Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ
Στηθοσκόπιο γιατρού ● Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS και τον ΑΜΚΑ) μπορούν οι ασφαλισμένοι να δουν αν έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

Ασφαλιστική Ικανότητα. Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ικανότητα. Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μπορούν οι ασφαλισμένοι να δουν αν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, καθώς επίσης και οι ανασφάλιστοι που έχουν ενταχθεί στις κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος 4368/2016.

Άτλας. Ασφαλιστική Ικανότητα – Online ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» περιλαμβάνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστικής σας Ικανότητα.

Για τους ανασφάλιστους πολίτες (Ν.4368/2016):

Υπάρχουν κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών που έχουν δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική αγωγή και επίσης εξαιρούνται από το κόστος του 1€ ανά συνταγή. Μπορείτε να ελέγξετε παρακάτω αν έχετε ενταχθεί σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες.

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.

Πως θα δείτε αν έχετε ασφαλιστική ικανότητα μέσω του ΕΦΚΑ

Είσοδος – πρόσβαση (login) στο σύστημα με χρήση των κωδικών του Taxisnet | ΑΑΔΕ

Είσοδος - πρόσβαση (login) στο σύστημα με χρήση των κωδικών του Taxisnet | ΑΑΔΕ
Πρόσβαση στην Ασφαλιστική Ικανότητα με κλικ πάνω στην εικόνα
Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
#ΕΦΚΑ. Δείτε online - ηλεκτρονικά αν έχετε ενεργή #Ασφαλιστική #Ικανότητα #ΑΤΛΑΣ