Αρχική » Online Web Tools » Μετατροπή Ελληνικών σε Λατινικούς χαρακτήρες. Πρότυπο ΕΛΟΤ 743
Υπόδειγμα Διαβατήριου - Passport. Ορθή αναγραφή στοιχείων με Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 & Μετατροπή Ελληνικών σε Λατινικούς χαρακτήρες

Μετατροπή Ελληνικών σε Λατινικούς χαρακτήρες. Πρότυπο ΕΛΟΤ 743

Μετατροπή Ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες, μεταγραφή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Άδειες Οδήγησης – Διπλώματα – Διαβατήρια κλπ. Online Ελληνικά σε Λατινικά.

Μεταγραφή Ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες. Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743

Μετατροπή του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες

Άδειες Οδήγησης – Διπλώματα – Διαβατήρια Ελληνικά σε Λατινικά

Μέσω της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να δείτε τη μεταγραφή του ονόματος και επωνύμου σας σε λατινικούς χαρακτήρες αλλά και όποιου άλλοι κειμένου θέλετε.

Για παράδειγμα εάν θέλετε να βγάλετε Διαβατήριο πληκτρολογήστε το Ονοματεπώνυμό σας, στο 1ο πλαίσιο και αυτόματα θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843).

Ελληνικοί χαρακτήρες - κείμενο

Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 Λατινική μετάφραση - απόδοση

Μετατροπή του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743)

Κείμενα και λέξεις - Λίστα κειμένου σε σελίδα ● Text File - List WordsΣτον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι συνιστώμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743:1982 μετατροπές των χαρακτήρων του ελληνικού αλφαβήτου. Το πρότυπο αυτό είναι το ελληνικό αντίστοιχο του διεθνούς ISO 843:1997.

Ελληνικός χαρακτήρας ή συνδυασμός χαρακτήρωνΜεταγραφήΜεταγραμματισμός
αaa
αι (δίψηφο)aiai
άιáïáï
αϊ
αυav afav af
βvv
γgg
γγngng
γκgkgk
γξnxnx
γχnchnch
δdd
εee
ει (δίψηφο)eiei
έιéïéï
εϊ
ευev efev ef
ζzz
ηii
ηυiv ifiv if
θthth
ιii
κkk
λll
μmm
μπb mpb mp
νnn
ντntnt
ξxx
οoo
οι (δίψηφο)oioi
όιóïóï
οϊ
ουouou
πpp
ρrr
σss
τtt
υyy
υιyiyi
φff
χchch
ψpsps
ωoo

Η μεταγραφή (2η στήλη στον παραπάνω πίνακα), αφορά στην κατά το δυνατό ακριβή φωνητική απόδοση της λέξης με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι μη αντιστρεπτή μέθοδος και χρησιμοποιείται κυρίως στην απόδοση τοπωνυμίων, εμπορικών επωνυμιών, ονομάτων, επωνύμων κτλ. Ειδικά η μεταγραφή των κυρίων ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες, με αυτόν τον τρόπο, είναι υποχρεωτική στα επίσημα έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια κτλ.).

Ο μεταγραμματισμός, αντίθετα, αποσκοπεί στην δυνατότητα μονοσήμαντης επανόδου στην αρχική μορφή γραφής της λέξης. Ο μεταγραμματισμός μπορεί να εφαρμοστεί σ’ όλες τις περιπτώσεις, αλλά προσιδιάζει στις περιπτώσεις αποκατάστασης του ελληνικού κειμένου από πρόσωπα που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ή από αυτόματες μηχανές.

Το «Πρότυπο ΕΛΟΤ 743» θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την μεταγραφή ελληνικών κειμένων στη λατινική .Το πρότυπο αυτό έχει κυρωθεί με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΕΜ/Φ06.5/ Α 12167/28-9-83, ενώ καθιερώνεται και από τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης «Περί καταχωρήσεως επωνύμων και κυρίων ονομάτων στα ληξιαρχικά βιβλία», που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1665/86.

Τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα είναι δεσμευτικά για τον τρόπο αναγραφής Ελληνικών ονομάτων με λατινικά στοιχεία, περιορίζοντας το δικαίωμα του προσώπου να προσδιορίζει την αναγραφή αυτή. via

Online #μετατροπή από #Ελληνικά σε #Λατινικά, #μεταγραφή κατά το πρότυπο #ΕΛΟΤ 743