Αρχική » Αναζήτηση - Βρες » ΚΕΠ – Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ. Βρες πιστοποιητικά, βεβαίωση, αίτηση, δήλωση
Λίστα από πιστοποιητικά, βεβαίωση, αίτηση κλπ μέσω ΚΕΠ - Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

ΚΕΠ – Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ. Βρες πιστοποιητικά, βεβαίωση, αίτηση, δήλωση

ΚΕΠ – Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis της δημόσιας διοίκησης. Βρείτε τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες για πιστοποιητικά, αντίγραφα, βεβαιώσεις, αιτήσεις, επιδόματα, εισφορές, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, παράβολα κλπ

ΚΕΠ – Οι 15 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis

ΚΕΠ – ERMIS Αναζήτηση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

Πίνακας ταξινομημένος αλφαβητικά. Πληκτρολογείστε στο πεδίο τι ψάχνετε για να σας φιλτράρει τα δεδομένα από 120+ πιστοποιητικά, αιτήσεις, βεβαιώσεις κλπ υπηρεσίες.

Πιστοποιητικό, βεβαίωση, υπηρεσία
Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ
Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οπτικού – οπτομέτρη
Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
Αντικατάσταση απωλεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ
Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε
Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Βεβαίωση καλής λειτουργίας αποχετευτικού συστήματος ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για τον ΕΟΤ
Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ
Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν
Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ
Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οπτικού – οπτομέτρη
Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φαρμακοποιού
Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
Δοκιμαστική Υπηρεσία
Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π
Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
Εγγραφή στο δημοτολόγιο
Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης
Έλεγχος λανθασμένου αριθμού μετρητή της ΕΥΔΑΠ
Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του
Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους
Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων)
Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα
Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν
Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές
Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας
Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού
Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)
Χορήγηση βεβαίωσης του Ν
Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμου
Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών
Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης
Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ermis υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, σας ζητείται η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή σας.

Εάν επιθυμείτε το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική σας θυρίδα θα πρέπει να επιλέξετε ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψετε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.

Την πορεία της αίτησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών σας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή σας στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ

ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ● KEP - Kentra Eksypiretisis Politon | Logo Citizens' Service Centres (KEP)Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο θεσμό στην ελληνική κοινωνία (εγκαταστάθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990).

Μέσω των KEP που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα (Βρες το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που σε ενδιαφέρει) ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου.

Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο (one stop shop).

Αναζήτηση σε #ΚΕΠ - #Ermis δικαιολογητικών κλπ για #πιστοποιητικά, αντίγραφα, #βεβαιώση, επιδόματα