Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » ΑΜΚΑ. Τι είναι και βρες εύκολα τον αριθμό AMKA σου online
Αναζήτηση online για τον αριθμό ΑΜΚΑ σου - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ● Τι είναι ο AMKA ;

ΑΜΚΑ. Τι είναι και βρες εύκολα τον αριθμό AMKA σου online

ΑΜΚΑ. Μάθετε online (έχοντας το ΑΦΜ & τον Αριθμό Ταυτότητας), αν είστε ήδη κάτοχος AMKA και ποιος είναι ο δικός σας Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

AMKA – Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης;

Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας.

Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση.

Για παράδειγμα μπορείτε να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης. Επίσης να καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να ανανεώσετε το βιβλιάριο ασθένειας.

Επίσης να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις οποιεσδήποτε παροχές, επιδόματα και βοηθήματα και όλα αυτά με πολύ λιγότερες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) που χορηγούσαν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στους ασφαλιζόμενους και στους συνταξιούχους, κάνοντας τη ζωή σας ακόμα πιο εύκολη.

Η απόδοσή του γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία.

Γιατί είναι απαραίτητος ο AMKA; Έχω αριθμό AMKA;

Με τον ΑΜΚΑ και τους 13 νέους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπαίνουν οι βάσεις μιας νέας, λειτουργικής δομής του ασφαλιστικού συστήματος, προωθώντας και ισχυροποιώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Έτσι:

Μπαίνουν τα θεμέλια για σύγχρονες, απλοποιημένες παροχές σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, όπως:

  • Στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δρώντας άμεσα ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων των Ταμείων, ώστε να μπορούν να βελτιώνονται οι παροχές.
  • Στον τομέα της εργασίας και της ασφάλισης του εργαζόμενου, αφού εξασφαλίζονται τα δικαιώματά του, καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή.
  • Στον συνταξιοδοτικό τομέα, μειώνοντας αισθητά το χρόνο έκδοσης και απονομής της σύνταξης.
  • Εκσυγχρονίζονται οι αρμόδιοι φορείς και βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές όλων μας.
  • Μειώνεται ο χρόνος απονομής της σύνταξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
  • Τέλος, υποστηρίζοντας τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνεται η ασφάλιση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η συνταξιοδότηση των πολιτών που εργάζονται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρες τον αριθμό AMKA, αναζήτηση online – Amka search

Έχω ΑΜΚΑ; Ποιό είναι το AMKA μου; Αναζήτηση - εύρεση: Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης | ΗΔΙΚΑ | Evresh AMKA online

Δεν έχω AMKA – Πως θα αποκτήσω AMKA;

Αν δεν έχω, πώς μπορώ κι εγώ να αποκτήσω το δικό μου ΑΜΚΑ;

Εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας, μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την Ελλάδα.

Έχω ΑΜΚΑ; Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης | ΗΔΙΚΑ

Μέσω της εφαρμογής Atlas oι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ) μπορούν να δουν τα ένσημα τους ηλεκτρονικά με την χρήση του ΑΜΚΑ τους και τους κωδικούς του taxisnet.

Μάθετε αν είστε κάτοχος #ΑΜΚΑ και ποιος είναι ο δικός σας Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής #Ασφάλισης