθυνης δήλωσης του N.105 σε doc για Word και σε PDF για συμπλήρωση (και αποθήκευση) της στον υπολογιστή σας και μετά να την εκτυπώσετε συμπληρωμένη. Free download Ypeythini Dilosi N105 στο HelpPost.gr

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 N.105 – free download

υπεύθυνη δήλωση είναι δήλωση προς δημόσια αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Με τη δήλωση αυτή το γεγονός ή το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.

Συνήθως χρησιμοποιείται για γεγονότα, των οποίων η απόδειξη είναι δύσκολη έως αδύνατη με άλλον τρόπο (π.χ. κλοπή ή απώλεια αντικειμένου), μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί για διευκόλυνση του πολίτη (σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης αντί για την υποβολή σειράς δικαιολογητικών).

Μπορεί να είναι αυτοτελής ή ενσωματωμένη σε άλλο έντυπο που απευθύνεται στην αρχή αυτήν.

Την ευθύνη για την αλήθεια των γεγονότων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση φέρει αυτός που την υπογράφει και η δημόσια αρχή επιτρέπεται να διασταυρώσει το περιεχόμενό της.

Η ψευδής δήλωση ή η απόκρυψη αληθινών γεγονότων με υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αν η ψευδής δήλωση έγινε με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους πάνω από ένα ποσό, η πράξη θεωρείται κακούργημα.

Ποινικό αδίκημα διαπράττει και ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εν γνώσει του παραλείπει την άμεση καταμήνυση ψευδούς ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης. (via)

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986. Free download doc & pdf

Μπορείτε να κατεβάσετε – free – το υπόδειγμα της Δήλωσης (όπως φαίνεται στην σχετική εικόνα) όπου στο συμπιεσμένο αρχείο θα βρείτε 3 αρχεία :

  1. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 σε μορφή Pdf για να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε με τον στυλό όποτε την χρειασθείτε
  2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 σε μορφή Doc, δηλαδή για το Word για να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε με τον στυλό όποτε την χρειασθείτε ή εάν ξέρετε λίγο καλά Word να την συμπληρώσετε στον Υπολογιστή.
  3. Η καλύτερη λύση! Σε μορφή Doc με φόρμες, δηλαδή για το Word για να την συμπληρώσετε πρώτα στον Υπολογιστή σας και μετά να την εκτυπώσετε.

Επιπλέον σας δίνετε η δυνατότητα αφού γράψετε τα στοιχεία σας να σώσετε το αρχείο (με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας) έτσι ώστε σε μελλοντική χρήση να συμπληρώνετε μόνο το πεδίο «Προς» και «το κείμενο της δήλωσης».

Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 (πρώην 105). Free download doc & pdf
Κατέβασε τα 3 αρχεία (zip), άνοιξε το αρχείο Word με τις φόρμες, φτιάξε την Υπεύθυνη Δήλωση σου όπως θέλεις συμπληρώνοντας τα πεδία ή επιλέγοντας τιμές από τα μενού επιλογών (μην ξεχάσεις : σώσε το αρχείο μετά για να έχεις πάντα τα στοιχεία σου συμπληρωμένα)

Download – Υποδείγματα Δήλωσης

#Download και εκτύπωση για την υπεύθυνη #δήλωση Νόμου 1599/1986 (πρώην #105)