Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μετατροπή online KB, MB, giga GB, tera TB. Μονάδες μέτρησης δεδομένων
Μετατροπή online KB, MB, giga GB, tera TB. Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Μετατροπή online KB, MB, giga GB, tera TB. Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Μετατροπή KB, MB, GB, TB κλπ μονάδων μέτρησης αποθήκευσης δεδομένων & μέσων αποθήκευσης, kilobyte (kB), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB), CD, DVD.

Μετατροπή KB, MB, GB, TB. Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Μετατροπή & υπολογισμοί μεταξύ μονάδων μέτρησης αποθήκευσης δεδομένων (ή πιο ορθά μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα), και μέσων αποθήκευσης τους.

Bit, byte, kilobyte (kB), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB), floppy disk, CD, DVD κλπ .  Data Storage  Units Conversion

Μετατροπή KB, MB, GB, TB κλπ Δεδομένα – Μνήμη

Data Storage – Memory Conversion | Memory and Storage Converter

IT Computer Data Storage Unit Conversion  (computer data units)

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης μνήμης


Στην μονάδα μέτρησης μνήμηςΜονάδες μέτρησης αποθήκευσης δεδομένων

Μετατροπή KB, MB, GB, TB κλπ | Data Storage - Memory Conversionbit (bit), byte (B), kilobit (Kbit), kilobyte (KB), megabit (Mbit), megabyte (MB), gigabit (Gbit), gigabyte (GB), terabit (Tbit), terabyte (TB), petabit (Pbit), petabyte (PB), floppy disk (3.5″, DD), floppy disk (3.5″, HD), floppy disk (5.25″, DD), floppy disk (5.25″, HD), Zip 100, Zip 250, Jaz 1GB, Jaz 2GB, CD (74 minute), CD (80 minute), DVD (1 layer), DVD (2 layer), Blu-ray (1 layer), Blu-ray (2 layer), HD-DVD (1 layer), HD-DVD (2 layer)

Byte

Το byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα, εμφανιζόμενη συνήθως στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης τους.

Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bit. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28=256 τιμές). Γενικά μια σειρά με n bits αντιπροσωπεύουν 2^n διαφορετικές τιμές.

Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα.

Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογιστές και άλλες μονάδες, από 1 ως 60 bit, αλλά σήμερα επικρατεί το οκτάμπιτο byte. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι η συμβατότητά του με το οκτάμπιτο πρότυπο ASCII.

Πολλαπλάσια του byte είναι τα:

 • Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 210 bytes
 • Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1.048.576 bytes = 1024 kilobytes = 220 bytes
 • Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB = 1.073.741.824 bytes = 230 bytes
 • Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes = 240 bytes
 • Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1.125.899.906.842.624 bytes = 250 bytes
 • Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes = 260 bytes
 • Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes = 270 bytes
 • Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes = 280 bytes

Mέγεθος χωρητικότητας – byte – KByte – bit

Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του byte ως πληροφορίας και ως χωρητικότητας πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

 • Όταν λέγεται ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 KByte, σημαίνει ότι αποτελείται από 1.024 bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθεαυτής.
 • Όταν λέγεται το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 KByte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας 1.024 bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των 1.024 bytes.
  Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του – οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου – να ισοδυναμεί με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας). wikipedia
Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης δεδομένων και μέσων αποθήκευσης #KB #MB #GB TB Converter