Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία

Ασφάλιση – Ασφαλιστικά ταμεία

Βρες τον αριθμό ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), Εργόσημο εργατών γης ΕΦΚΑ (ΙΚΑ και ΟΓΑ), Ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών (αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες), Πόσα ένσημα έχω (εφαρμογή ΑΤΛΑΣ), Ασφαλιστική Ικανότητα, Βρεας αν το βιβλιάριο υγείας είναι θεωρημένο. Επίσης ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δημοσίου και ΕΦΚΑ (μηνιαία ανάλυση σύνταξης) και βεβαίωση συντάξεων (εκτύπωση) για φορολογική χρήση (EFKA, OGA, ΟΑΕΕ). Τέλος, ασφάλιση αυτοκινήτου – Είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο – βρες το online.

ΕΦΚΑ. Ασφαλιστικές εισφορές online. Δείτε ποσό και κωδικό πληρωμής

ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ● Unified Social Security Fund (EFKA)

ΕΦΚΑ. Ασφαλιστικές εισφορές στο e-ΕΦΚΑ. Τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Δείτε ποσό και κωδικό πληρωμής. Εκτύπωση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών

Είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο; Ελέγξτε, βρες online το ασφαλιστήριο

Επιλογή στοιχείων αυτοκινήτου για έλεγχο online εάν είναι ασφαλισμένο

Είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο; Βρες online το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Δείτε με ένα κλικ αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο - έλεγχος για ανασφάλιστα αυτοκίνητα, IX οχήματα, πρόστιμα.

Συντάξεις δημοσίου. Μηνιαίο ενημερωτικό σύνταξης – ανάλυση αποδοχών

Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι πάνω σε λίστα με κέρματα ευρώ από Συντάξεις του Ελληνικού Δημοσίου

Συντάξεις δημοσίου. Μηνιαία βεβαίωση - ανάλυση αποδοχών συνταξιούχων. Οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου και το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και κρατήσεις) είναι διαθέσιμα στο taxisnet

Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Στηθοσκόπιο γιατρού ● Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ικανότητα. Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μπορούν οι ασφαλισμένοι να δουν αν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.