Αρχική » Online Web Tools » Ταξινόμηση λίστας κειμένου αλφαβητικά. Alphabetical Order online
Vector κειμένου και λέξεων με άντρα | Ταξινόμηση λίστας κειμένου αλφαβητικά. Alphabetical Order online

Ταξινόμηση λίστας κειμένου αλφαβητικά. Alphabetical Order online

Ταξινόμηση αλφαβητικά – λίστα κειμένου. Αλφαριθμητική ταξινόμηση δεδομένων κειμένου (αύξουσα – φθίνουσα). Κείμενο – text. Alphabetical Order Tool.

Αλφαριθμητική ταξινόμηση δεδομένων κειμένου (αύξουσα – φθίνουσα)

Alphabetical Order Tool – alphabetize text online.

Γράψτε το κείμενο που θέλετε ή κάντε αντιγραφή / επικόλληση το κείμενο που θέλετε.

Τύπος ταξινόμησης (αύξουσα - φθίνουσα)

Αύξουσα αλφαριθμητική ταξινόμηση (Α-Ω, 0-9) Ascii
Φθίνουσα αλφαριθμητική ταξινόμηση (Ω-Α 9-0)

Κείμενο και δεδομένα προς ταξινόμηση. Διαχωρισμός τους

Κάθε τιμή / κείμενο προς ταξινόμηση διαχωρίζεται από την επόμενη τιμή με :

Κενό (το σύνηθες) κόμμα άνω τελεία γραμμή ή διαχωρίζονται με το :

Αποτελέσματα ταξινόμησης. Διαχωρισμός τους

νέα γραμμή (στήλη) ένα κενό κόμμα άνω τελεία ή διαχωρισμός με: 

Επιπρόσθετες βοηθητικές ρυθμίσεις ταξινόμησης

Σβήσε διπλές τιμές αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων πχ(). αφαίρεση μορφοποιήσεων

Αποτελέσματα. Ταξινομημένες τιμές κειμένου σας

Μπορείτε να αντιγράψτε με copy - paste το κάτωθι ταξινομημένο κείμενο σας.
Σημείωση: Οι Ελληνικές λέξεις που αρχίζουν από φωνήεντα με τόνο ταξινομούνται στην αρχή ξεχωριστά

Κείμενα και λέξεις - Λίστα κειμένου σε σελίδα ● Text File - List WordsΜε το εργαλείο μας για ταξινόμηση σε λίστα  (δεδομένα σε κείμενο), μπορείτε εύκολα και γρήγορα για ένα κείμενο που έχετε από ένα email, ένα αρχείο excel,  από το Internet κλπ να το ταξινομήσετε σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά και τα αποτελέσματα – τα δεδομένα κατάταξης να διαχωρίζονται μεταξύ τους: σε νέα γραμμή (στήλη) χρήσιμο συνήθως για excel ή με ένα κενό ή κόμμα (SEO χρήση) άνω τελεία ή διαχωρισμός τους να γίνει με το διαχωριστικό που επιθυμείτε πχ ; (χρήσιμο για csv αρχεία κλπ).

Ταξινόμηση (αύξουσα, φθίνουσα) αλφαριθμητικά μία #λίστα #κείμενο #Alphabetical #reorder #online