Αρχική » Αναζήτηση - Βρες » Βρες το ηλεκτρονικό παράβολο. Αναζήτηση e-paravolo Taxisnet & Gsis
Χαρτονομίσματα και κέρματα από Ευρώ σε πιατάκι για πληρωμή παράβολων μέσω του e-paravolo του Taxisnet & Gsis

Βρες το ηλεκτρονικό παράβολο. Αναζήτηση e-paravolo Taxisnet & Gsis

Βρες το ηλεκτρονικό παράβολο. Αναζήτηση online του ηλεκτρονικού παράβολου που θέλεις. Ψάξε το e-paravolo του taxisnet, εύκολα και γρήγορα, με βάσει τον κωδικό του, ή τον φορέα (Υπουργείο, Οργανισμός, Ανεξάρτητη Αρχή κ.ά) ή την κατηγορία ή την περιγραφή του. Search – Vres eparavolo μόνο στο HelpPost.gr

Search online e-paravolo του Taxisnet – Gsis

Γράψτε στην φόρμα αναζήτησης που ακολουθεί τον κωδικό του παράβολου ή μέρος του τύπου ή του φορέα ή της κατηγορίας κλπ και δείτε τα «live results» ανάλογα με τις επιλογές σας.

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΥΠΟΣ
Συνολικό Ποσό
Κατηγορία
Φορέας
1200Ένσταση σε διαγωνισμό (αξίας < 60.000 ευρώ, άρθρο 127)ΜεταβλητόΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)Οριζόντια Παράβολα
27910Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ.25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
37911Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ.25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
47912Γ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Υ.25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
57913ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
67914ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
77915Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
87916Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
97917Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ25,00 €Ένσταση κατά της διαγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
101916Σιτηρά (πλην Αραβοσίτου) 0,18 €/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
111917Κτην/κά φυτά ψυχανθή 0,23€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
121918Κτην/κά φυτά αγροστώδη 0,35€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
131919Αραβόσιτος 0,35€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
141920Πατάτες 0,38€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
151921Τεύτλα, ελαιούχα, κλωστικά 0,35€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
161922Κηπευτικά, φράουλα, σπαράγγι 0,53€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
171923Δενδρώδη γενικά 1,03€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
181924Αμπέλια, θάμνοι-γενικά 1,03€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
191925Καλλωπιστικά γενικά 1,03€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
201926Οσπρια 0,23€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος (στρεμματικά)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
215653Οίνoς ΠΟΠ βάση ποσότηταςΜεταβλητόΤέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΠοικιλιακώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
225654Οίνος ΠΓΕ περιοχής μικρότερης Νομού βασ.ποσοτ.ΜεταβλητόΤέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΠοικιλιακώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
235655Οίνος ΠΓΕ Νομού βάση ποσότηταςΜεταβλητόΤέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΠοικιλιακώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
245656Οίνος ΠΓΕ Διαμερίσματος βάση ποσότηταςΜεταβλητόΤέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΠοικιλιακώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
255657Ποικιλιακοί οίνοι βάση ποσότηταςΜεταβλητόΤέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΠοικιλιακώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
261929Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Σιτηρών 15€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
271930Ελεγχος Βλαστικότητας Σιτηρών 26€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
281931Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα Ορισμένου Βάρους Σιτηρών 20€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
291932Ελεγχος ειδ. καθ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 19,50€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
301933Ελεγχος Βλαστ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 26€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
311934Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμ.Βάρους Κτην/κά & Αγρωστώδη 30€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
321935Ελεγ. ειδ. καθαρ/τας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 18,75€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
331936Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
341937Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμένου Βάρους Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
351938Ελεγ. ειδ. καθ/τας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 15€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
361939Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 26€/ΔείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
371940Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους ψυχανθή χοντρόσπερμα 20€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
381941Ελεγχος ειδ. καθ/τας ελ.-κλωστ. εκτός Brassica spp. και Sinapis spp.15€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
391942Ελεγχος βλαστ. ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 26€/δείγμΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
401943Ελεγχος άλλων ειδών ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 20€/ΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
411944Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Brassica spp & Sinapis spp 21€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
421945Ελεγχος βλαστ/τας Brassica spp & Sinapis spp 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
431946Ελεγχος άλλων ειδών Brassica spp. και Sinapis spp 30€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
441947Ελεγ. ειδ.καθ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 18,75€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
451948Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
461949Ελεγ. άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
471950Ελεγ. ειδ. καθ/τας κηπ/κά χονδρόσπερμα 15€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
481951Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά χονδρόσπερμα 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
491952Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά χονδρόσπερμα 20€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
501953Ελεγχος ειδικής καθαρότητας τεύτλα 15€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
511954Ελεγχος βλαστικότητας τεύτλα 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
521955Ελεγ. ειδών σε δείγμα ορισμ. βαρ τεύτλα 20€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
531956Ελεγχος ειδικής καθαρότητας καπνός 40€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
541957Ελεγχος βλαστικότητας καπνός 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
551958Ελεγχος σε δείγμα ορισμ. βάρους καπνός 110€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
561959Ελεγχος ειδικής καθαρότητας μίγματα 75€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
571960Ελεγχος βλαστικότητας μίγματα άθρ/σμα τιμών επί μέρους ειδώνΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
581961Ελεγχος άλλων ειδών σε μίγματαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
591962Ελεγχος ειδ. καθαρότητας λοιπών ειδών 15€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
601963Ελεγχος βλαστικότητας λοιπών ειδών 26€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
611964Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους-λοιπά είδη 20€/δείγμαΜεταβλητόΑναλύσεις δειγμάτων πολλαπλ/κού υλικού ιδιωτώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
621927Σπόρων σποράς 3%*ποσότητα (βάρος ή αρ.σπόρων)*Τιμή αναφοράςΜεταβλητόΑνταποδοτικά τέλη για πολλαπλασιαστικό υλικόΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
631928Αγενούς πολ/κού υλικού 2%*ποσότητα (βάρος/αρ.τεμ.)*Τιμή αναφοράςΜεταβλητόΑνταποδοτικά τέλη για πολλαπλασιαστικό υλικόΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
644789Σπόρων σποράς παραδ. ποικιλιών 0,5%*ποσότητα (βάρος ή αρ.σπόρων)*τιμή αναφοράςΜεταβλητόΑνταποδοτικά τέλη για πολλαπλασιαστικό υλικόΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
654790Αγενούς πολ/κού υλικού παραδ. ποικιλιών 0,5%*ποσότητα (βάρος/αρ.τεμ.)*τιμή αναφοΜεταβλητόΑνταποδοτικά τέλη για πολλαπλασιαστικό υλικόΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
664801Εγκριση αναπαραγωγής ποικιλίας μη εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο249,45 €Ανταποδοτικά τέλη για πολλαπλασιαστικό υλικόΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
671552Λιπασμάτων νέου τύπου293,47 €Εκδοση άδειας κυκλοφορίαςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
681491Α΄ Εμπορίας λιπασμάτων176,08 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
691493Β΄ Εμπορίας λιπασμάτων1.056,49 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
707901Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ200,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
717902Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ.για Ομάδες Παραγωγών70,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
727903Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ.50,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
737904Γ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Υ.150,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
747905ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ150,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
757906ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ150,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
767907Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ50,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
777908Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ50,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
787909Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ50,00 €Επανεξέταση/Επικαιροποίηση/Ανανέωση ΕγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
791490Α΄ Εμπορίας λιπασμάτων586,94 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
801492Β΄ Εμπορίας λιπασμάτων3.521,64 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
817892Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ600,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
827893Α΄ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για Ομάδες Παραγωγών150,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
837894Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ.200,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
847895Γ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Υ.400,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
857896ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ400,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
867897ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ400,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
877898Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ200,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
887899Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ200,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
897900Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ200,00 €Έκδοση βεβαίωσης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
904887Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
914888Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
924889Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
934890Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
944891Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
954892Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)225,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
964893Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
974894Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
984895Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
994896Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1004897Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1014898Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1024899Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1034900Ετήσια Κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1044901Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1054902Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1064903Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)360,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1074904Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1084905Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)675,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1094906Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1104907Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)495,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1114908Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1124909Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1134910Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)495,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1144911Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)540,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1154912Λοιπά λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)405,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (με ΔΟΣ-πρόσθετο τέλος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1161494Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.000,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1171496Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1181498Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1191500Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1201502Σοργό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1211504Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1221506Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1231508Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1241510Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1251512Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1261514Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1271516Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1281518Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.000,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1291520Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1301522Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1311524Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1321526Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1331528Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.000,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1341530Τομάτα Επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.500,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1351532Τομάτα Βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1361534Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.100,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1371536Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1381538Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1391540Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.100,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1401542Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1411544Λοιπα λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1421546Φράουλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1431548Αμπέλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1441550Δενδρώδη (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1456076Ετήσια Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό900,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1466077Πολυετή Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό1.200,00 €Εγγραφή στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1474861Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)150,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1484862Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1494863Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1504864Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1514865Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1524866Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)75,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1534867Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1544868Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1554869Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1564870Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1574871Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1584872Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1594873Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)150,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1604874Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1614875Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1624876Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1634877Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)120,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1644878Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)150,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1654879Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)225,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1664880Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1674881Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)165,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1684882Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1694883Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1704884Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)165,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1714885Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)180,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1724886Λοιπά λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)135,00 €Εγγραφή στον Εθν.Κατάλογο παραδ.ποικιλιών (χωρίς ΔΟΣ)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1731495Ολες οι ποικιλίες των καλλεργουμένων ειδών420,00 €Ενσταση κατά της απόρριψης εγγραφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1741671Έμποροι Εξαγωγείς-Αποστολείς & Εισαγωγείς-Παραλήπτες600,00 €Εγγραφή ή ανανέωση στο Μητρώο Νωπών Οπωρ/κώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1751672Εμπόροι Νωπών Οπωροκ/κών, άλλοι συναλλασσόμενοι400,00 €Εγγραφή ή ανανέωση στο Μητρώο Νωπών Οπωρ/κώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1761673Εμπόροι Νωπών Οπωροκ/κών εγχώριας αγοράς300,00 €Εγγραφή ή ανανέωση στο Μητρώο Νωπών Οπωρ/κώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
17717701 € /τόνο, με ελάχιστο ανά έλεγχο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €ΜεταβλητόΠοιοτικά τέλη, για ελέγχους σε Τρόφιμα Φυτ. ΠροέλΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1784700Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1794701Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1804702Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1814703Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)600,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1824704Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1834705Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1844706Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1854707Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1864708Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1874709Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1884710Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1894711Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1904712Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)250,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1914713Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)600,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1924714Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1934715Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1944716Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)450,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1954717Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)400,00 €Εγγραφή στον Εθν. Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος)Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1961769Κλάδος υψηλότερης αξίας από την αρχική εγγραφή (περιπτώσεις 100,200,300€)ΜεταβλητόΣυμπληρ.εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Νωπών Οπ/κώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1971965Προσδιορισμός υγρασίας 20€/δείγμαΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1981966Προσδιορισμός βάρους 1000 σπόρων 20€/δείγμαΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
1991967Λήψη καθαρών σπόρων από επενδ/νους 10€/100 σπόρουςΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2001968Ελεγχος βιωσιμότητας με την μέθοδο ΤΖ 50€/δείγμαΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2011970Εκπαιδεύσεις - εργαστηριακές αναλύσεις 100€/ημέραΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2021971Εκπαιδεύσεις - λογισμικό 100€/ημέραΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2031972Εκπ/σεις - σύστημα διαχ/σης ποιότητας 100€/ημέραΜεταβλητόΑλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2045373Ταυτοποίηση σπόρων εκτός προηγούμενων δοκιμών10,00 €Αλλες εργασίεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2054781Σιτηρά (πλην αραβοσίτου) 0,09 €/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2064782Κτην/κά φυτά ψυχανθή 0,115€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2074783Κτην/κά φυτά αγροστώδη 0,175€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2084784Αραβόσιτος 0,175€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2094785Πατάτες 0,19€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2104786Τεύτλα, ελαιούχα, κλωστικά 0,175€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2114787Κηπευτικά, φράουλα, σπαράγγι 0,27€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2124788Οσπρια 0,115€/στρέμμαΜεταβλητόΚαλλιεργητικός έλεγχος παραδ.ποικιλιών στρεμματικάΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
213196920€ για ένα δείγμα - 15€ για κάθε επιπλέον δείγμαΜεταβλητόΑλλες εργασίες/Επίσημη δειγματοληψίαΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2144641Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2154642Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2164643Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2174644Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2184645Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2194646Αμπέλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2204647Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2214648Δενδρώδη (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)800,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2224649Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2234650Λοιπά λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2244651Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2254652Φράουλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)900,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2264653Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2274654Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2284655Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.100,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2294656Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.100,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2304657Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2314658Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2324659Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2334660Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2344661Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)1.200,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2354662Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2364663Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2374664Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2384665Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2394666Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2404667Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2414668Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2424669Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό)500,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2436078Ετήσια Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό900,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2446079Πολυετή Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό1.200,00 €Παράταση αποδοχής στον Εθν. ΚατάλογοΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2455393Πιστοποιητικό ISTA (για κάθε αντίτυπο)5,00 €Αλλες εργασίες/έκδοση αποτελεσμάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2461772Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ (8,5€/1.000 ταινίες)ΜεταβλητόΤαινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2471771Αμοιβή/ώρα=(1/3) της ημερ.αποζ/σης + οδοιπ.έξοδαΜεταβλητόΤέλη για ελέγχους ποιότητας, ΕΚΤΟΣ ωραρίου Δ.Υ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ
2487761Τρόφιμα βάρους άνω 1.000 kgr ή αξίας άνω 5.000 €500,00 €Κατάσχεση αρθ. 7 παρ. 9 Ν.4235/2014Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2497762Υλικά σε επαφή με τρόφιμα αξίας άνω των 10.000 €500,00 €Κατάσχεση αρθ. 7 παρ. 9 Ν.4235/2014Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2507763Ζωοτροφές βάρους άνω 7.000kgr ή αξίας άνω 10.000€500,00 €Κατάσχεση αρθ. 7 παρ. 9 Ν.4235/2014Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2511721Πρώτων υλών σύνθετων ζωοτροφών - 500 τν300,00 €Ετήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2521722Πρώτων υλών σύνθετων ζωοτροφών 500-1000 τν500,00 €Ετήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2531723Σύνθετων ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση - 200 τν100,00 €Ετήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2541724Σύνθετων ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση 200-1000 τν300,00 €Ετήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2551725Σύνθετων ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση άνω 1000 τν500,00 €Ετήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2563701Πρώτων υλών ή σύνθ. ζωοτροφων >1000τν(500 +10€/100 τόνους)ΜεταβλητόΕτήσια τέλη παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2571726Μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρουν ζωοτροφές100,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών-ΜεταφορικέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2581736Για τον προσδιορισμό ξηρής ουσίας15,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2591737Για τον προσδιορισμό τέφρας15,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2601738Για την ανίχνευση ουρίας15,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2611739Για τον προσδιορισμό ανθρακικών20,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2621740Για τον προσδιορισμό NaCl25,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2631741Για τον προσδιορισμό τέφρας αδιάλυτης σε HCl25,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2641742Για τον προσδιορισμό λιπαρών ουσιών,30,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2651743Για τον προσδιορισμό καλίου30,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2661744Για τον προσδιορισμό νατρίου30,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2671745Για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων (έκαστο)30,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2681746Για τον προσδιορισμό ολικών αζωτούχων ουσιών40,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2691747Για τον προσδιορισμό μυκήτων - ζυμών40,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2701748Για μικροσκοπική ανάλυση40,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2711749Για τον προσδιορισμό ινωδών ουσιών50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2721750Για τον προσδιορισμό Ca50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2731751Για τον προσδιορισμό ολικού P50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2741752Για τον προσδιορισμό Mg50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2751753Για τον προσδιορισμό ουρίας50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2761754Για τον προσδιορισμό ελεύθερης γκοσυπόλης50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2771755Προσδ/σμός διαλυτ/τας ολ.αζωτούχων ουσιών σε HCl50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2781756Φασματοφωτομετρία ατομ. απορ/σης με χρήση φλόγας50,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2791757Για τον προσδιορισμό βαρεών μετάλλων (έκαστη)55,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2801758Φασματοφωτομετρία ατ.απορ/φησης χρήση φούρνου γραφίτη55,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2811759Προσδιορισμός του μη πρωτεϊνικής φύσης αζώτου60,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2821760Προσδ/σμός ύπαρξης salmonella στη μικρ/κή χλωρίδα60,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2831761Για τον προσδιορισμό του αμύλου60,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2841762Για τον προσδιορισμό ολικών σακχάρων.60,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2851763Φασματοφωτομετρία ατ. απορρ. χρήση γεν/τρίας υδριδίων60,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2861764Προσδιορισμό μυκοτοξινών χρωμ/φία λεπτ.στοιβάδος80,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2871765Για τον προσδιορισμό βιταμινών100,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2881766Προσδιορισμό υπολ/των αντιβιοτικών υγρή χρωμ/φία100,00 €Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2894914500€ εγκ/σεις τροφ.με δυναμ. παρ.πάνω από 2 τ./ημ.500,00 €Τέλη έγκρισης για επιχειρήσεις τροφίμωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2904915250€ εγκ/σεις τροφ.με δυναμ. παρ. έως 2τ/ημ.250,00 €Τέλη έγκρισης για επιχειρήσεις τροφίμωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
291491650€ επιχ/σεις τροφ. που βρίσ.σε νησιά-ορεινές περ.50,00 €Τέλη έγκρισης για επιχειρήσεις τροφίμωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
292491750€ επιχ/σεις τροφ. που χρησ.παραδ. μεθ. παραγωγής50,00 €Τέλη έγκρισης για επιχειρήσεις τροφίμωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2931734Εφόσον πρόκειται μόνο για επιθεώρηση50,00 €Τέλη επιτόπιου ελέγχουΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2941735Εφόσον συμπεριλαμβάνει επιθ/ση και δειγματοληψία90,00 €Τέλη επιτόπιου ελέγχουΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
295491330€ ανά πιστοποίηση30,00 €Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωϊκών προϊόντωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2961732Επανέλεγχος επιχείρησης ζωοτροφών με σκοπό την έγκρισή της400,00 €Πρόσθετα τέλη - Τέλη επανελεγχου επιχειρήσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2971733Επανέλεγχος κατόπιν αναστολης-ανακλησης έγκρισης400,00 €Πρόσθετα τέλη - Τέλη επανελεγχου επιχειρήσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2981727Εγκεκριμένες ως παραγωγοί πρόσθετων υλών1.000,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
2991728Εγκ/μένες ως παραγωγοί προμιγμάτων πρόσθ.υλών500,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3001729Εγκ/μένες ενδιάμεσοι πρόσθ. ή προμιγμ.πρόσθ.υλών300,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3011730Εγγεγραμμένες ως παραγωγοί πρόσθετων υλών500,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3021731Επιχ/σεις εγγεγρ.ως παραγωγοί προμιγμ. πρόσθ.υλών300,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3033682Εγγεγραμένοι ως ενδ/σοι πρόσθ ή προμιγμ πρόσθ υλών100,00 €Ετήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3043801Για επιπλέον δραστ/τες,=τέλος κύριας+30%για έκαστη από λοιπέςΜεταβλητόΕτήσια τέλη ζωοτροφών - ΕπιχειρήσειςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3054025Εγγραφή ή ετήσια ανανέωση εγγραφής παραγωγού100,00 €Τέλη ένδειξης "Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών"Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
30640264€ / ενήλικο βοοειδές ( ≥12 μηνών κατά τη σφαγή)ΜεταβλητόΤέλη ένδειξης "Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών"Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
30740272€ / μοσχάρι (< 12 μηνών κατά τη σφαγή)ΜεταβλητόΤέλη ένδειξης "Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών"Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
30849371,5€/τόνο.ΜεταβλητόΤέλη ελέγχων νωπών πρ. αλιείας στις ιχθυόσκαλεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
30949361€/30 τόν. και εν συνεχεία 0,5 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη ελ. στα σημ. Συλ./πρόψ. νωπ. γάλα. στις εγκ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3104930Κρέας βοοειδ., χοίρ., μονόπ./ιππ.,αιγοπρ. 2 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3114931Κρέας πουλερ. και εκτρεφ. κουνελιών 1,5 €/ τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3124932Κρέας εκτρεφομένων και άγριων θηραμ. 1,5 €/ τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3134933Κρέας φτερ. και τριχωτών μικροθηραμ. 1,5 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3144934Κρέας ατροπιδώτων (στρουθ. εμού, ναντού) 3 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3154935Κρέας κάπρων και μηρυκαστικών 2 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη για τη διεν. ελέγχων στα εργ. κοπής κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3161767Χρήση ως πρ.υλών απαγορ. ΕΕ ουσιών για πειράματα2.000,00 €Τέλη πειραματισμού προσθέτων υλώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3174918Βόειο κρέας/ ενήλικα βοοειδή 5 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3184919Βόειο κρέας/ νεαρά βοοειδή 2 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3194920Μόνοπλα/ιπποειδή 3 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3204921Κρέας Χοίρ. ζώα βάρ. Σφ. κάτω των 25 κιλ. 0,5 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3214922Κρέας Χοίρ. Ζώα βάρ. Σφ.25 κιλ. και άνω 1 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3224923Κρέας αιγοπρ.ζώα βάρ. Σφ. κάτω 12 κιλ. 0,15 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3234924Κρέας αιγοπρ.ζώα βάρ. Σφ. άνω 12 κιλ. 0,25 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3244925Κρέας πουλ.γέν. Gallus και φραγκόκοτες 0,005€/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3254926Κρέατα πουλερικών/πάπιες και χήνες 0,01€/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3264927Κρέατα πουλερικών/γαλοπούλες 0,025€/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3274928Κρέας εκτρεφομένων κουνελιών 0,005€/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3284929Κρέας ατροπιδώτων 3 €/ζώοΜεταβλητόΤέλη επιθεώρησης στα σφαγείαΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
32917741€/τόνο, με ελάχιστη καταβολή 50 € και μέγιστη τα 1000 €ΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής ζωοτροφώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
330191255 € /φρτ -6 τν,9 €/τόνο -46 τν ή 420 € /φρτ<46 τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής ζώντων ζώωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
331191130€κατ/το επίπεδο+20€/15λεπτο/μέλος προσωπ.ελέγχωνΜεταβλητόΤέλη διαμετακόμισης προϊόντων και ζώντων ζώωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
332191413,33 €/ώρα ελέγχ.+χλμ μετ/σης*0,15€ + έξ.διοδίωνΜεταβλητόΤέλη κτηνιατρικών ελέγχων εκτός ωραρίου Δ.Υ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
333191355 €/φρτ -6 τν,9 €/τόνο - 46 τν ή 420 € /φρτ<46 τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής άλλων ειδών ζώωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
33449401€/τόνο έως 50 τον. Μην. και εν συν. 0,5€/τόνοΜεταβλητόΤέλη ελ. νωπ. Πρ.αλιείας στα αποκελυφ.Διθ.μαλακίωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
33549381€/τόνο έως 50 τον.Μην.και εν συνεχεία 0,5 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη ελ. νωπ. πρ. αλιείας στα συσκ. Νωπ. Αλιευμ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
33649411€/τόνο έως 50 τον. Μην. και εν συν. 0,5 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη ελ.Νωπ.Πρ.αλιείας στα κέν.απ.ζών.διθ.μαλακίωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
33749391€/τόνο έως 50 τον. Μην. και εν συν. 0,5 €/τόνοΜεταβλητόΤέλη ελ.νωπ. πρ. αλιείας και υδατοκ. στα κέν. καθ.Αγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
338190655 € /φρτ -6 τν,9 €/τν - 46 τν ή 420 € /φρτ< 46 τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής για εισ/μενο κρέας από τρίτες χώρεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3391908600€/σκάφ. ≤500τν,1200€/≤1000τν,2400€/≤2000τν,3600€/≥2000τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής χύδην αλιευτ. πρ.από τρίτες χώρεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3403686Έλεγχοι εκτός ωραρίου και εκτός εργάσιμων ημερώνΜεταβλητόΤέλη ελέγχων εκτός ωραρίου και εκτός εργάσιμων ημεΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
341190755 € /φρτ-6 τν, 9 €/τν - 46 τν ή 420 € /φρτ<46 τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής για αλιευτικά πρ. από τρίτες χώρεςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3423685Έλεγχοι αν ο ενδιαφ/νος προσφύγει σε διαιτησίαΜεταβλητόΔαπάνες διαιτησίαςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3431910600€/σκάφ.αλιευτ.πρ.≤500τν,1200€/≤1000τν,2400€/≤2000τν,3600€/≥2000τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής άλλων ζωικών προϊόντων χύδηνΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3443684Έλεγχος για γνωμάτευση καταλληλότητας ζωοτροφήςΜεταβλητόΤέλη ελέγχου για γνωμάτευση καταλ/τητας ζωοτροφήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
345190955€ /φρτ- 6 τν, 9 €/τόνο - 46 τν ή 420 €/φρτ<46 τνΜεταβλητόΤέλη εισαγωγής προϊόντων κρέατοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3463683Έλεγχος για χορήγηση πιστοποιητικου εξαγωγήςΜεταβλητόΤέλη ελέγχου για χορήγηση πιστ/κου εξαγ. ζωοτ/φήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Ζωϊκή Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
3471692Κεντρικής Υπηρεσίας200,00 €Δοκιμή λειτουργικοτηταςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3483786Περιφερειακής Υπηρεσίας100,00 €Δοκιμή λειτουργικοτηταςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3491691Εκδοση απόφασης χαρακτηρισμού100,00 €Οχημα αμφισβητούμενου χαρακτήραΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3501681Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ελκυστήρα500,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3511690Εθνική έγκριση ΑΜ-ΜΗ οχημάτων100,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3523799Επέκταση Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου ελκυστήρα250,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3533800Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου επι μέρους στοιχείων300,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3543804Εθνική έγκριση τύπου ΑΜ200,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3553805Επέκταση εθνικής έγκρισης τύπου ΑΜ100,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3563821Επέκταση Ευρωπαϊκής έγκρισης επι μέρους στοιχείων150,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3573822Εγκριση απογραφής ΑΜ από Κεντρική Υπηρεσία100,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3583823Εθνική έγκριση τύπου διάταξης προστασίας100,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3593824Επέκταση εθνικής έγκρισης διάταξης προστασίας50,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3603825Εγκριση απογραφής ΑΜ από Περιφερειακή Υπηρεσία30,00 €Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3611427Εκδοση άδειας κυκλοφορίας15,00 €Αδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3621428Εκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας15,00 €Αδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3631429Εκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγών10,00 €Αδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3641430Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας10,00 €Αδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3653791Εκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου για ταξινόμηση5,00 €Δελτίο τεχνικού ελέγχουΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3663792Εκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου για λοιπές περιπτώσεις5,00 €Δελτίο τεχνικού ελέγχουΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3673789Εκδοση άδειας λειτουργίας συνεργείου100,00 €Συνεργεία αγροτικών μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3683790Εκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη80,00 €Συνεργεία αγροτικών μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3693802Εκδοση άδειας ίδρυσης συνεργείου100,00 €Συνεργεία αγροτικών μηχανημάτωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3703787Εκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου50,00 €Ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3713788Εκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου25,00 €Ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3723783Εκδοση άδειας /Πτυχίου15,00 €Αδεια οδήγησης/πτυχία χειρισμούΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3733784Θεώρηση/επέκταση άδειας/Πτυχίου15,00 €Αδεια οδήγησης/πτυχία χειρισμούΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3743785Εκδοση αντίγραφου άδειας/Πτυχίου10,00 €Αδεια οδήγησης/πτυχία χειρισμούΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3753794Βεβαίωση κατοχής άδειας Οδήγησης/Πτυχίου10,00 €Χορήγηση βεβαιώσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3763795Βεβαίωση διαγραφής ΑΜ από τα Μητρώα10,00 €Χορήγηση βεβαιώσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3773796Βεβαίωση κυκλοφορίας συλλεκτικής μηχανής20,00 €Χορήγηση βεβαιώσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3783797Βεβαίωση συμφωνίας με τα οριζόμενα στον ΚΟΚ10,00 €Χορήγηση βεβαιώσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3793798Βεβαίωση απογραφής ΑΜ10,00 €Χορήγηση βεβαιώσεωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3803793Εκδοση δελτίου ταξινόμησης10,00 €Δελτίο ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3813803Εκδοση αντίγραφου δελτίου ταξινόμησης10,00 €Δελτίο ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματοςΑγροτικής Ανάπτυξης /Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός
3825563Έκδοση ή μη ενός ΠΦ 30€/αποστολήΜεταβλητόΠιστ/κό Φυτοϋγείας (ΠΦ) - ΠΦ επανεξαγωγήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3835564Έκδοση ή μη ενός ΠΦ επανεξαγωγής20,00 €Πιστ/κό Φυτοϋγείας (ΠΦ) - ΠΦ επανεξαγωγήςΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3845546Έλεγχος εγγράφων - Ανά αποστολή 7€ΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3855547Έλεγχος ταυτότητας-7€/αποστ. μέγεθος≤1 φρτ. φορτ.-βαγον., 14€/αποστ.>1 φρτ. φορτηγ.-βαγον.ΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3865548Δενδλ-μοσχ/τα-φυτ φράουλ-λαχ/κων -17,5€/αποστ.≤10000μον., 0,7€ κάθε 1000μον. επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3875549Θαμν-δενδρ-ξυλ φυτ φυτ/ριου-17,5€/αποστ.≤1000μον., 0,44€ κάθε 100μον. επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3885550Βολβ-ριζ/τα-κονδυλ φυτ/σης-όχι πατάτα -17,5€/αποστ.≤200kg, 0,16 € κάθε 10kg επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3895551Σπόροι,καλλιέργειες ιστών-17,5€/αποστ.≤100kg, 0,175€ κάθε 10kg επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3905552Άλλα φυτά φύτευσης-17,5€/αποστ.≤5000μον., 0,18€ κάθε 100μον. επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3915553Κομμένα λουλούδια-17,5€/αποστ.≤20000μον., 0,14€ κάθε 1000μον. επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3925554Κλαδιά με φύλλωμ-μέρη κωνοφ-17,5€/αποστ.≤100kg, 1,75€ κάθε 100kg επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3935555Κομ. χριστ/κα δέντρα-17,5€/αποστ.≤1000μον., 1,75€ κάθε 100 μον. επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3945556Φυλ/δη αρωμ/κα & λαχ/κα-καρυκ/τα-17,5€/αποστ.≤100kg, 1,75€ καθε 10kg επιπλέον,140€/αποστ. μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3955557Φρούτ-λαχ/κά(πλην φυλλωδ)-17,5€/αποστ.≤25000kg, 0,7€ κάθε επιπλέον 1000kgΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3965558Κόνδυλοι πατάτας-52,5€/παρτίδα≤25000kg, 52,5€ κάθε επιπλέον 25000kgΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3975559Ξύλο (εκτός φλοιού)-17,5€/αποστολή≤100m3, 0,175€ κάθε επιπλέον m3ΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3985560Υπόστρ. ανάπτυξης, φλοιός-17,5€/αποστολή≤25000kg, 0,7€ κάθε 1000kg επιπλέον,140€/αποστολή μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
3995561Σιτηρά όχι σποράς-17,5€/αποστολή≤25000kg, 0,7€ κάθε 1000kg επιπλέον,700€/αποστολή μέγιστοΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4005562Φυτά - φυτικά προϊόντα που δεν αναφέρονται αλλού - 17,5€/αποστ.ΜεταβλητόΦυτ/κός έλεγχ εισαγ/ώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4015936Πιστοποιητικό γνώσεως ορθολογικής χρήσης Γ.Φ.ΜεταβλητόΦυτοπροστατευτικά ΠροϊόνταΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4027674ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.1)100.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4037675ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.2)50.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4047676ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.3)50.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4057677ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.4)25.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4067678ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.5)10.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4077679ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.6)5.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4087680ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.7)10.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4097681ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.8)100.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4107682ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.9)50.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4117683ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.10)50.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4127684ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.11)25.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4137685ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.12)50.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4147686ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.13)25.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4157687ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.14)75.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4167688ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.15)35.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4177689ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.1)20.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4187690ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.2)4.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4197691ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.3)40.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4207692ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.4)20.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4217693ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.5)4.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4227694ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.6)10.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4237695ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.7)40.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4247696ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.8)600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4257697ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.9)2.500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4267698ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.10)5.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4277699ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.11)2.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4287700ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.12)600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4297701ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.13)1.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4307702ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.14)4.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4317703ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.15)400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4327704ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.16)800,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4337705ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.17)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4347706ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.18)2.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4357707ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.19)400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4367708ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.20)4.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4377709ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.21)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4387710ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.22)1.600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4397711ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.23)3.200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4407712ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.24)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4417713ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.25)1.200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4427714ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.26)600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4437715ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.27)8.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4447716ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.28)1.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4457717ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.29)8.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4467718ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.30)400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4477719ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.31)2.400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4487720ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.32)1.200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4497721ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.33)16.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4507722ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.34)2.400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4517723ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.35)16.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4527724ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.36)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4537725ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.37)300,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4547726ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.38)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4557727ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.39)800,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4567728ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.40)300,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4577729ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.41)300,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4587730ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.42)600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4597731ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.43)400,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4607732ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.44)1.600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4617733ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.45)600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4627734ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.46)15.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4637735ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.47)30.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4647736ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.48)5.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4657737ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.49)10.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4667738ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.50)1.800,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4677739ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.51)3.600,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4687740ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.52)1.500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4697741ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.53)3.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4707742ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.54)500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4717743ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.55)1.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4727744ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.56)200,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4737745ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.57)300,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4747746ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.58.α)500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4757747ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.58.β)2.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4767748ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.59.α)500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4777749ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.59.β)2.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4787750ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.60)6.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4797751ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.61)12.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4807752ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.62)6.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4817753ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.63)12.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4827754ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.64)2.000,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4837755ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.65)500,00 €Βιοκτόνα Προϊόντα (Καν. 528/2012)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4842102Αξιολόγηση φακ. για άδεια πειραμ.(κεφ. Γ΄: ε)150,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΥΑ 85418/1988Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4852029Αρχική γνωστοποίηση350,00 €Καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4862030Συμπληρωματική γνωστοποίηση175,00 €Καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικώνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4872060Έγκριση για τις περ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 5.1.300,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΚΥΑ 4829/52048Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4882061Έγκριση για την περ. 3 του άρθρ. 53.200,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΚΥΑ 4829/52048Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4892062Τροποποίηση δεδομένων (αρθρ. 6)300,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΚΥΑ 4829/52048Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4905570Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με ispm 15500,00 €Πρότυπο ispm 15Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4915571Λόγω μεταβίβασης-μετασχηματισμού επιχείρησης100,00 €Πρότυπο ispm 15Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4925572Ετήσιο τέλος ελέγχων150,00 €Πρότυπο ispm 15Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4932063Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 1200,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΥΑ 132428/2009Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4942064Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5100,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΥΑ 132428/2009Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4955569Εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων στην Κίνα500,00 €Εξαγ. ακτινίδια Κίνα (υποβολή-αξιολ/ση φακέλου)Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4962065Προσωρινή έγκριση (αρθ.1 παρ.4)377.844,00 €Βιοκτόνα προϊόντα Ν 2538/1997Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4975568Εκτός κανονικού ωραρίου και κατά τις αργίεςΜεταβλητόΠρόσθετα φυτοϋγειονομικά τέλη ελέγχωνΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4982066Έλεγχος πληρότητας φακ. δ.ο. (άρθρ 11, παρ. 1β)2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
4992067Αξιολόγηση φακ. δ.ο.(άρθρ. 11 παρ. 2).80.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5002068Αξιολόγηση φακ. δ.ο. (άρθρ.11, παρ.2)50.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5012069Έλεγχος πληρότητας φακ.(άρθρ.1, παρ. 1)1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5022070Προκαταρκτικός έλεγχος -η χώρα μας όχι εισηγητής1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5032071Έλεγχος ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής ουσίας2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5042072Έλεγχος ισοδυναμίας προστατευομένων μελετών2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5052073Έγκριση (άρθρ.3 παρ.1)10.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5062074Έγκριση (άρθρ.3 παρ.2)5.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5072075Έγκριση (αρθρ.13 παρ.1)2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5082076Έγκριση με δ.ο.καταχ. στο Παρ/μα Ι2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5092077Έγκριση με δ.ο.καταχ. στο Παρ/μα ΙΑ1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5102078Παράταση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα Ι600,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5112079Παράταση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ600,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5122080Ανανέωση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα Ι2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5132081Ανανέωση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ1.200,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5142082Επέκταση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα Ι20.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5152083Επέκταση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ10.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5162084Προσωρινή έγκριση «περιορισμένου κινδύνου»2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5172085Παράταση προσωρ. έγκρ.με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα Ι600,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5182086Παράταση προσωρ. έγκρ.με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ600,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5192087Έγκριση (άρθρ.15 παρ.1)1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5202088Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρ.4)2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5212089Αμοιβαία αναγνώριση «περιορισμένου κινδύνου»1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5222090Έγκριση (essential use)2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5232091Αξιολόγηση τοξικολ/κών στοιχείων και υπολειμμάτων3.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5242092Τροποποίηση που απαιτεί αξιολόγηση στοιχείων1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5252093Τροποποίηση που δεν απαιτεί αξιολόγηση στοιχείων300,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5262094Σύσταση Ομαδικής Τυποποίησης (άρθρο 3, παρ. 4)500,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5272095Έγκριση (άρθρο 3 παρ.4)1.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5282096Παράταση έγκρισης μίγματος500,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5292097Αξιολόγηση φακ.για άδεια πειραμ. (άρθρ.17)500,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5303704Προκαταρκτικός έλεγχος -η χώρα μας εισηγητής2.000,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5312098Ανανέωση έγκρισης650,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ν. 721/77Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5322099Άδεια εισαγωγής πρώτης ύλης και β.ο.150,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ν. 721/77Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5332100Άδεια εισαγωγής ετοίμων σκευασμάτων350,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ν. 721/77Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5342101Άδεια εισαγωγής δείγματος δ.ο ή σκευάσματος70,00 €Βιοκτόνα προϊόντα ν. 721/77Αγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5355565Έγκριση έκδοσης ή μη ενός ΦΔ15,00 €Φυτ/κό Διαβατήριο (ΦΔ) - ΦΔ αντικατάστασηςΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5365566Έγκριση έκδοσης ή μη 1 ΦΔ αντικατάστασης10,00 €Φυτ/κό Διαβατήριο (ΦΔ) - ΦΔ αντικατάστασηςΑγροτικής Ανάπτυξης /Προστασία Φυτικής Παραγωγής
5371659(1-3 τετρ παλ) 2,93/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα ΦΠ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΔΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5381660(4-10 τετρ παλ) 2,05/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα ΦΠ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΔΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5391661(> 10 τετρ παλ) 1,17/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα ΦΠ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΔΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5401656(1-3 τετρ παλ) 0,88/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό διάγ/μα ΦΠ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5411657(4-10 τετρ παλ) 0,59/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό διάγ/μα ΦΠ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5421658( >10 τετρ παλ) 0,29/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό διάγ/μα ΦΠ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
54346065,00/ΦύλλοΜεταβλητόΚλίση εδάφους-προσαν. Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5441665(1-3 τετρ παλ) 1,76/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5451666(4-10 τετρ παλ) 1,23/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5461667(> 10 τετρ παλ) 0,70/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ ΑΤΤ/ΘΕΣ/ΗΡ/ΚΑΒ/ΒΟΛ/ΠΑΤΡ/ΛΑΡ/ΡΟΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5471662(1-3 τετρ παλ) 0,53/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5481663(4-10 τετρ παλ) 0,35/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5491664( > 10 τετρ παλ) 0,17/τετρ παλΜεταβλητόΤοπ/κό Διάγ/μα Δημ εκτός ΑΤΤ/ΘΕΣ κλπΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5501670Συλλογής κοραλλιών377.844,00 €Τέλος υπέρ του Δημοσίου, χρηση χορ/θήσας άδειαςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5511668Χρηματικό πρόστ. εως 300,00€12,00 €Προσφυγή για αλιευτική παράβαση στο συμβ. αλιείαςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5521669Χρηματικό πρόστιμο άνω των 300,00€24,00 €Προσφυγή για αλιευτική παράβαση στο συμβ. αλιείαςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5531633Τεύχη επίλυσης τριγ/σμού,οδεύσεων-0,25/σελίδαΜεταβλητόΛοιπά τεχνικά στοιχεία σε Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
554160314,00/διάγραμμα ενοτήτων (ψηφιακά ή αναλ.)ΜεταβλητόΔιαφάνειες ενοτήτων σε Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5551596DTM (1-4 Φύλλα) 82,00/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδαφ. Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5561597DTM (5-10 Φύλλα) 73,00/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδαφ. Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5571598DTM (>10 Φύλλων) 58,00/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδαφ. Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5584599DTM 0,02/υψομετρικό σημείοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδαφ. Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5591599Κλίμακα 1:20.000 - 4,00/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5601600Μεγ/νση ΚΛ.1:10.000&1:5.000-13,00/Μεγ/νσηΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5611601Κλίμακα 1:40.000 - 5,00/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5621602Μεγ/νση ΚΛ.1:20.000&1:10.000-17,00/Μεγ/νσηΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5634600Σάρωση 1000dpi-3,00/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5641604Κλίμακα 1:20.000 - 8,00/διαθετικόΜεταβλητόΔιαθετικά αεροφωτογραφιών Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5651605Κλίμακα 1:40.000 - 11,00/διαθετικόΜεταβλητόΔιαθετικά αεροφωτογραφιών Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5661606Σημεία (Χ,Y) 1,00/τριγωνομετρικό σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5671607Σημεία (Z) 1,00/τριγωνομετρικό σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5681608Περιγραφή σημείων 0,50/τριγων. σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5691590Αν/κης Μορφής (1-4 Φ/λα) 73,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5701591Αν/κης Μορφής (5-10 Φ/λα) 61,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5711592Αν/κης Μορφής (>10 Φ/λων) 49,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5721593Ψηφ/κής μορφής (1- 4 Φ/λα) 102,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5731594Ψηφ/κής μορφής (5-10 Φ/λα) 90,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5741595Ψηφ/κής μορφής (>10 Φ/λων) 76,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθoφωτογραφίες Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
57516257,00/διάγραμμα ενοτήτων (ψηφιακά ή αναλ.)ΜεταβλητόΔιαφάνειες ενοτήτων Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5761621Κλίμακα 1:20.000 - 2,00/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5771622Μεγ/νση Κλ.1:10.000&1:5.000-6,50/Μεγ/νσηΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5781623Κλίμακα 1:40.000 - 2,50/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5791624Μεγ/νση Κλ.1:20.000&1:10.000-8,50/Μεγ/νσηΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5804624Σάρωση 1000dpi-1,50/αεροφωτογραφίαΜεταβλητόΑεροφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5811628Σημεία (Χ,Y) 0,50/τριγωνομετρικό σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5823702Περιγραφή σημείων 0,25/τριγων. σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5833703Σημεία (Ζ) 0,50/τριγωνομετρικό σημείοΜεταβλητόΤριγωνομετρικά σημεία Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5841626Κλίμακα 1:20.000 - 4,00/διαθετικόΜεταβλητόΔιαθετικά αεροφωτογραφιών Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5851627Κλίμακα 1:40.000 - 5,50/διαθετικόΜεταβλητόΔιαθετικά αεροφωτογραφιών Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5861611Τεύχη επίλυσης τριγ/σμού,οδεύσεων -0,50/σελίδαΜεταβλητόΛοιπά τεχνικά στοιχεία Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5871609Πολ.οδεύσεων(Χ,Υ)-0,50/ορόσημο ή στάσηΜεταβλητόΟρόσημα-στάσεις οδεύσεων Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5881610Πολ.οδεύσεων (Ζ)-0,50/ορόσημο ή στάσηΜεταβλητόΟρόσημα-στάσεις οδεύσεων Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5891618DTM (1-4 φύλλα) 41,00/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδάφους Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5901619DTM (5-10 φύλλα) 36,50/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδάφους Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5911620DTM (>10 φύλλων) 29,00/ΦύλλοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδάφους Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5924623DTM 0,01/υψομετρικό σημείοΜεταβλητόΨηφιακό μοντέλο εδάφους Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5931612Αν/κής μορφής (1- 4 Φ/λα) 36,50/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5941613Αν/κής μορφής (5-10 Φ/λα) 30,50/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5951614Αν/κής μορφής (>10 Φ/λων) 24,50/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5961615Ψηφ/κής μορφής (1-4 Φ/λα) 51,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5971616Ψηφ/κής μορφής (5-10 Φ/λα) 45,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5981617Ψηφ/κής μορφής (>10 Φ/λων) 38,00/ΦύλλοΜεταβλητόΟρθοφωτογραφίες Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
5996312Εγγραφή ή Ανανέωση από ΚΗΜΟ10,00 €Επαγγελματίες Αγρότες για Οικοτεχνία-ΚΗΜΟΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
60046250,50/Calibration reportΜεταβλητόCalibration report Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
601462210,00/ΦύλλοΜεταβλητόΚλίση εδάφους-προσαν. Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
60246040,50/τοπωνύμιοΜεταβλητόΤοπωνύμια Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
60346265,00/ΦύλλοΜεταβλητόΤοπωνύμια Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
604460210,00/ΦύλλοΜεταβλητόΤοπωνύμια Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
60546211,00/τοπωνύμιοΜεταβλητόΤοπωνύμια Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
60646011,00/Calibration reportΜεταβλητόCalibration report Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
607460510,00/κωδικό χρήσης/Νομό+0,05/Πολ-γραμμήΜεταβλητόΧρήση/ χαρακτηριστικά γης Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
6081631Πολ.οδεύσεων(Χ,Υ) 0,25/ορόσημο ή στάσηΜεταβλητόΟρόσημα-στάσεις Οδεύσεων Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
6091632Πολ.οδεύσεων (Ζ) 0,25/ορόσημο ή στάσηΜεταβλητόΟρόσημα-στάσεις Οδεύσεων Δημόσιες ΑρχέςΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
610460320,00/κωδικό χρήσης/Νομό+0,10/Πολ-γραμμήΜεταβλητόΧρήση/ χαρακτηριστικά γης Φυσικά-Νομικά ΠρόσωπαΑγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ
6111383Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί πριν την 9η Φεβρουαρίου 201750,00 €Υποβολή ένστασηςΑνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
6128226Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 9η Φεβρουαρίου 201720,00 €Υποβολή ένστασηςΑνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
6138223Συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμου-πρόσληψης, με σειρά προτεραιότητας/γραπτό διαγωνισμό/ΕΕΠ3,00 €Υποβολή αίτησης συμμετοχήςΑνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
6148225Συμμετοχή σε ειδική διαδικασία (test)10,00 €Συμμετοχή σε ειδική διαδικασία (test)Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
6151000,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)ΜεταβλητόΠροδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
6162417Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δήμ., επιχ.17,00 €Αριθμός υπεροξειδίου σε ελαιόλαδοΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6172418Για εξαγωγές, Γεωρ.Συν., Ο.Ε.Ε.Ε.,Δημ. Επιχ.43.871,00 €Αριθμός υπεροξειδίου σε ελαιόλαδοΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6182423Δημοσίευση ισολογισμών κωδικοποίηση καταστατικού544,67 €Τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6192422Καταχώρηση πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ10,00 €Τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (ΟΧΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6202364Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ150,00 €Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικώνΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6212424Λοιπές δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ289,72 €Τέλη δημοσίευσηςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6222366Κατάθεση σήματος από 2η μέχρι και 10η κλάση20,00 €Κατάθεση σήματος - επιπλέον κλάσειςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6232365Κατάθεση δήλωσης σήματος110,00 €Κατάθεση σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6242368Κατάθεση σήματος εκ μετατροπής από 2η έως και 10η κλάση20,00 €Κατάθεση σήματος εκ μετατροπής-επιπλέον κλάσειςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6252367Μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς σήματος - Διαίρεση110,00 €Κατάθεση σήματος εκ μετατροπής - ΔιαίρεσηΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6262370Ανανέωση προστασίας σήματος από 2η μέχρι και 10η κλάση20,00 €Ανανέωση σήματος - επιπλέον κλάσειςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6272369Ανανέωση προστασίας σήματος90,00 €Ανανέωση σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6282374Παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος90,00 €Αδεια χρήσης σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6292371Μεταβολές στοιχείων του δικαιούχου σήματος50,00 €Μεταβολές επί σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6302372Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών20,00 €Μεταβολές επί σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6312373Μεταβίβαση σήματος90,00 €Μεταβολές επί σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6322376Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος15,00 €Διαβίβαση σήματος σε Γ.Ε.Ε.Α. (OHIM)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6332375Εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων και δικογράφων40,00 €Εγγραφές επί σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6345633Χορήγηση πιστοπ/κών & αντιγράφων από ΥΓΕΜΗ/ΓΓΕΠΚΜεταβλητόΤέλη πιστοποιητικών και αντιγράφων ΓΕΜΗ της ΓΓΕΠΚΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6352360Ποσό ανά αριθμό/τοποθεσία οργάνων (βάσει Κ.Υ.Α. Φ2-2149/2012)ΜεταβλητόΤέλη υπηρεσιών διακρίβωσηςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6362361Ποσό ανά αριθμό/τοποθεσία οργάνων (βάσει Υ.Α. Φ2-670/2007)ΜεταβλητόΤέλη Αρχικού και Περιοδικού ΕλέγχουΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6372362Προμήθεια είδους (0,1% της Αξίας) 1000<ποσού< 5000ΜεταβλητόΠαράβολο για το παραδεκτό άσκησης ένστασηςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6382419Ενημερ. Οφειλ. Ληξιπρόθ. Απαιτ.5.000,00 €Εγγραφή στο μητρώοΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6392411Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δήμ. επιχ.52,00 €Οργανοληπτική εξ/ση παρθένου ελαιο/δου(Panel Test)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6402412Για εξαγωγές, Γεωρ.Συν., Ο.Ε.Ε.Ε.,Δημ. Επιχ.31,20 €Οργανοληπτική εξ/ση παρθένου ελαιο/δου(Panel Test)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6412413Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δήμ., επιχ.8,00 €Οξύτης ογκομετρούμενη σε ελαιόλαδοΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6422414Για εξαγωγές, Γεωρ.Συν., Ο.Ε.Ε.Ε.,Δημ. Επιχ.44.047,00 €Οξύτης ογκομετρούμενη σε ελαιόλαδοΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6432415Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δήμ., επιχ.20,00 €Φασματοφωτομετρία UV-Vis ελαιολάδου για κάθε φάσμαΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6442416Για εξαγωγές, Γεωρ.Συν., Ο.Ε.Ε.Ε.,Δημ. Επιχ.12,00 €Φασματοφωτομετρία UV-Vis ελαιολάδου για κάθε φάσμαΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6458375Επιβολή Προστίμου ΔΙΕΠΠΥ & N.4177/13ΜεταβλητόΠρόστιμο ΔΙΕΠΠΥ & N.4177/13,όπως ισχύουνΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6468376Επιβολή Προστίμου Ν.4264/14 & N.4177/13ΜεταβλητόΠρόστιμο Ν.4264/14 και του Ν. 4177/13 όπως ισχύουνΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6475876Τέλος τηρησης μεριδας της ΚΥΑ 79752/2014ΜεταβλητόΕνιαίο τέλος τήρησης μερίδας (ΟΧΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6485013Δημοσίευση ισολογισμών κωδ/ση καταστατικού ΕΠΕ272,22 €Τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για ΕΠΕΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6495014Λοιπές δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ για ΕΠΕ141,56 €Τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για ΕΠΕΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6502382Επικυρωμένο αντίγραφο σήματος1,00 €Αντίγραφο σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6512381Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση110,00 €Έπαναφορά προτέρας κατάστασηςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6522380Συζήτηση ενδίκων μέσων ενώπιον Δ.Ε.Σ.40,00 €Ένδικα μέσα επί σήματος - ΣυζήτησηΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6532379Κατάθεση ενδίκων μέσων ενώπιον Δ.Ε.Σ.70,00 €Ένδικα μέσα επί σήματος - ΚατάθεσηΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6545173Ηλεκτρονική Κατάθεση δήλωσης σήματοςΜεταβλητόΗλεκρονική Κατάθεση - Ανανέωση σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6555533Ηλεκτρονική Αίτηση Ανανέωσης σήματοςΜεταβλητόΗλεκρονική Κατάθεση - Ανανέωση σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6562378Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές110,00 €Αντικατάσταση σήματοςΓ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6572377Διαβίβαση αίτησης διεθνούς σήματος15,00 €Διαβίβαση σήματος σε Π.Ο.Δ.Ι. (WIPO)Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
6582232Βιομηχανία - βιοτεχνία200,00 €ΚαταγγελίαΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6592233Υπόλοιπες δραστηριότητες100,00 €ΚαταγγελίαΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6602188Αξία>3εκ€ & ισχύς>4.000KW 2* 30% παρ. άδ. εγκ/σηςΜεταβλητόΆδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6612189Αποθ. ικανότητα>20.000κ.μ. 2* 30% παρ. άδ. εγκ/σηςΜεταβλητόΆδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6622222Αξία μηχ. εξοπλισμού < 300.000€ & ισχύς < 200KW120,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6632223Αποθηκευτική ικανότητα ? 2.000κ.μ.120,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6642224Αξία μηχ. εξοπλισμού< 600.000€ ή ισχύς< 400KW180,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
66522252.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 3.000κ.μ.180,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6662226Αξία μηχ. εξοπλισμού< 1.000.000€ & ισχύς< 1.000KW240,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
66722273.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 5.000κ.μ.240,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6682228Αξία μηχ. εξοπλισμού< 2.000.000€ & ισχύς< 2.000KW300,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
66922295.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 10.000κ.μ.300,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6702230Αξία μηχ. εξοπλισμού< 3.000.000€ & ισχύς< 4.000KW360,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
671223110.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 20.000κ.μ.360,00 €Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6722183Αξία>3εκ€ & ισχύς>4.000KW 30% παραβ. αδ. εγκ/σηςΜεταβλητόΑδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6732184Αποθ. ικαν. > 20.000κ.μ. 30% παρ. άδ. εγκ/σηςΜεταβλητόΑδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6742201Αξία μηχ. εξοπλισμού < 300.000€ & ισχύς < 200KW60,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6752202Αποθηκευτική ικανότητα ? 2.000κ.μ.60,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6762203Αξία μηχ. εξοπλισμού < 600.000€ & ισχύς < 400KW90,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
67722042.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 3.000κ.μ.90,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6782205Αξία μηχ.εξοπλισμού< 1.000.000€ & ισχύς< 1.000KW120,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
67922063.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 5.000κ.μ.120,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6802207Αξία μηχ. εξοπλισμού< 2.000.000€ & ισχύς< 2.000KW150,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
68122085.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 10.000κ.μ.150,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6822209Αξία μηχ. εξοπλισμού< 3.000.000€ & ισχύς< 4.000KW180,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
683221010.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 20.000κ.μ.180,00 €Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
68421851,5‰ αξίας min 300€ -max 1.000€ΜεταβλητόΠροθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότησηΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6852181Αξία>3εκ€ & ισχύς> 4.000KW 0,3‰ αξίας max 5.000€ΜεταβλητόΆδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6862182Αποθ. ικανότητα>20.000κ.μ. 0,3‰ αξίας max 5.000€ΜεταβλητόΆδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6872191Αξία μηχ. εξοπλισμού < 300.000€ & ισχύς < 200KW200,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6882192Αποθηκευτική ικανότητα ? 2.000κ.μ200,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6892193Αξία μηχ. εξοπλισμού < 600.000€ & ισχύς < 400KW300,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
69021942.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 3.000κ.μ.300,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6912195Αξία μηχ. εξοπλισμού<1.000.000€ & ισχύς<1.000KW400,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
69221963.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 5.000κ.μ.400,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6932197Αξία μηχ. εξοπλισμού<2.000.000€ & ισχύς<2.000KW500,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
69421985.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 10.000κ.μ.500,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6952199Αξία μηχ. εξοπλισμού<3.000.000€ & ισχύς<4.000KW600,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
696220010.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 20.000κ.μ.600,00 €Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6972190Απαλλαγή των δραστηριοτήτων100,00 €Κατάθεση Υπεύθυνης ΔήλωσηςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6982186Αξία>3εκ€ & ισχύς> 4.000KW 0,6‰ αξίας max 5.000€ΜεταβλητόΆδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
6992187Αποθ. ικανότητα > 20.000κ.μ.0,6‰ αξίας max 5.000€ΜεταβλητόΆδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7002212Αξία μηχ. εξοπλισμού < 300.000€ & ισχύς < 200KW400,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7012213Αποθηκευτική ικανότητα ? 2.000κ.μ.400,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7022214Αξία μηχ. εξοπλισμού < 600.000€ & ισχύς < 400KW600,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
70322152.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 3.000κ.μ.600,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7042216Αξία μηχ. εξοπλισμού< 1.000.000€ & ισχύς< 1.000KW800,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
70522173.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 5.000κ.μ.800,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7062218Αξία μηχ. εξοπλισμού< 2.000.000€ & ισχύς< 2.000KW1.000,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
70722195.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 10.000κ.μ.1.000,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7082220Αξία μηχ. εξοπλισμού< 3.000.000€ & ισχύς< 4.000KW1.200,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
709222110.000κ.μ. <αποθηκευτική ικανότητα ? 20.000κ.μ.1.200,00 €Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7102211Απαλλαγή των δραστηριοτήτων200,00 €Υπεύθυνη Δήλωση μετά από διακοπή λειτουργίαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7112239Οριοθέτηση μεταλλείου1.027,15 €Οριοθέτηση μεταλλείουΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7127872Άδεια Διύλισης6.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7137873Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Α3.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7147874Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Β13.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7157875Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Β23.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7167876Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Γ1.500,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7177877Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Δ1.500,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7187878Άδεια Μεταφοράς Αργού ή Προϊόντων Αυτού με Αγωγό1.500,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7197879Άδεια Διάθεση Βιοκαυσίμων3.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7207880Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών παρ. 4, άρθρου 23 Ν.3054/20023.000,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7218458Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου200,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7228459Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίου200,00 €Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7232257Κατηγορία Α127,88 €Άδεια εγκατ/σης σταθμού παραγωγής ηλεκτ.ενέργειαςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7242167Εκχώρηση , μεταβίβαση ή τροποποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων300,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7252168Ειδικός Κανονισμός Ασφάλειας150,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7262169Οργανογράμματα100,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7272170Κινητή Εγκατάσταση παρασκευής εκρηκτικών υλών300,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7282171Αριθμός περιοδικά επιβλεπόμενων έργων από Μηχανικό Μεταλλείων200,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7292172Μίσθωση μεταλ/κων δικαιωμάτων του Δημοσίου με απευθείας σύμβαση10.000,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7302173Θεώρηση ή Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης300,00 €Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7312174Τ. Μ. 2‰ επί του προ/σμού ελαχ.300 - μέγιστο 6000ευρώΜεταβλητόΕγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7323765Τ. Μ. 2‰ επί της αμοιβής των μελ.μηχ/κων min 3€ κάθε αντιτυποΜεταβλητόΕγκρίσεις, Θεωρήσεις/ΤροποποιήσειςΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7337883Άδεια Διύλισης1.200,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7347884Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Α600,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7357885Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Β1600,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7367886Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Β2600,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7377887Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Γ300,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7387888Αδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών Κατηγορίας Δ300,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7397889Άδεια μεταφοράς αργού ή προϊόντων αυτού με αγωγό300,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7407890Άδεια Διάθεση Βιοκαυσίμων600,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7417891Άδεια Εμπορίας Πετρεαλειοειδών παρ. 4, άρθρου 23 Ν.3054/2002600,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7428462Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης40,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7438463Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου40,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7448464Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίου40,00 €Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7452175Ετήσια Παράταση Άδειας Μετ/κών Ερευνών Μεταλλείων500,00 €Χορηγήσεις ΑδειώνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7462176Προσφυγές ενώπιον ΥΠΕΚΑ100,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7472177Δυνατότητα περιορισμού των 500μ.από τα όρια λατ/κής περιοχής200,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7482274Παραχώρηση μεταλλείου10.000,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7492276Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης300,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7502277Χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών500,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7512278Χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών-ανανέωση λειτουργίας500,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7522279Χορήγηση αδειών γομωτών-πυροδοτών200,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7532281Ανανέωση αδειών γομωτών-πυροδοτών100,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7542289Διενέργεια ερευνητικών εργασιών λατομικών ορυκτών σε δημόσια έκταση3.000,00 €Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεωνΓ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7553764Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8295 ΦΕΚ Β' 385/199527,88 €Άδεια εγκατ. σταθμ. ηλεκτ/γής(από συμβατ. καύσιμα)Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7562280Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.7740 ΦΕΚ Β' 508/200127,88 €Άδεια λειτ.σταθμού ηλεκ/γής(από συμβατικά καύσιμα)Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
7572386Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου18,00 €Πολιτικός ΓάμοςΔήμους (όλοι οι Δήμοι)
7582387Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή44,00 €Αναγγελία Άσκησης ΕπαγγέλματοςΔήμους (όλοι οι Δήμοι)
7592388Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών44,00 €Αναγγελία Άσκησης ΕπαγγέλματοςΔήμους (όλοι οι Δήμοι)
7606041Αίτηση-ανανέωση-απώλεια (ενήλικες & ανήλικοι) 6 μήνες63,40 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Αιτούντας Άσυλο)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7616042Αντικατάσταση-συμπλ. σελίδων-μεταβολή στοιχείων58,00 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Αιτούντας Άσυλο)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7626043Επανυποβ.Αιτήματος μετά από απόρριψη (Εξ.Αποστολής)5,00 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Αιτούντας Άσυλο)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7636036Αίτηση-ανανέωση-απώλεια (άνω των 14 ετών) 5 έτη84,40 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Πρόσφυγες-Επικ.Προστασία)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7646037Αίτηση-ανανέωση-απώλεια (μέχρι 14 ετών) 3 έτη73,60 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Πρόσφυγες-Επικ.Προστασία)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7656038Αντικατάσταση-συμπλ. σελίδων-μεταβολή στοιχείων58,00 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Πρόσφυγες-Επικ.Προστασία)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7666039Όταν είναι αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων63,40 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Πρόσφυγες-Επικ.Προστασία)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7676040Επανυποβ.Αιτήματος μετά από απόρριψη (Εξ.Αποστολής)5,00 €Ταξ. έγγραφο Υπ. Ασύλου (Πρόσφυγες-Επικ.Προστασία)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
7682892Εξαρτάται από το κόστος εκπαίδευσηςΜεταβλητόΕκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας Ν.1339/1983Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7696194Αντίγραφα ή αποσπάσματα εγγράφων(0,23€/φύλλο)ΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7706195Βεβ/σεις,πιστ/τικά,αποδ/κτικά,0,44+0,23€/φύλλοΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7716196Αντίγραφα δικογράφων(0,35€ 1ο φύλλο+0,23€/φύλλο)ΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7726197Αντίγραφα δικογράφων(ειρ/κεία-πτ/κεία)0,23€/φύλλοΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7736198Θεώρηση βεβαίωσης σε ιδιώτη(0,44€+0,23€/φύλλο)ΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7746199Θεώρηση φωτοαντιγράφου 0,44€ 1ο φύλλο+0,23€/φύλλοΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7756200Αντίγραφα (πειθαρχικά) 0,44€ 1ο φύλλο+0,23€/φύλλοΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7766201Έγγραφα εξουσιοδότησης 0,44€*εντολείς-εντολοδόχοιΜεταβλητόΑντίγραφα - Αποσπάσματα (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
777262Χορήγηση θεώρησης εισόδου VISA στα σύνοραΜεταβλητόΘεωρήσεις εισόδου (VISA) στα σύνοραΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7786271Χορήγηση θεώρησης εισόδου VISA στα σύνορα (πολλαπλές)ΜεταβλητόΘεωρήσεις εισόδου (VISA) στα σύνοραΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7796202Κύρωση υπογραφής (0,15€ ανά πράξη κύρωσης)ΜεταβλητόΚύρωση υπογραφής (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7806203Θεώρηση σύμβασης>1.173,88€ 0,44€+0,23€/φύλλοΜεταβλητόΘεώρηση ΣύμβασηςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7811889Αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας λόγω φθοράς/απώλειας9,00 €Ταυτότητες Ελλήνων ΠολιτώνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7825754Υποβολή ένστασης σε διαδικασίες διορισμού40,00 €Υποβολή ένστασης σε διαδικασίες διορισμούΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7835755Διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού πτυχιούχων Α.Ε.Ι20,00 €Διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού πτυχιούχων Α.Ε.ΙΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7846177Ε.Δ.Τ.Ο. προερχόμενων από χώρες της τ.Ε.Σ.Σ.Δ.30,00 €ΑλλοδαποίΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7856178Ε.Δ.Τ.Ο. Ελληνικής καταγωγής υπηκόων Αλβανίας30,00 €ΑλλοδαποίΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7866179Ε.Δ.Τ.Ο. Ελληνικής καταγωγής υπηκόων Τουρκίας30,00 €ΑλλοδαποίΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7871873Πετρελαιοκίνηση οχημάτων147,00 €Πετρελαιοκίνηση οχηματωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7886180Άδεια εμπορίας ειδών Ν.2168/93 ή Ν.456/76180,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7896181Άδεια κατασκευής/επισκευής/συναρμολόγησης180,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7906182Άδεια γόμωσης/αναγόμωσης φυσιγγίων όπλων180,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7916183Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών (για εμπορία)60,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7926184Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ.Ένσημο 3€3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7936185Άδεια διαμετακόμισης (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ)3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7946186Άδεια οπλοφορίας Ν.2168/93 για προσωπική ασφάλεια90,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7956187Άδεια οπλοφορίας & σκοποβολής Ν.2168/199330,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7966188Επέκταση άδειας οπλ/ρίας-επικράτεια ή μέρος αυτής30,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7976189Άδεια κατοχής όπλων αρ.7,8 Ν.2168/93-Ένσημο ΕΛ.ΑΣ3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
7986190Άδεια αγοράς αρ.11 Ν.2168/1993(Ένσημο ΕΛ.ΑΣ 3€)3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
79961916μηνιαία θεώρηση άδειας οπλοφορίας-Ένσημο ΕΛΑΣ 3€3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8006192Λοιπές άδειες,πιστ/τικά,βεβαιώσεις-Ένσημο ΕΛΑΣ 3€3,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8016654Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας ατομικής ασφάλειας150,00 €Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8021871Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (πλην φορτηγών)50,00 €Κάρτα Ελέγχου ΚαυσαερίωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8036352ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ200,00 €Κάρτα Ελέγχου ΚαυσαερίωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8046193Άδεια ή ανανέωση άδειας(έκδοση από ΕΛΑΣ)ΜεταβλητόΆδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8051869Ανασφάλιστα επιβ, μηχ. έργων & άλλα οχημ. κάθε φύσης500,00 €Ανασφάλιστα οχήματαΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8061870Ανασφάλιστα δίκυκλα250,00 €Ανασφάλιστα οχήματαΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8075194Ανασφάλιστα λεωφορεία και φορτηγά Δ.Χ1.000,00 €Ανασφάλιστα οχήματαΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8081868Βασική και περιοδική εκπαίδευση για οπλοφορία50,00 €Εκπαίδευση προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. για οπλοφορίαΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8091862Αρχ. έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια14 ετών και άνω)84,40 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8101863Αρχ. έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών)73,60 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8111864Αντικατάσταση (φθορά, συμπλήρωση ΣΕΛ, μεταβ. στοιχ.)58,00 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8121865Κατ' εξαίρεση έκδοση διαβατ. διάρκειας 13 μηνών68,80 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8131866Διαβατ. 8 μηνών - προσωρ. αδυν. λήψης αποτυπωμάτων63,40 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8141867Διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών-μεταγωγή κρατουμένου63,40 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8151892Επανυποβολή αιτήματος - έξοδα αποστολής5,00 €ΔιαβατήριοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8161861Τέλος φύλαξης πινακίδων κυκλοφορίας1,00 €Φύλαξης πινακίδωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8171850Με γερανό Ο.Α.Σ.Α (επιβατικά αυτοκίνητα)77,90 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8181851Φορτηγών οχημάτων έως 3500 χγρ77,90 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8191852Φορτηγών οχημάτων από 3500 έως 10000 χγρ116,84 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8201853Φορτηγών οχημάτων έως 10000 χγρ155,79 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8211854Λεωφορείων155,79 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8221855Ρυμουλκούμενων έως 3500 χγρ77,90 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8231856Ρυμουλκούμενων από 3500 χγρ έως 10000 χγρ116,84 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8241857Ρυμουλκούμενων έως 10000 χγρ155,79 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8251858Μοτοσικλετών77,90 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8261859Τρικύκλων77,90 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8271860Μοτοποδηλάτων38,95 €Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8281812Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΤ και της ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣΜεταβλητόΣυμφωνία μεταξύ του ΥΔΤ και της ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8291801Με γερανό Ο.Α.Σ.Α επιβ/κά αυτοκίνητα (11,68€/ημ.)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8301802Φορτηγών οχημάτων έως 3500 χγρ(17,53€/ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8311803Φορτηγών οχημάτων από 3500 -10000 χγρ(23,37€/ημ.)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8321804Φορτηγών οχημάτων έως 10000 χγρ(29,21€/ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8331805Λεωφορείων(29,21€/ ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8341806Ρυμουλκούμενων έως 3500 χγρ(17,53€/ ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8351807Ρυμουλκούμενων από 3500 χγρ-10000 χγρ(23,37€/ ημ.)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8361808Ρυμουλκούμενων έως 10000 χγρ(29,21€/ ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8371809Μοτοσικλετών(2,92€/ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8381810Τρικύκλων(5,84€/ ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8391811Μοτοποδηλάτων(2,92€/ημέρα)ΜεταβλητόΔαπάνη φύλαξης οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8401814Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου και ΑΕ ΑΜΕΛΜεταβλητόΣύμβαση Ελληνικού Δημοσίου και ΑΕ ΑΜΕΛΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8414596Χορήγηση αντιγράφων5,00 €Παράβολα Εσωτ. Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8424597Χορήγηση αντιγράφου Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες)5,00 €Παράβολα Εσωτ. Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8434598Διόρθωση Δεδομένων5,00 €Παράβολα Εσωτ. Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8441813Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής ΑστυνομίαςΜεταβλητόΠαροχή υπηρεσιών της Ελληνικής ΑστυνομίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8451790Με γερανό Ο.Α.Σ.Α-ΕΛ.ΑΣ.(επιβ/κά αυτοκίνητα) (1,95€/χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8461791Φορτηγών οχημάτων έως 3500 χγρ(2,73€ /χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8471792Φορτηγών οχημάτων από 3500- 10000 χγρ(3,12€/χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8481793Φορτηγών οχημάτων έως 10000 χγρ(3,89€/χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8491794Λεωφορείων(3,89 € / χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8501795Ρυμουλκούμενων έως 3500 χγρ(2,73€/ χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8511796Ρυμουλκούμενων από 3500 χγρ-10000 χγρ(3,12€/χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8521797Ρυμουλκούμενων έως 10000 χγρ(3,89€/ χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8531798Μοτοσικλετών(1,56€/ χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8541799Τρικύκλων(1,95€/ χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8551800Μοτοποδηλάτων(0,78 €/χλμ)ΜεταβλητόΔαπάνη μεταφοράς οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8561843Αίτηση40,00 €Άδειες σύνδεσης συστήματος συναγερμούΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8571844Έγκριση για 1 έτος460,00 €Άδειες σύνδεσης συστήματος συναγερμούΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
858178912 € (και τα οφειλόμενα τέλη προηγ/νων ετών)ΜεταβλητόΑδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτουΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8591845Έκδοση Άδειας12,00 €Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτουΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8601846Έκδοση Αντιγράφου Άδειας12,00 €Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτουΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8611847Μεταβίβαση Άδειας15,00 €Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτουΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8628217Υποβολή Έγκλησης50,23 €ΈγκλησηΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8638218Υποβολή Έγκλησης- Τέλος Πολιτικής Αγωγής40,00 €Πολιτική αγωγήΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8641831Αρχική χορήγηση - έκδοση16,00 €Άδεια Διαμονής και είσοδου στο χώρο SCHENGEN.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8651832Ανανέωση, αντικατάσταση Α.Δ.Ε.Τ.16,00 €Άδεια Διαμονής και είσοδου στο χώρο SCHENGEN.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8661833Γραφεία ιδιωτικών ερευνών150,00 €Άδειες εργασίας προσωπικούΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8671834Ασφαλείας ΙΕΠΥΑ30,00 €Άδειες εργασίας προσωπικούΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8681835Ατομική300,00 €Άδειες λειτουργίας Γ.Ι.Ε.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8691836Προσωπική εταιρεία Ο.Ε.600,00 €Άδειες λειτουργίας Γ.Ι.Ε.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8701837Προσωπική εταιρεία Ε.Ε.600,00 €Άδειες λειτουργίας Γ.Ι.Ε.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8711838Ατομική147,00 €Άδειες λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8721839Εταιρείες Ο.Ε.293,00 €Άδειες λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8731841Εταιρείες Α.Ε. / Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε587,00 €Άδειες λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8747812Εταιρείες Ε.Ε.293,00 €Άδειες λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8751819Ταχογράφος - ώρες οδήγησης και αναπαύσης οδηγώνΜεταβλητόΤαχογράφος - ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγώνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8761820Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες άνω των 14 ετών84,40 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8771821Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες έως 14 ετών73,60 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8781822Αίτηση Αντικατάστασης (Ενηλίκων & Ανηλίκων)58,00 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8791823Επικουρική προστασία/καθεστώς ανθρωπιστικών λόγων68,80 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8801824Αιτούντες Διεθνούς Προστασίας63,40 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8811825Επανυποβολή αιτήματος μετά από απόρριψη5,00 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8821826Κατ' εξαίρεση έκδοση ταξιδιωτικού έγγραφου 13 μηνών68,80 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8831827Αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων (8 μηνών)63,40 €Ταξιδιωτικό ΈγγραφοΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8841829Χορήγηση θεώρησης εισόδου (ειδικές κατηγορίες).35,00 €Θεωρήσεις εισόδου VISA (ειδικές κατηγορίες)Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8858433Εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό πέραν 6 (έξι) ωρών500,00 €Εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό πέραν 6 (έξι) ωρώνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8861830Χορήγηση παράτασης θεώρησης εισόδου.30,00 €Παράταση του χρόνου διαμονήςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8871815Βασική - περιοδική εκπαίδευση προσωπικού ΙΕΠΥΑΜεταβλητόΒασική - περιοδική εκπαίδευση προσωπικού ΙΕΠΥΑΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8881816Κατάπτωση (ολική) εγγυητικής επιστολήςΜεταβλητόΚατάπτωση (ολική) εγγυητικής επιστολήςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8891817Τέλη κυκλοφορίαςΜεταβλητόΤέλη κυκλοφορίαςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8901818Παραβάσεις φορτηγών οχημάτωνΜεταβλητόΠαραβάσεις φορτηγών οχημάτωνΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία
8911780Διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού πτυχιούχων Α.Ε.Ι20,00 €Πυροσβεστικού ΣώματοςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Πυροσβεστικό Σώμα
8921781Πρόσληψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα15,00 €Πυροσβεστικού ΣώματοςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Πυροσβεστικό Σώμα
8931782Υποβολή ένστασης σε διαδικασίες διορισμού40,00 €Πυροσβεστικού ΣώματοςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Πυροσβεστικό Σώμα
8941783Υποβολή μήνυσης (κατάθεση στο Γρ. Ανακριτικού)100,00 €Πυροσβεστικού ΣώματοςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Πυροσβεστικό Σώμα
8951784Τέλος Πολιτικής Αγωγής50,00 €Πυροσβεστικού ΣώματοςΔημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Πυροσβεστικό Σώμα
8968198Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου75,00 €Άσκηση έφεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
8978199Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου100,00 €Άσκηση έφεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
8988200Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου150,00 €Άσκηση έφεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
8998201Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής40,00 €Παράσταση Πολιτικής ΑγωγήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9008202Αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-διόρθωσης-ερμηνείας (ΣτΕ)50,00 €Αναστολή εκτέλεσης,αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-διόρθωσης-ερμηνείαςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9018203Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. προσφυγή(ΣτΕ)150,00 €Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. προσφυγή/τριτανακοπήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9028378Τριτανακοπή κατά αποφάσεων Μονομελούς75,00 €Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. προσφυγή/τριτανακοπήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9038379Τριτανακοπή κατά αποφάσεων Τριμελούς150,00 €Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. προσφυγή/τριτανακοπήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9048188Υποβολή Έγκλησης50,00 €Έγκληση/ΜήνυσηΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9058189Υποβολή μήνυσης70,00 €Έγκληση/ΜήνυσηΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9061891Προσφυγή κατά πράξης Επιτροπής Ανταγωνισμού750,00 €ΠροσφυγήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9071893Προσφυγή ασφαλισμένου κατά Οργ. Κοιν. Ασφάλισης25,00 €ΠροσφυγήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9088190Προσφυγή κατά Κλήσης με Κλητήριο Θέσπισμα250,00 €ΠροσφυγήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9098191Προσφυγή κατά Διάταξης του Εισαγγελέα250,00 €ΠροσφυγήΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9108192Αναψηλάφηση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου, Μον. & Πολ. Πρωτοδικείου400,00 €Αναψηλάφηση (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9118193Αναψηλάφηση κατά απόφασης Εφετείου & Αρ. Πάγου500,00 €Αναψηλάφηση (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9128194Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου250,00 €Άσκηση αναίρεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9138195Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου300,00 €Άσκηση αναίρεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9148196Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου400,00 €Άσκηση αναίρεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9158197Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Εφετείου450,00 €Άσκηση αναίρεσης (495 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9161366Δικαστικό ένσημο (4 ή 8%ο + 30% ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), χαρτόσημο 2% επί του ενσήμου και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμουΜεταβλητόΔικαστικό Ένσημο Αγωγής ή άλλου δικογράφου (4 ή 8%ο + 30% ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9178221Επισημείωση σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο10,00 €Επισημείωση Σύμβασης Χάγης (1961)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9188204Αίτηση έφεσης (ΣτΕ)200,00 €Αίτηση έφεσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9198380Έφεση/αντέφεση κατά αποφάσεων Μονομελούς ενώπιον Δ. Εφετείου100,00 €Αίτηση έφεσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9208381Έφεση/αντέφεση κατά αποφάσεων Τριμελούς ενώπιον Δ. Εφετείου200,00 €Αίτηση έφεσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9218205Αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΣτΕ)150,00 €Αίτηση αναίρεσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9228206Αίτηση αναίρεσης πλην εκείνων που αφορούν σε διαφορές κοιν. Ασφάλισης (ΣτΕ)350,00 €Αίτηση αναίρεσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9238207Αναβολή ενώπιον Ειρηνοδικείου & Μον. Πρωτοδικείου20,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9248208Αναβολή ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου30,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9258209Αναβολή ενώπιον Εφετείου40,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9268210Αναβολή ενώπιον Αρ. Πάγου50,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9278211Αναβολή ενώπιον Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου30,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9288212Αναβολή ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου40,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9298213Αναβολή ενώπιον Διοικητικού Εφετείου50,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9308214Αναβολή ενώπιον ΣτΕ50,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9318220Αναβολή για ακυρωτικές υποθέσεις (ενώπιον ΔΔ)50,00 €Χορήγηση αναβολήςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9321375Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβήςΜεταβλητόΈνσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9332031Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 4 ευρώ4,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9342032Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ3,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9352033Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ2,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9362034Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 1 ευρώ1,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9372389Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 6 ευρώ6,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9388215Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 18 ευρώ18,00 €Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9395515Αίτηση χάριτος στο Συμβουλίου Χαρίτων120,00 €Αίτηση χάριτοςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9405516Αποζημίωση θυμάτων εγκλημάτων βίας100,00 €Έξοδα υποβολής αίτησης προς την Αρχή ΑποζημίωσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9411367Ένσταση, Αντένσταση, Προσφυγή, Ανακοπή ενώπιον Δ.Δ.100,00 €Ένσταση, Αντένσταση, Προσφυγή, Ανακοπή ενώπιον ΔΔΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9421368Αναστολή 200-215 ΚΔΔικ50,00 €Αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας - Αναστολή ενώπιον ΔΔΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9431369Υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου200,00 €Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9441370Υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου κοινότητας10,00 €Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9451371Υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου50,00 €Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9461374Υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου κοινότητας έως 300 κατοίκων10,00 €Υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9478348Aπόγραφο 2-3% (κεφαλαίου/τόκων) συμπεριλαμβανομένου 20% επ' αυτού υπέρ ΟΓΑ)ΜεταβλητόΤέλος απογράφουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9482035Ανάκληση μήνυσης ενώπιον Πταισματοδικείου50,00 €Ανάκληση μήνυσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9492036Ανάκληση μήνυσης ενώπιον Εισαγγελίας Πρωτοδικών80,00 €Ανάκληση μήνυσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9501372Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειάρχη200,00 €Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9511373Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου50,00 €Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9527793Διαγωνισμός υποφηφίων δικηγόρων65,00 €Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρωνΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9538417Διαγωνισμός υποφηφίων δικηγόρων (για επαναλαμβανόμενη συμμετοχή)30,00 €Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρωνΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9547792Αίτηση εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού/υπαλλήλου100,00 €Αίτηση εξαίρεσης (53 ΚΠολΔ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
95583961% του αντικειμένου της διαφοράς ΚΔΔικΜεταβλητόΠροσφυγή-έφεση-αντέφεση σε φορολογικές και τελωνειακές (και δημοτικές) διαφορέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9567794Εξέταστρα διαγωνισμού συμβολαιογράφων60,00 €Εξέταστρα διαγωνισμού συμβολαιογράφωνΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9578409Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας100,00 €Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότηταςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9588397Επί των συνταξιοδοτικών διαφορών και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου20,00 €Έφεση, ένσταση, αίτηση αναστολής/αναθεώρησης/ανακοπής/τριτανακοπής/διορθώσεως ή ερμηνείας (ΕΣ)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9598413Αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δ.Δ. και ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (μεγαρόσημο)154,00 €Αίτηση ακύρωσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9608415Αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δ.Δ.150,00 €Αίτηση ακύρωσηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9611376Υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου150,00 €Υποψηφιότητα για τις ΕυρωεκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9621377Υποψηφιότητα Εκλογικού Συνδυασμού3.000,00 €Υποψηφιότητα για τις ΕυρωεκλογέςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9638426Αίτηση αναίρεσης επί συνταξιοδοτικών διαφορών ενώπιον Ελ.Συν.70,00 €Αίτηση αναίρεσης ενώπιον Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9648427Αίτηση αναίρεσης αποφάσεων επί ανακοπής πράξης διοικητ. εκτέλεσης ενώπιον Ελ.Συν.100,00 €Αίτηση αναίρεσης ενώπιον Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9658428Αναίρεση αποφάσεων για καταλ. αποφάσεις ή πράξεις 1% επί του ποσού (70-1500 ευρώ)ΜεταβλητόΑίτηση αναίρεσης ενώπιον Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9668425Έφεση επί καταλογιστικών αποφάσεων ή πράξεων 1% επί του ποσού (70-1500 ευρώ) ενώπιον Ελ.Συν.ΜεταβλητόΈφεση επί καταλογιστικών αποφάσεων ή πράξεων ενώπιον του Ελ. ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9678414Αίτηση διόρθωσης ερμηνείας ενώπιον Δ.Δ. και ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)54,00 €Αίτηση διόρθωσης ερμηνείαςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9688416Αίτηση διόρθωσης ερμηνείας ενώπιον Δ.Δ.50,00 €Αίτηση διόρθωσης ερμηνείαςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9698432Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση ενώπιον του Ελ.Συν.150,00 €Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση ενώπιον του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9708431Αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεων επί συμβάσεων (προμηθειών κα) ενώπιον Ελ.Συν.100,00 €Αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεων επί συμβάσεων ενώπιον Ελ.ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9718430Αίτηση ανάκλησης κατά πράξεων επί συμβάσεων (προμηθειών, έργων κα) ενώπιον Ελ.Συν.100,00 €Αίτηση ανάκλησης κατά πράξεων επί συμβάσεων ενώπιον Ελ.ΣυνεδρίουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9728429Ανακοπή κατά πράξης διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ενώπιον Ελ.Συν.100,00 €Ανακοπή κατά πράξης διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ενώπιον Ελ.Συν.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9738438Ανακοπή Ερημοδικίας (ΚΠολΔ)ΜεταβλητόΑνακοπή ΕρημοδικίαςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9745213Μετεωρολογικά δεδομένα - Προγνώσεις & πιστοποιητικάΜεταβλητόΠαροχή προϊόντων και υπηρεσιώνΕθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ε.Μ.Υ.
9758473Υποβολή ένστασης20,00 €Υποβολή ένστασηςΕθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
9768472Συμμετοχή σε διαδικασία διαγωνισμού3,00 €Υποβολή αίτησης συμμετοχήςΕθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
9776156Εφεδροι 90 ευρώ90,00 €Πρόστιμα για μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9786157Έφεδροι ανυπότακτοι 1.000€1.000,00 €Πρόστιμα για μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9796158Ανυπότακτοι 6.000€6.000,00 €Πρόστιμα για μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9806159Λιποτάκτες 1.000€/μήνα έως 6.000€ΜεταβλητόΠρόστιμα για μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9816295Ασφαλ.εισφ. Υγειον.περιθ. Διαζ. συζύγων στρκων 514,80 εφάπαξ κατ' έτος514,80 €Ασφαλιστικές εισφορέςΕθνικής Άμυνας
9827994Ασφ.Εισφορές Υγειον.Περίθαλ. λόγω άδειας άνευ αποδοχώνΜεταβλητόΑσφαλιστικές εισφορέςΕθνικής Άμυνας
9836296Απόδοση ποσοστού 32% από εκποίηση υλικών -μέσων ΕΛΑΣΜεταβλητόΕκποίηση ΥλικώνΕθνικής Άμυνας
9846297Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχώνΜεταβλητόΑχρεώστητες αποδοχέςΕθνικής Άμυνας
9852435Προμήθειες 0,10% επί αξίας προμ.1000<ποσό <5.000ΜεταβλητόΆσκηση ένστασηςΕθνικής Άμυνας
9862436Εκτ.έργων 0,05%ο επί αξίας ΠΥ έργου 250<ποσό<50.000ΜεταβλητόΆσκηση ένστασηςΕθνικής Άμυνας
9872428Πρόσθετες στρατ. υποχρ. 90€ /μήναΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9882429Αντιρρησίες συνείδησης άνω 35ο έτος 810€/μήνα εφάπαξΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9892430Αντιρρησίες συνείδησης άνω 35ο έτος 810€/μήνα 1η δόσηΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9902431Στρατεύσιμοι άνω 33ο έτος, 810€/μήνα, εφάπαξΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9912432Στρατεύσιμοι άνω 33ο έτος, 810€/μήνα, 1η δόσηΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9922433Υπηρετήσαντες σε συμμαχ. στρατό -Ε.Ε. 200 €/μήναΜεταβλητόΕξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεωνΕθνικής Άμυνας
9932390Αντίγραφα ή αποσπάσματα εγγράφων (πλην δικογράφων)ΜεταβλητόΑντίγραφα - αποσπάσματαΕθνικής Άμυνας
9944613Αξία Πάγιου Τέλους Φαρμακοτεχνικών ΜορφώνΜεταβλητόΠάγιο Τέλος ΠροϊόντωνΕθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
9954614Έκδοση V 4o Συμπλήρωμα 2009200,00 €Ελληνική ΦαρμακοποιίαΕθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
9964611Εισφoρά 1% επί Χονδρικής Αξίας Πωλήσεων Καλλυντ.ΜεταβλητόΚαλλυντικά ΠροϊόνταΕθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
9974612Τέλος Ετοιμότητος Ιατροτεχνολογικών ΠροϊόντωνΜεταβλητόΙατροτεχνολογικά ΠροϊόνταΕθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
99881Προξενικά τέλη Αθηνών γν. υπογραφής Αλλοδαπής αρχής30,00 €Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεωςΕξωτερικών
999101Προξενικά τέλη Θεσ/νικης γν. υπογραφής Αλλοδαπής αρχής30,00 €Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεωςΕξωτερικών
10006533Κατ΄άρθρο 45 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α’/20.4.11)1.100,00 €Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης Επιχ/σεωνΕπιτροπή Ανταγωνισμού
10011583Ποσό κατάθεσης ΙΓΕΕ147,00 €Άσκηση της δραστηριότηταςΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10021584Ποσό κατάθεσης ΕΠΑ147,00 €Άσκηση της δραστηριότηταςΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10031585Έναρξη δρασ/σης ΕΞΥΠΠ Α' φάσης146,74 €Ασφάλεια & υγεία στην εργασίαΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10041586Έναρξη δρασ/σης ΕΞΥΠΠ Β' φάσης733,68 €Ασφάλεια & υγεία στην εργασίαΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10051587Έναρξη ως ΕΑΚ Α' φάσης (Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου)300,00 €Ασφάλεια & υγεία στην εργασίαΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10061588Έναρξη ως ΕΑΚ Β' φάσης (Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου)800,00 €Ασφάλεια & υγεία στην εργασίαΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
10072159Αλλογενών Αλλοδαπών μετά τις 26/3/2019550,00 €ΙθαγένειαΕσωτερικών
10082160Αλλογενών Αλλοδαπών700,00 €ΙθαγένειαΕσωτερικών
10092161Υποβολή/Επανυποβολή Ομογενών, Πολιτών Ε.Ε., Ανιθαγενών/Πολ. Προσφύγων,Αντιρρήσεις100,00 €ΙθαγένειαΕσωτερικών
10102162Επανυποβολή αιτήματος αλλογενών αλλοδαπών200,00 €ΙθαγένειαΕσωτερικών
10112163Λόγω Γέννησης ή Φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο100,00 €ΙθαγένειαΕσωτερικών
10126332Εκλ. Κατάλογος Εκλ. Περιφέρειας/ Περ. Ενότητας/ Δήμου Αθηναίων50,00 €Διάθεση Εκλογικού ΥλικούΕσωτερικών
10136333Εκλ. Κατάλογος Ο.Τ.Α. α΄βαθμού πλην του Δήμου Αθηναίων30,00 €Διάθεση Εκλογικού ΥλικούΕσωτερικών
10146334Εκλογικά αποτελέσματαΜεταβλητόΔιάθεση Εκλογικού ΥλικούΕσωτερικών
10153826Εκπρόθ. Δηλ. ΓΕΝ/ΓΑΜΟΥ/ΜΕΤΑΒ.(εντός 90ημέρου από παρέλευση προθεσμίας)43.926,00 €Ειδικό ΛηξιαρχείοΕσωτερικών
10163827Εκπρόθ. Δηλ. ΓΕΝ/ΓΑΜΟΥ/ΜΕΤΑΒ.(πέραν 90ημέρου από παρέλευση προθεσμίας)43.997,00 €Ειδικό ΛηξιαρχείοΕσωτερικών
10178148Αίτημα ΥπαγωγήςΜεταβλητόΠαράβολο για τις αιτήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων (Όλες οι κατηγορίες)Μακεδονίας και Θράκης
10188149Αίτημα ΤροποποίησηςΜεταβλητόΠαράβολο για τις αιτήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων (Όλες οι κατηγορίες)Μακεδονίας και Θράκης
10198150Αίτημα ΕλέγχουΜεταβλητόΠαράβολο για τις αιτήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων (Όλες οι κατηγορίες)Μακεδονίας και Θράκης
10202105Παράβολο για αίτηση θεραπείας ή άδεια διαμονής50,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10212106Παράβολο για άδεια διαμονής ή επανέκδοση 100 ευρώ100,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10222107Παράβολο για άδεια διαμονής 150 ευρώ150,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10232108Παράβολο για άδεια διαμονής 300 ευρώ300,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10242109Παράβολο για άδεια διαμονής 450 ευρώ450,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10252110Παράβολο για άδεια διαμονής 900 ευρώ900,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10262111Παράβολο για άδεια διαμονής 1000 ευρώ1.000,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10272112Παράβολο για άδεια διαμονής 2000 ευρώ2.000,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10282113Τέλος εργοδότη για μετάκληση εποχικά εργαζόμενου100,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10292114Τέλος εργοδότη για μετάκληση εργαζόμενου με εξαρτημένη εργασία200,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10302115Τέλος εργοδότη για μετάκληση αλλιεργάτη150,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10312116Πρόστιμο εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης 100 ευρώ100,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10322119Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής16,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10332121Πρόστιμο εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης 50 ευρώ50,00 €ΜετανάστευσηΜεταναστευτικής Πολιτικής
10343496174,75 πλοία ως 100κοχ+34,73 για επιπλ. πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση Προσωρινού DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10353497262,40 πλοία 100,01-500κοχ+44,10 για επιπλ. πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση Προσωρινού DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10363498350,04 πλοία 500,01-1000κοχ+52,92 για επιπλ. πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση Προσωρινού DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10373499437,69πλοία 1000,01-10000κοχ+61,19 για επιπλ πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση Προσωρινού DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10383500524,79 πλοία 10000 και άνω+87,65 για επιπλ. πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση Προσωρινού DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10393161Αναν.άδειας για διενέργ.ελέγχ.ασφ. από ιδιωτ.εταιρ350,00 €Ανανέωση άδειας για διενέργ.ελέγχ.ασφ. από ιδιωτ.εταιρΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10403185Χωρητικότητας 0-100 GT50,00 €Ελεγχος-έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10413186Χωρητικότητας 100,01-500 GT90,00 €Ελεγχος-έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10423187Χωρητικότητας 500,01-1000 GT160,00 €Ελεγχος-έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10433188Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT265,00 €Ελεγχος-έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10443189Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT400,00 €Ελεγχος-έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10453180Χωρητικότητας 0-100 GT100,00 €Ελεγχος-έκδοση,ανανέωσηISSC σε πλοία με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10463181Χωρητικότητας 100,01-500 GT180,00 €Ελεγχος-έκδοση,ανανέωσηISSC σε πλοία με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10473182Χωρητικότητας 500,01-1000 GT320,00 €Ελεγχος-έκδοση,ανανέωσηISSC σε πλοία με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10483183Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT530,00 €Ελεγχος-έκδοση,ανανέωσηISSC σε πλοία με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10493184Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT800,00 €Ελεγχος-έκδοση,ανανέωσηISSC σε πλοία με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10503195Χωρητικότητας 0-100 GT100,00 €Εγκριση αξιολ.ασφάλ-σχεδ.ασφ .πλοίων με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10513196Χωρητικότητας 100,01-500 GT180,00 €Εγκριση αξιολ.ασφάλ-σχεδ.ασφ .πλοίων με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10523197Χωρητικότητας 500,01-1000 GT320,00 €Εγκριση αξιολ.ασφάλ-σχεδ.ασφ .πλοίων με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10533198Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT530,00 €Εγκριση αξιολ.ασφάλ-σχεδ.ασφ .πλοίων με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10543199Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT800,00 €Εγκριση αξιολ.ασφάλ-σχεδ.ασφ .πλοίων με Ελλ.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10553190Χωρητικότητας 0-100 GT70,00 €Περιοδικός έλεγχ.του ISSC σε πλοία με ελλην.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10563191Χωρητικότητας 100,01-500 GT126,00 €Περιοδικός έλεγχ.του ISSC σε πλοία με ελλην.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10573192Χωρητικότητας 500,01-1000 GT224,00 €Περιοδικός έλεγχ.του ISSC σε πλοία με ελλην.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10583193Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT371,00 €Περιοδικός έλεγχ.του ISSC σε πλοία με ελλην.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10593194Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT560,00 €Περιοδικός έλεγχ.του ISSC σε πλοία με ελλην.σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10603491349,49 πλοία έως 100 κοχ+69,45 για επιπλέον πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση ή ανανέωση DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10613492524,79 πλοία 100,01 - 500 κοχ+88,20 επιπλέον πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση ή ανανέωση DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10623493700,09 πλοία 500,01 - 1000 κοχ+105,84 επιπλ πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση ή ανανέωση DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10633494875,39 πλοία 1000,01 - 10.000 +122,37 επιπλ πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση ή ανανέωση DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
106434951049,58 πλοία 10000,01&άνω+175,30 επιπλ πλοίοΜεταβλητόΕλεγχος για έκδοση ή ανανέωση DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10653501244,64 για πλοία ως 100κοχ+48,62 για επιπλ. πλοίοΜεταβλητόΕτήσια εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10663502367,35 πλοία 100,01-500κοχ+61,74 για επιπλ. πλοίΜεταβλητόΕτήσια εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10673503490,06 πλοία 500,01-1000κοχ+74,09 για επιπλ. ΠλοίοΜεταβλητόΕτήσια εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10683504612,77πλοία 1000,01-10000κοχ+85,66 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕτήσια εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10693505734,71πλοία 10000κοχ & άνω+122,71 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕτήσια εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10703506209,70πλοία έως 100κοχ +39,69 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕπιπρόσθετη εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10713507314,87πλοία 100,01-500κοχ +50,40 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕπιπρόσθετη εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10723508420,05πλοία 500,01-1000κοχ +60,48 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕπιπρόσθετη εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10733509525,23πλοία 1000,01-10000κοχ+73,43 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕπιπρόσθετη εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10743510629,75πλοία 10000κοχ και άνω+105,18για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΕπιπρόσθετη εξακρίβωση του DOC σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10753986Διπλ/χος Μηχ/κος ΕΜΠ και ισοτίμων σχολών 56/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10763987Μηχ/κος πτυχ.Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων σχολών 45/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10773988Υπάλλ. μη διπλ/χο ή πτυχιούχο Μηχ/κο 29,35/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10783511139,80πλοία ως 100κοχ+ 27,78 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΠαράταση Προσ/νού DOC (IDOC) σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10793512209,92πλοία 100,01-500,00κοχ+35,28 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΠαράταση Προσ/νού DOC (IDOC) σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10803513280,04πλοία 500,01-1000κοχ+42,34 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΠαράταση Προσ/νού DOC (IDOC) σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10813514350,15πλοία 1000,01-10000κοχ+48,95 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΠαράταση Προσ/νού DOC (IDOC) σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10823515419,83πλοία 10000κοχ &άνω+70,12 για επιπλ ΠλοίοΜεταβλητόΠαράταση Προσ/νού DOC (IDOC) σε εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10833160Άδεια διενέργ. ελέγχ.ασφάλ.από ιδιωτ. εταιρείες700,00 €Αδεια διενέργ. ελέγχ.ασφάλ.από ιδιωτ. εταιρείεςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10843976ΠΔ200/93, Ν.2685/99, ΥΑ2/16523/0022 Αρ9 ν3833/2010ΜεταβλητόΟδοιπ. έξοδα εξωτ.μετακ.εκτέλεσης Υπηρ. προσωπ.Λ.ΣΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10853977Προϊσταμ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Α)95 / ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10863978Προϊσταμ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Β) 85/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10873979Προϊσταμ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Γ) 80/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10883980Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Α) 85/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10893981Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Β) 75/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10903982Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Γ) 70/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10913983Υπάλλ. Επιπ. Εισηγητή (Κατ. Χώρας Α) 70/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10923984Υπάλλ. Επιπ. Εισηγητή (Κατ. Χώρας Β) 60/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10933985Υπάλλ. Επιπ. Εισηγητή (Κατ. Χώρας Γ) 50/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10943159Έγκριση Μελετών Ασφάλειας Λιμ.Εγκατ. (ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ)140,00 €Εγκριση Μελετών Ασφάλειας Λιμ.Εγκατ. (ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10956236Πλοία μέχρι 100 κοχ69,45 €Προσαύξηση στο οριστικό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10966237Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ88,20 €Προσαύξηση στο οριστικό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10976238Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ105,84 €Προσαύξηση στο οριστικό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10986239Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ122,37 €Προσαύξηση στο οριστικό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
10996240Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω175,30 €Προσαύξηση στο οριστικό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11006241Πλοία μέχρι 100 κοχ34,73 €Προσαύξηση στο προσωρινό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11016242Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ44,10 €Προσαύξηση στο προσωρινό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11026243Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ52,92 €Προσαύξηση στο προσωρινό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11036244Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ61,19 €Προσαύξηση στο προσωρινό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11046245Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω87,65 €Προσαύξηση στο προσωρινό DOCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11053210Πλοία μέχρι 100 κοχ104,19 €Εκδοση ή ανανέωση του SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11063211Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ183,57 €Εκδοση ή ανανέωση του SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11073212Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ314,21 €Εκδοση ή ανανέωση του SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11083213Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ524,24 €Εκδοση ή ανανέωση του SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11093214Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω787,19 €Εκδοση ή ανανέωση του SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11103975ΠΔ200/93, Ν.2685/99, ΥΑ2/16523/0022 Αρ9 ν3833/2010ΜεταβλητόΟδοιπ. έξοδα εσωτ.μετακ.εκτέλεσης Υπηρ. προσωπ.Λ.ΣΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11113215Πλοία μέχρι 100 κοχ34,73 €Ελεγχος για έκδοση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11123216Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ61,19 €Ελεγχος για έκδοση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11133217Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ104,74 €Ελεγχος για έκδοση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11143218Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ174,75 €Ελεγχος για έκδοση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11153219Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω262,40 €Ελεγχος για έκδοση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11163553Απόφαση Επιβολής ΠροστίμουΜεταβλητόΠρόστιμαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11173220Πλοία μέχρι 100 κοχ52,09 €Εκδοση του Προσωρινού SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11183221Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ91,78 €Εκδοση του Προσωρινού SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11193222Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ157,11 €Εκδοση του Προσωρινού SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11203223Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ262,12 €Εκδοση του Προσωρινού SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11213224Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω393,59 €Εκδοση του Προσωρινού SMC πλοίου με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11223200Χωρητικότητας 0-100 GT150,00 €Ελεγχος, έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11233201Χωρητικότητας 100,01-500 GT270,00 €Ελεγχος, έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11243202Χωρητικότητας 500,01-1000 GT480,00 €Ελεγχος, έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11253203Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT795,00 €Ελεγχος, έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11263204Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT1.200,00 €Ελεγχος, έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαίαΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11273205Πλοία μέχρι 100 κοχ69,46 €Ελεγχος για έκδοση ή ανανέωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11283206Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ122,38 €Ελεγχος για έκδοση ή ανανέωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11293207Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ209,48 €Ελεγχος για έκδοση ή ανανέωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11303208Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ349,49 €Ελεγχος για έκδοση ή ανανέωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11313209Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω524,79 €Ελεγχος για έκδοση ή ανανέωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11323240Πλοία μέχρι 100 κοχ27,78 €Παράταση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11333241Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ48,95 €Παράταση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11343242Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ83,79 €Παράταση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11353243Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ139,80 €Παράταση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11363244Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω209,92 €Παράταση του Προσωρινού SMC (ISMC)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11373245Έκδοση DOC30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11383721Έκδοση SMC30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11393722Έκδοση IDOC30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11403723Έκδοση ISMC30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11413724Έκδοση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία.30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11423725Έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαία30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11433726Έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11443727Έκδοση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR)30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11453728Έκδοση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εργασίας30,00 €Χαρτοσημανση πιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11463225Πλοία μέχρι 100 κοχ48,62 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11473226Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ85,66 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11483227Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ146,63 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11493228Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ244,64 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11503229Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω367,35 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11513235Πλοία μέχρι 100 κοχ41,67 €Επιπρόσθετη εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11523236Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ73,43 €Επιπρόσθετη εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11533237Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ125,69 €Επιπρόσθετη εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11543238Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ209,70 €Επιπρόσθετη εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11553239Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω314,87 €Επιπρόσθετη εξακρίβωση του SMCΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11563230Πλοία μέχρι 100 κοχ72,93 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMC πλοίου με ξένη σημ.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11573231Πλοία από 100,01 μέχρι 500 κοχ128,50 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMC πλοίου με ξένη σημ.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11583232Πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ219,95 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMC πλοίου με ξένη σημ.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11593233Πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ366,97 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMC πλοίου με ξένη σημ.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11603234Πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω551,03 €Ενδιάμεση εξακρίβωση του SMC πλοίου με ξένη σημ.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ
11614270Άνω των 500 ο.χ.ΜεταβλητόΣΕΚ-Εκδ.Νεου ΠΑΦΠ Λογω Αλλαγής Πλοων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11624271Πλοία έως 150 κοχ23,15 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11634272Πλοία από 150 έως 1.000 κοχ73,87 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11644273Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ92,61 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11654274Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ102,53 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11664275Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ112,46 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11674276Πλοία άνω των 20.000 κοχ140,02 €ΝΕ-Τέλη Επιθ.Αρχικής-Τακτικής-Ενδ/σης ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11684263Κάτω των 99,99 GT ή ΚΟΧ20,00 €ΣΕΚ-Έκδοση–Θεώρηση Πιστ/κών Αξιοπλοϊας (ΕΛΥΔΝΑ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11694264Από 100 GT ή ΚΟΧ Μέχρι 999,99 κοχ40,00 €ΣΕΚ-Έκδοση–Θεώρηση Πιστ/κών Αξιοπλοϊας (ΕΛΥΔΝΑ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11704265Από 1000 GT ή ΚΟΧ Μέχρι 9999,99 κοχ80,00 €ΣΕΚ-Έκδοση–Θεώρηση Πιστ/κών Αξιοπλοϊας (ΕΛΥΔΝΑ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11714266Από 10.000 GT ή ΚΟΧ Μέχρι 29.999,99 κοχ100,00 €ΣΕΚ-Έκδοση–Θεώρηση Πιστ/κών Αξιοπλοϊας (ΕΛΥΔΝΑ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11724267Άνω των 30.000 GT ή ΚΟΧ200,00 €ΣΕΚ-Έκδοση–Θεώρηση Πιστ/κών Αξιοπλοϊας (ΕΛΥΔΝΑ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11734268Εκδοση Άδειας Λειτουργίας101,43 €ΣΕΚ-Εκδ/Τροπ.Άδειας Λειτουργίας HSC & DSC Σκαφων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11744269Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας50,72 €ΣΕΚ-Εκδ/Τροπ.Άδειας Λειτουργίας HSC & DSC Σκαφων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11754288Πλοία από 500 έως 1000 κοχ111,57 €ΝΕ-Αποκ.ζημ. αν Επιθ/της μεταβεί 2η φορά-Φ/Γ ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11764289Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ167,58 €ΝΕ-Αποκ.ζημ. αν Επιθ/της μεταβεί 2η φορά-Φ/Γ ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11774290Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ186,10 €ΝΕ-Αποκ.ζημ. αν Επιθ/της μεταβεί 2η φορά-Φ/Γ ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11784291Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ214,33 €ΝΕ-Αποκ.ζημ. αν Επιθ/της μεταβεί 2η φορά-Φ/Γ ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11794292Πλοία άνω των 20.000 κοχ242,11 €ΝΕ-Αποκ.ζημ. αν Επιθ/της μεταβεί 2η φορά-Φ/Γ ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11804293Πλοία έως 150 κοχ9,26 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11814294Πλοία από 150 έως 1.000 κοχ29,54 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11824295Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ37,04 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11834296Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ41,02 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11844297Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ44,98 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11854298Ποία άνω των 20.000 κοχ56,01 €ΝΕ-Αποκ. Ζημ. αν επιθ/τής μεταβεί 2η φορά-ΠΓΦ/ΔΠΓΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11864277Πλοία έως 150 κοχ4,63 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11874278Πλοία από 150 έως 1.000 κοχ14,77 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11884279Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ18,52 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11894280Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ20,51 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11904281Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ22,49 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11914282Ποία άνω των 20.000 κοχ28,00 €ΝΕ-Τέλη Επιθεώρησης για Παράταση Ισχύος ΠΓΦ ή ΔΠΦΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11924283Πλοία από 500 έως 1000 κοχ278,93 €ΝΕ-Επιθ.Αρχ.-Τακτ.-Ενδ/σης ΠΑΚΦΠ (ΠΑ Κατασκ.Φ/Γ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11934284Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ418,95 €ΝΕ-Επιθ.Αρχ.-Τακτ.-Ενδ/σης ΠΑΚΦΠ (ΠΑ Κατασκ.Φ/Γ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11944285Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ465,26 €ΝΕ-Επιθ.Αρχ.-Τακτ.-Ενδ/σης ΠΑΚΦΠ (ΠΑ Κατασκ.Φ/Γ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11954286Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ535,82 €ΝΕ-Επιθ.Αρχ.-Τακτ.-Ενδ/σης ΠΑΚΦΠ (ΠΑ Κατασκ.Φ/Γ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11964287Πλοία άνω των 20.000 κοχ605,27 €ΝΕ-Επιθ.Αρχ.-Τακτ.-Ενδ/σης ΠΑΚΦΠ (ΠΑ Κατασκ.Φ/Γ)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11974326Δεξαμενόπλοια μέχρι 150 κοχ10,14 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11984327Δεξαμενόπλοια από 150,01-250 κοχ16,76 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
11994328Δεξαμενόπλοια από 250,01-400 κοχ43.971,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12004329Δεξαμενόπλοια από 400,01-500 κοχ23,37 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12014330Δεξαμενόπλοια από 500,01-1000 κοχ26,24 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12024331Δεξαμενόπλοια από 1000,01-3000 κοχ32,55 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12034332Δεξαμενόπλοια από 3000,01-5000 κοχ37,26 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12044333Δεξαμενόπλοια από 5000,01-6500 κοχ39,03 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12054334Δεξαμενόπλοια από 6500,01-14000 κοχ46,53 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12064335Δεξαμενόπλοια από 14000,01 κοχ έως 25000 κοχ51,16 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12074336Δεξαμενόπλοια άνω των 25000 κοχ55,79 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12084337Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων μέχρι 150 κοχ6,39 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12094338Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 150,01-250 κοχ10,14 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12104339Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 250,01-400 κοχ43.843,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12114340Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 400,01-500 κοχ14,77 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12124341Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 500,01-1000 κοχ16,76 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12134342Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 1000,01-3000 κοχ43.940,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12144343Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 3000,01-5000 κοχ21,61 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12154344Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 5000,01-7500 κοχ23,37 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12164345Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 7500,01-10000 κοχ28,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12174346Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων άνω των 10000 κοχ37,48 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12184347Εξέδρες εξερεύν.-εξόρυξης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων37,26 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. Παράτασης Ισχύος ΠΠΡΠ/ΔΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12194348Πλοία μέχρι 150 κοχ31,98 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12204349Πλοία από 150,01-250 κοχ50,72 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12214350Πλοία από 250,01-400 κοχ65,05 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12224351Πλοία από 400,01-500 κοχ73,87 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12234352Πλοία από 500,01-1000 κοχ83,79 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12244353Πλοία από 1000,01-3000 κοχ97,02 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12254354Πλοία από 3000,01-5000 κοχ108,05 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12264355Πλοία από 5000,01-7500 κοχ116,87 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12274356Πλοία από 7500,01-10000 κοχ140,02 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12284357Πλοία άνω των 10000 κοχ186,32 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12294299Πλοία από 500 έως 1000 κοχ55,78 €ΝΕ-Τέλη επιθεώρησης για παράταση ισχύος ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12304300Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ83,79 €ΝΕ-Τέλη επιθεώρησης για παράταση ισχύος ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12314301Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ93,05 €ΝΕ-Τέλη επιθεώρησης για παράταση ισχύος ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12324302Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ107,16 €ΝΕ-Τέλη επιθεώρησης για παράταση ισχύος ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12334303Πλοία άνω των 20.000 κοχ121,05 €ΝΕ-Τέλη επιθεώρησης για παράταση ισχύος ΠΑΚΦΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12344304Δεξαμενόπλοια μέχρι 150 κοχ50,72 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12354305Δεξαμενόπλοια από 150,01-250 κοχ83,79 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12364306Δεξαμενόπλοια από 250,01-400 κοχ102,53 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12374307Δεξαμενόπλοια από 400,01-500 κοχ116,87 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12384308Δεξαμενόπλοια από 500,01-1000 κοχ131,20 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12394309Δεξαμενόπλοια από 1000,01-3000 κοχ162,75 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12404310Δεξαμενόπλοια από 3000,01-5000 κοχ186,32 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12414311Δεξαμενόπλοια από 5000,01-6500 κοχ195,14 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12424312Δεξαμενόπλοια από 6500,01-14000 κοχ232,63 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12434313Δεξαμενόπλοια από 14000,01 κοχ έως 25000 κοχ255,78 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12444314Δεξαμενόπλοια άνω των 25000 κοχ278,93 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12454315Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων μέχρι 150 κοχ31,98 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12464316Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 150,01-250 κοχ50,72 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12474317Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 250,01-400 κοχ65,05 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12484318Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 400,01-500 κοχ73,87 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12494319Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 500,01-1000 κοχ83,79 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12504320Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 1000,01-3000 κοχ97,02 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12514321Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 3000,01-5000 κοχ108,05 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12524322Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 5000,01-7500 κοχ116,87 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12534323Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 7500,01-10000 κοχ140,02 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12544324Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων άνω των 10000 κοχ187,43 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12554325Εξέδρες εξερεύν.-εξόρυξης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων186,32 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση για έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΠΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12564369Ανελκυστήρας ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 10 ατόμων27,56 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση ανυψωτικών μέσων (ανελκυστήρας)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12574370Ανελκυστήρας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 ατόμ55,13 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση ανυψωτικών μέσων (ανελκυστήρας)Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12584371Μέσο μέχρι 10 τον. 2,21*τόννοΜεταβλητόΜΕΜΣ-Επιθεώρηση ανυψωτικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
1259437210,01-50 τον 23,15+0,21*κάθε τον ή κλάσμα του> 10ΜεταβλητόΜΕΜΣ-Επιθεώρηση ανυψωτικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12604373>50 τον. 36,38+0,21*κάθε τον ή κλάσμα του>50ΜεταβλητόΜΕΜΣ-Επιθεώρηση ανυψωτικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12614358Πλοία μέχρι 150 κοχ6,39 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12624359Πλοία από 150,01-250 κοχ10,14 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12634360Πλοία από 250,01-400 κοχ13,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12644361Πλοία από 400,01-500 κοχ14,77 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12654362Πλοία από 500,01-1000 κοχ16,76 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12664363Πλοία από 1000,01-3000 κοχ43.940,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12674364Πλοία από 3000,01-5000 κοχ44.003,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12684365Πλοία από 5000,01-7500 κοχ23,37 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12694366Πλοία από 7500,01-10000 κοχ28,00 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12704367Πλοία άνω των 10000 κοχ37,26 €ΜΕΜΣ-Τέλη επιθ. παράτασης Ισχύος ΠΠΡΛ/ΔΠΠΡΛ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
1271436840% Αξ. Παραβ. Συναφούς πιστοπ.τακτ. ή ένδυσηςΜεταβλητόΜΕΜΣ-Διαπ/ση Αποκ/σης Ζημ.&Βλάβης Πλήν Των ΑνωτέρωΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12724233Μέχρι 50 Κοχ23,15 €ΣΕΚ-ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ μη αυτ/ρόωση & Π.Σ Α/Κ 97/70/ΕΚΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12734234Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ46,31 €ΣΕΚ-ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ μη αυτ/ρόωση & Π.Σ Α/Κ 97/70/ΕΚΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12744235Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ69,46 €ΣΕΚ-ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ μη αυτ/ρόωση & Π.Σ Α/Κ 97/70/ΕΚΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12754236Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ116,87 €ΣΕΚ-ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ μη αυτ/ρόωση & Π.Σ Α/Κ 97/70/ΕΚΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12764237Άνω 500κοχ (163,17€+πλέον κορους *0,022ΜεταβλητόΣΕΚ-ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ μη αυτ/ρόωση & Π.Σ Α/Κ 97/70/ΕΚΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12774227Μέχρι 15 Κοχ14,33 €ΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12784228Από 15,01 Μέχρι 50 κοχ31,97 €ΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12794229Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ92,61 €ΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12804230Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ140,02 €ΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12814231Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ186,32 €ΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12824232Άνω των 500κοχ (232,63 €+πλέον κορους *0,033ΜεταβλητόΣΕΚ-Τελη Επιθ.& Εκδ.ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ.Ναυπ.ΑυτοπρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12834220Μέχρι 10 Κοχ69,47 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12844221Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ104,19 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12854222Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ138,92 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12864223Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ210,03 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12874224Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ244,76 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12884225Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ418,40 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12894226Άνω 1.000 κοχ (628,43 €+ πλέον κορους *0,033ΜεταβλητόΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΓΕ Ε/Γ -Τ/Ρ-Α/Ψ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12904256Μέχρι 10 Κοχ9,26 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12914257Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ13,89 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12924258Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ18,52 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12934259Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ28,00 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12944260Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ32,63 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12954261Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ55,79 €ΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12964262Άνω των 1.000κοχ (418,95 €+πλέον κορους *0,033)Χ0,2ΜεταβλητόΣΕΚ-Τέλη έκδοσης νέου ΠΑ Λόγω Αλλαγής Πλόων.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12974251Μέχρι 50 Κοχ23,15 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ/των χωρίς αυτοδ. ΠρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12984252Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ46,31 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ/των χωρίς αυτοδ. ΠρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
12994253Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ69,46 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ/των χωρίς αυτοδ. ΠρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13004254Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ116,87 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ/των χωρίς αυτοδ. ΠρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13014255Άνω των 500 (163,17€+πλέον κορους *0,022) Χ 0,2ΜεταβλητόΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Βοηθ.Ναυπ/των χωρίς αυτοδ. ΠρόωσηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13024245Μέχρι 15 Κοχ2,87 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13034246Από 15,01 Μέχρι 50 κοχ43.927,00 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13044247Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ18,52 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13054248Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ28,00 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13064249Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ37,26 €ΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13074250Άνω 500κοχ (232,63 €+πλέον κορους *0,033) Χ 0,2ΜεταβλητόΣΕΚ-Παράταση ΠΓΕ Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. με αυτοπρόωση.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13084238Μέχρι 10 Κοχ9,26 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13094239Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ13,89 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13104240Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ18,52 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13114241Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ28,00 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13124242Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ32,63 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13134243Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ55,79 €ΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13144244Άνω 1.000 κοχ (418,95€+ πλέον κορους *0,033)ΧΟ,2ΜεταβλητόΣΕΚ-Παράταση ισχύος Π.Γ.Ε Ε/Γ- Τ/Ρ πλοιωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13154443Έκδοση Πιστ/κού Ανυψωτικών Μέσων30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13164444Έκδοση ΒΕΑΜ30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13174445Έκδοση ΠΠΡΠ (Πλοία εκτός Δ/Ξ)30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13184446Έκδοση IOPPC (πλοία εκτός Δ/Ξ)30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13194447Έκδοση ΠΠΡΠ (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13204448Έκδοση IOPPC (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13214449Έκδοση ΠΠΡΛ30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13224450Έκδοση ISPPC30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13234451Έκδοση IAPPC30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13244452Έκδοση ΠΓΦ30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13254453Έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13264454Έκδοση Αδειας Λειτουργίας30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13274455Έκδοση Πισ/κου Ασφ. Ραδ/νιών Φ/Γ πλοίου30,00 €Χαρτοσήμασνη ΠιστοποιητικώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13284213Μέχρι 10 Κοχ46,31 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13294214Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ69,46 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13304215Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ92,61 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13314216Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ140,02 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13324217Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ163,17 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13334218Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ278,93 €ΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13344219Άνω 1.000 κοχ (418,95 € + πλέον κορους *0,033)ΜεταβλητόΣΕΚ-Τελη Επιθεωρ. & Εκδ. ΠΑ ή ΠΓΕ Ε/Γ-Τ/ΡΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13354375Βεβαίωση τηλεχειρισμού μηχανημάτων33,08 €ΜΕΜΣ-Βεβαίωση τηλεχειρισμού μηχανημάτωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13364374Επιθεώρηση εξαγωγής ελικοφόρου άξονα από χοάνη33,08 €ΜΕΜΣ-Παράταση Εξαγωγ. Ελικοφόρου Άξονα από ΧοάνηΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13374377Ε/Γ -Τ/Ρ Μέχρι 10 Κοχ18,52 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13384378Ε/Γ -Τ/Ρ Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ27,78 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13394379Ε/Γ -Τ/Ρ Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ37,74 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13404380Ε/Γ -Τ/Ρ Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ56,00 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13414381Ε/Γ -Τ/Ρ Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ65,27 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13424382Ε/Γ -Τ/Ρ Από 500,01 Μέχρι 1000 κοχ111,57 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13434383Ε/Γ -Τ/Ρ Άνω των 1.000 κοχ 167,58+0,033*πλέον κόρΜεταβλητόΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13444384Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. αυτοδύναμης πρόωσης μέχρι 15 Κοχ5,73 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13454385Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. Αυτοδ. πρόωσης 15,01-50 κοχ12,79 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13464386Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. Αυτοδ. πρόωσης 50,01-100 κοχ37,04 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13474387Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. Αυτοδ. πρόωσης 100,01-250 κοχ56,00 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13484388Φ/Γ & Βοηθ. Ναυπ. Αυτοδ. πρόωσης 250,01-500 κοχ74,53 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13494389Φ/Γ&Ναυπ. Αυτ.πρ/σης>500 κοχ 93,05+0,033*πλέον κόρΜεταβλητόΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13504390Βοηθ. Ναυπ. όχι αυτοπρόωση & Π.Σ. Α/Κ μέχρι 50 κοχ9,26 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13514391Βοηθ Ναυπ όχι αυτοπρ. & Π.Σ. Α/Κ από 50,01-100 κοχ18,52 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13524392Βοηθ Ναυπ όχι αυτοπρ & Π.Σ. Α/Κ από 100,01-250 κοχ27,78 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13534393Βοηθ Ναυπ όχι αυτοπρ & Π.Σ. Α/Κ από 250,01-500 κοχ46,75 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13544394Ναυπ μη αυτ/πρ&ΠΣΑ/Κ >500κοχ65,27+ 0,022*πλ κόρΜεταβλητόΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13554395Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μέχρι 10 Κοχ27,78 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13564396Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτ. χρήσης από 10,01 μέχρι 50 κοχ41,68 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13574397Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτ. χρήσης από 50,01 μέχρι 100 κοχ55,57 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13584398Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτ χρήσης από 100,01 Μέχρι 250 κοχ84,01 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13594399Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτ χρήσης από 250,01 μέχρι 500 κοχ97,90 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13604400Τ/Ρ αναψυχής ιδιωτ χρήσης από 500,01 μέχρι 1000κοχ167,36 €ΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13614401Τ/Ρ αν/χής ιδ χρ. >1000κοχ 251,37+0,033*πλέον κόρΜεταβλητόΜΕΜΣ-Αποκ. ζημιάς-βλάβης αν επιθεωρ. μετ. 2η φοράΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13624376Επιθεώρηση καταδυτικού εξοπλισμού14,33 €ΜΕΜΣ-Επιθεώρηση καταδυτικού εξοπλισμούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13634407Από 500 Μέχρι 1.000 κοχ37,26 €ΕΝΕΣΠΥ-Παράταση Ισχύoς Πιστ/κού Εξαρτ. Φ/Γ πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13644408Από 1.000,01 Μέχρι 5.000 κοχ65,27 €ΕΝΕΣΠΥ-Παράταση Ισχύoς Πιστ/κού Εξαρτ. Φ/Γ πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13654409Από 5.000,01 Μέχρι 10.000 κοχ79,16 €ΕΝΕΣΠΥ-Παράταση Ισχύoς Πιστ/κού Εξαρτ. Φ/Γ πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13664410Από 10.000,01 Μέχρι 20.000 κοχ93,05 €ΕΝΕΣΠΥ-Παράταση Ισχύoς Πιστ/κού Εξαρτ. Φ/Γ πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13674411Άνω των 20.000 κοχ111,79 €ΕΝΕΣΠΥ-Παράταση Ισχύoς Πιστ/κού Εξαρτ. Φ/Γ πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13684402Από 500 Μέχρι 1.000 κοχ186,32 €ΕΝΕΣΠΥ-Αρχ–Τακτ-Ενδ ή Ετήσ. Επιθ/ση Εξ/σμου Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13694403Από 1.000,01 Μέχρι 5.000 κοχ326,34 €ΕΝΕΣΠΥ-Αρχ–Τακτ-Ενδ ή Ετήσ. Επιθ/ση Εξ/σμου Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13704404Από 5.000,01 Μέχρι 10.000 κοχ395,80 €ΕΝΕΣΠΥ-Αρχ–Τακτ-Ενδ ή Ετήσ. Επιθ/ση Εξ/σμου Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13714405Από 10.000,01 Μέχρι 20.000 κοχ465,26 €ΕΝΕΣΠΥ-Αρχ–Τακτ-Ενδ ή Ετήσ. Επιθ/ση Εξ/σμου Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13724406Άνω των 20.000 κοχ558,97 €ΕΝΕΣΠΥ-Αρχ–Τακτ-Ενδ ή Ετήσ. Επιθ/ση Εξ/σμου Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13734417Καταλλ. Και πιστοποίηση σωσίβιας λέμβου140,02 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Καταλλ. Σωστικών, Μέσων ΚαθαίρεσήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13744412Φ/Γ, Φ/Γ-Ο/Γ & Δ/Ξ πλοία από 24 μέχρι 100μ.58,43 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Μελετών-Σχεδίων Σωστικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13754413Φ/Γ, Φ/Γ-Ο/Γ & Δ/Ξ πλοία άνω των 100μ.112,46 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Μελετών-Σχεδίων Σωστικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13764414Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ<100μ μικρ. & μεγ. ακτ., Α&Β, Διεθν.94,82 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Μελετών-Σχεδίων Σωστικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13774415Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ>100μ μικρ. & μεγ. ακτ., Α&Β, Διεθν.187,43 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Μελετών-Σχεδίων Σωστικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13784416Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ περ. έκτασης, τοπικών, κατ. Γ&Δ20,95 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Μελετών-Σχεδίων Σωστικών μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13794419Για πλοία από 100,01 μέχρι 1.000 κοχ.23,15 €ΕΥ-Έλεγχος Σχεδίων GA,θεώρ. Μελετών αριθ. επιβατώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13804420Για πλοία από 1.000,01 μέχρι 5.000 κοχ.46,31 €ΕΥ-Έλεγχος Σχεδίων GA,θεώρ. Μελετών αριθ. επιβατώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13814421Για πλοία από 5.000,01 μέχρι 10.000 κοχ.69,46 €ΕΥ-Έλεγχος Σχεδίων GA,θεώρ. Μελετών αριθ. επιβατώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13824422Για πλοία άνω των 10.000 κοχ.92,61 €ΕΥ-Έλεγχος Σχεδίων GA,θεώρ. Μελετών αριθ. επιβατώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13834521Μέχρι 10 κοχ/GT14,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13844522Άνω των 10 και μέχρι 20 κοχ/GT18,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13854523Άνω των 20 και μέχρι 50 κοχ/GT23,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13864524Άνω των 50 και μέχρι 100 κοχ/GT27,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13874525Άνω των 100 και μέχρι 250 κοχ/GT35,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13884526Άνω των 250 και μέχρι 500 κοχ/GT44,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13894527Άνω των 500 κοχ/GT66,00 €ΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13904528Λοιπές αποζημιώσειςΜεταβλητόΤΚΕΠ Αποζημίωση μελών για επιθεώρηση πλοίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13914418Έλεγχος συνεργ.επιθ. Σωστικών/πυροσβεστικών μέσων163,17 €ΕΝΕΣΠΥ-Έλεγχος Συνεργ.Επιθ. Σωστικών/Πυροσβ. μέσωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13924426Για περιοχή πλόων A1,A2 GMDSS115,76 €ΤΠ-Τέλος επιθ.για έκδ./θεώρ.Π.Α ραδ/νιών Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13934427Για περιοχή πλόων A3,A4 GMDSS140,02 €ΤΠ-Τέλος επιθ.για έκδ./θεώρ.Π.Α ραδ/νιών Φ/ΓΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13944423Για περιοχή πλόων A1 GMDSS46,31 €ΤΠ-Τέλος επιθ.για έκδ.αδ.εγκ.&λειτ.τηλ/κού πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13954424Για περιοχή πλόων A2 GMDSS92,61 €ΤΠ-Τέλος επιθ.για έκδ.αδ.εγκ.&λειτ.τηλ/κού πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13964425Για περιοχή πλόων A3,A4 GMDSS140,02 €ΤΠ-Τέλος επιθ.για έκδ.αδ.εγκ.&λειτ.τηλ/κού πλοίουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13974429ΠΔ200/93, Ν.2685/99, ΥΑ2/16523/0022 Αρ9 ν3833/2010ΜεταβλητόΟδοιπ. έξοδα εσωτ.μετακ.εκτέλεσης Υπηρ. προσωπ.Λ.ΣΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13984430ΠΔ200/93, Ν.2685/99, ΥΑ2/16523/0022 Αρ9 ν3833/2010ΜεταβλητόΟδοιπ. έξοδα εσωτ.μετακ.εκτέλεσης Υπηρ. προσωπ.Λ.ΣΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
13994428Έκδοση-θεώρηση Πιστοπ.Αναγν.Τεχν.Ετ. (Συντήρηση)340,68 €ΤΠ-Τέλος Ελέγχου Ετ.τεχν.υποστ.τηλ/κού εξ/σμού.Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14004440Διπλ/χος Μηχ/κος ΕΜΠ και ισοτίμων σχολών 56/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14014441Μηχ/κος πτυχ.Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων σχολών 45/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14024442Υπάλλ. μη διπλ/χο ή πτυχιούχο Μηχ/κο 29,35/ημέραΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εσωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14034431Προϊστ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Α, Ν2685/99) 95/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14044432Προϊστ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Β, Ν2685/99) 85/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14054433Προϊστ. Διεύθυνσης (Κατ. Χώρας Γ, Ν2685/99) 80/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14064434Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Α, Ν2685/99) 85/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14074435Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Β, Ν2685/99) 75/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14084436Προϊσταμ. Τμήματος (Κατ. Χώρας Γ, Ν2685/99) 70/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14094437Υπάλλ. Επιπ. Εισ. (Κατ. Χώρας Α, Ν2685/99) 70/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14104438Υπάλλ. Επιπ. Εισ. (Κατ. Χώρας Β, Ν2685/99) 60/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14114439Υπάλλ. Επιπ. Εισ. (Κατ. Χώρας Γ, Ν2685/99) 50/ημ.ΜεταβλητόΕκτός έδρας αποζημ. εξωτ. για διενέργ. επιθεώρησηςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
14124151Σχέδιο πηδαλίου για πλοία μέχρι 500 ΚΟΧ23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14134152Σχέδιο πηδαλίου για πλοία μεταξύ 500,01-1000 ΚΟΧ46,30 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14144153Σχέδιο πηδαλίου για πλοία μεταξύ 1000,01-3000 ΚΟΧ69,46 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14154154Σχέδιο πηδαλίου για πλοία άνω των 3000,01 ΚΟΧ92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14164155Κατασκ. Σχέδ. πλοίων ολικού μήκους μέχρι 25μ.23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14174156Κατασκ. Σχέδ. πλοίων ολικού μήκους άνω των 25,01μ.46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14184157Σχέδιο ελέγχου βλαβών50,72 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14194158Σχέδιο μονίμου έρματος50,72 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14204159Σχ. δικτύου κυτών/πυρκ./έρματ. μέχρι 500ΚΟΧ44.177,00 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14214160Σχ. δικτύου κυτών/πυρκ./έρματ.για 500,01- 5000ΚΟΧ23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14224161Σχ. δικτύου κυτών/πυρκ./έρματ. άνω των 5000,01 ΚΟΧ46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14234162Σχ.δικτύου πυρκ. πλοίων ολικού μήκους μέχρι 65μ.24,26 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14244163Σχ.δικτ. πυρκ. Loa > 65μ.(24,26+1,68/μ άνω των 65)ΜεταβλητόΈλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14254164Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ L<=100μ μικ. ή μεγ. ακτ.94,81 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14264165Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ L<=100μ Α,Β 98/18/ΕΚ ή διεθν.94,81 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14274166Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ Πλόες περioρ. έκτασης ή τοπ.23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14284167Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ Πλόες Γ,Δ της 98/18/ΕΚ23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14294168Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ L>100μ μικ. ή μεγ. ακτ.187,42 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14304169Πυρασφ. Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ L>100μ Α,Β 98/18/ΕΚ ή διεθν.187,42 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14314170Πυρασφ. φ/Γ, φ/Γ-Ο/Γ, Δ/Ξ 24μ. - 100μ.58,43 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14324171Πυρασφ. φ/Γ, φ/Γ-Ο/Γ, Δ/Ξ L> των 100μ.112,46 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14334172Διαγ/Αντοχ. Δ/Ξ (Π/Φ ή χημικά) <= 3000 ΚΟΧ69,46 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14344173Διαγ/Αντ.Δ/Ξ (πετ/φόρα ή χημικά) 3000,01-6500ΚΟΧ116,86 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14354174Διαγ/Αντ.Δ/Ξ (πετ/φόρα ή χημικά) 6500,01-14000ΚΟΧ163,17 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14364175Διαγ/Αντοχ. Δ/Ξ (Π/Φ ή χημικά) 14000,01-25000ΚΟΧ232,63 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14374176Διαγ/Αντοχ. Δ/Ξ (Π/Φ ή χημικά) > 25000.01 ΚΟΧ326,34 €Έλεγχος-Έγκριση Σχεδίων-ΜελετώνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14384145Άδ. ναυπήγησης πλοίων ολικού μήκους μέχρι 20μ.232,63 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14394146Άδ. ναυπήγησης πλοίων ολικού μήκους 20,01μ.-100 μ.465,25 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14404147Άδ. ναυπήγησης πλοίων ολικού μήκους άνω των 100μ.931,61 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14414148Άδ. μετασκευής πλοίων ολικού μήκους μέχρι 20μ.116,87 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14424149Άδ. μετασκ. πλοίων ολικού μήκους 20,01μ. - 100 μ.232,63 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14434150Άδ. μετασκευής πλοίων ολικού μήκους άνω των 100μ.465,26 €Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης/ΜετασκευήςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14444178Χαρτοσήμανση Πιστ/κού (Ανά)Καταμέτρησης30,00 €(Ανα) Καταμέτρηση και έκδοση πιστ/κούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14454179(Ανά)Καταμ. Νηογν. ή Ναυπ. ή πρ. Σημ.(ανάλ. ΚΟΧ)-A-Μεταβλητό(Ανα) Καταμέτρηση και έκδοση πιστ/κούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14464180(Ανά)Καταμ. Νηογν. ή Ναυπ. ή πρ. Σημ.(ανάλ. ΚΟΧ)-B-Μεταβλητό(Ανα) Καταμέτρηση και έκδοση πιστ/κούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14474181(Ανά)Καταμέτ. από ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/ΝΚΜΚ (ανάλ. ΚΟΧ)-A-Μεταβλητό(Ανα) Καταμέτρηση και έκδοση πιστ/κούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14484182(Ανά)Καταμέτ. από ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/ΝΚΜΚ (ανάλ. ΚΟΧ)-B-Μεταβλητό(Ανα) Καταμέτρηση και έκδοση πιστ/κούΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14494177Διαπίστωση καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής465,26 €Επιθεώρηση καταλληλότηταςΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14504102Χαρτοσήμανση ΠΠΡΛ30,00 €Έκδοση Πιστοποιητικού ΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14514092Επιθ. πλοίων μέχρι 150 κοχ31,98 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14524093Επιθ. πλοίων από 150,01-250 κοχ50,72 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14534094Επιθ. πλοίων από 250,01-400 κοχ65,05 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14544095Επιθ. πλοίων από 400,01-500 κοχ73,87 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14554096Επιθ. πλοίων από 500,01-1000 κοχ83,79 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14564097Επιθ. πλοίων από 1000,01-3000 κοχ97,02 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14574098Επιθ. πλοίων από 3000,01-5000 κοχ108,05 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14584099Επιθ. πλοίων από 5000,01-7500 κοχ116,87 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14594100Επιθ. πλοίων από 7500,01-10000 κοχ140,02 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14604101Επιθ. πλοίων άνω των 10000 κοχ186,32 €Έκδοση - θεώρηση ΠΠΡΛΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14614115Ογκομετρικοί πίνακες δεξαμενών46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14624116Καμπύλες κατακλύσιμου μήκους46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14634117Μελέτη Γραμμής Φόρτωσης Φ/Γ και Ε/Γ άνω των 500ΚΟΧ92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14644118Καμπύλες στατικής ευστάθειας46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14654119Μελέτη Γραμμής Φόρτωσης Φ/Γ και Ε/Γ μέχρι 500 ΚΟΧ46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14664120Υδροστατικό διάγραμμα46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14674121Μελέτη Αντοχής πλοίου (γενική ή επι μέρους)46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14684122SOPEP/SMPEP50,72 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14694123Φόρτωση σιτηρ. / μεταλλ. πλοίων μέχρι 500ΚΟΧ46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14704124Φόρτωση σιτηρ. / μεταλλ. πλοίων 500,01 - 3000ΚΟΧ92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14714125Φόρτωση σιτηρ. / μεταλλ. πλοίων άνω των 3000,01ΚΟΧ140,02 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14724126Εγχειρ. στοιβ./ασφ. φορτ. πλοίων Loa <=ι 60μ.51,82 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14734127Εγχειρ. στοιβ./ασφ. φορτ. πλοίων Loa 60,01μ.-100μ.69,46 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14744128Εγχειρ. στοιβ./ασφ. φορτ. πλοίων Loa > 100,01μ.105,84 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14754129Πείραμ/Μελ.Ευστ. πλοίων Loa μέχρι 20μ.46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14764130Πείραμ/Μελ.Ευστ. πλοίων Loa μεταξύ 20,01μ. - 60μ.69,46 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14774131Πείραμ/Μελ.Ευστ. πλοίων Loa άνω των 60,01μ.92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14784132Εγχειρ. Λειτουργίας.- διαδρομής (HSC)50,72 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14794133Μελ. Ευστ. έναντι βλάβης πλοίων Loa < 20μ23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14804134Μελ. Ευστ. έναντι βλάβης πλοίων 20,01μ<Loa<= 60μ.46,31 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14814135Μελ. Ευστ. έναντι βλάβης πλοίων 60,01μ<Loa<=100μ.69,46 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14824136Μελ. Ευστ. έναντι βλάβης πλοίων Loa > 100,01μ.92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14834137Μελ. αερισ./θερμ./κλιμ. πλοίων Loa μέχρι 65μ.24,26 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14844138Αερ./θερμ./κλιμ. Loa > 65μ. (24,26+1,77/μ άνω 65)ΜεταβλητόΈλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14854139Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων μέχρι 500 ΚΟΧ14,33 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14864140Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων 500,01 ΚΟΧ - 1000 ΚΟΧ23,15 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14874141Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων 1000,01ΚΟΧ - 3000ΚΟΧ31,97 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14884142Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων 3000,01ΚΟΧ - 5000ΚΟΧ46,30 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14894143Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων 5000,01ΚΟΧ - 10000ΚΟΧ92,61 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14904144Ισολ. ηλεκτρ. ενέργ. πλοίων άνω των 10000,01 ΚΟΧ140,02 €Έλεγχος-Έγκριση Μελετών-ΕγχειριδίωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14914103Βεβαίωση τηλεχειρισμού μηχανημάτων33,08 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14924104Βεβαίωση ταχύτητας των πλοίων33,08 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14934105Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. μέχρι 150 ΚΟΧ18,74 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14944106Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 150,01 ΚΟΧ - 250 ΚΟΧ23,15 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14954107Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 250,01 ΚΟΧ - 400 ΚΟΧ27,56 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14964108Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 400,01 ΚΟΧ - 500 ΚΟΧ31,97 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14974109Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 500,01 ΚΟΧ - 1000 ΚΟΧ37,49 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14984110Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 1000,01 ΚΟΧ - 3000 ΚΟΧ55,13 €Έκδοση ΒεβαιώσεωνΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
14994111Καταλλ. μεταφ. επικ. φορτ. 3000,01 ΚΟΧ - 5000 ΚΟΧ92,61 €Έκδοση Βεβαι