Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » Βεβαίωση συντάξεων – εκτύπωση για φορολογική χρήση ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ
Υπόδειγμα βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ

Βεβαίωση συντάξεων – εκτύπωση για φορολογική χρήση ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ

Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΗΔΙΚΑ. Εκτυπώσετε τις βεβαιώσεις συντάξεων, εισφορών και επιδομάτων για τη φορολογική σας δήλωση. Για συνταξιούχους που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ όπως: ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ ΑΤΕ, ΤΑΠ ΕΤΒΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ και ΤΑΠ ΔΕΗ

Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΗΔΙΚΑ

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση».

Φορολογικές βεβαιώσεις συντάξεων – αποδοχών ΕΦΚΑ

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων των κάτωθι φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ:

ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ ΑΤΕ, ΤΑΠ ΕΤΒΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ και ΤΑΠ ΔΕΗ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ είναι 0150, 0151, 0416, 2008, 0164, 0165, 0171, 2080 και 0441 αντίστοιχα).

ΟΓΑ. Βεβαιώσεις ποσών για φορολογική χρήση

Η εκτύπωση της «Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση» είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο πληρωμών των συνταξιούχων σωστός ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ η βεβαίωση δεν εκτυπώνεται.

Ο συνταξιούχος πρέπει να απευθυνθεί για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ με την κάρτα του ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα).

ΟΑΕΕ. Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ δίνουν την δυνατότητα για :

 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
 • Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου
 • Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
 • Πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή με έναν από τους δύο τρόπους που παρέχονται:

 1. Εγγραφή μέσω του TAXISnet, όπου δεν απαιτείται η προσέλευση σε υποκατάστημα του ΟΑΕΕ για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
 2. Εγγραφή όπου απαιτείται προσέλευση σε Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.

ΗΔΙΚΑ. Φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων

 • Εισάγετε τον αριθμό μητρώου σύνταξης όπως ακριβώς αναφέρεται σε πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα.
  Αν δεν τον γνωρίζετε μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με Αριθμό Λογαριασμού IBAN (κάνοντας την κατάλληλη επιλογή).
 • Αν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.
#Εκτύπωση για τη #βεβαίωση σύνταξης για φορολογικούς λόγους στο #taxisnet