Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » Συντάξεις δημοσίου. Μηνιαίο ενημερωτικό σύνταξης – ανάλυση αποδοχών
Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι πάνω σε λίστα με κέρματα ευρώ από Συντάξεις του Ελληνικού Δημοσίου

Συντάξεις δημοσίου. Μηνιαίο ενημερωτικό σύνταξης – ανάλυση αποδοχών

Συντάξεις δημοσίου. Μηνιαία βεβαίωση – ανάλυση αποδοχών συνταξιούχων. Οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου και το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (με αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και τις κρατήσεις) είναι διαθέσιμα στο taxisnet.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης και βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

Οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου και το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις) είναι διαθέσιμα μέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση της Διαδικτυακής Πύλης Συνταξιούχων Δημοσίου, με τον λογαριασμό του συνταξιούχου στο taxisnet (username και password) και θα μπορούν να αντληθούν για πληροφοριακούς λόγους.

Επισημαίνεται, ότι τα ποσά συντάξεων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (Ε1).

Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων – Προσωποποιημένη πληροφόρηση

Μέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου ως εξής:

  • Επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις»
  • Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις»
  • Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση»
  • Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet)
  • Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα»
  • Επιλέγετε τον μήνα και έτος ενδιαφέροντος σας
  • Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση»

Συντάξεις δημοσίου. Παρακολούθηση αίτησης Συνταξιοδότησης

Μέσω της εφαρμογής για την Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων.

Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

Η υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα δέχεται το κοινό μόνο κάθε Παρασκευή από 11.00 μέχρι 15:00.

Καθημερινά δέχεται στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία γίνεται μόνο με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου, ή με επίδειξη νόμιμης εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο.

Ύστερα από την αναμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για όλα τα θέματα που αφορούν συνταξιούχους Δημοσίου καθώς και δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 210 – 3329900, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), από τις 7:30 – 15:30.

Μηνιαία ανάλυση σε #αποδοχές για συνταξιούχους και #υπολογισμός στη #σύνταξη #taxisnet