Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Χρόνος – Μετατροπή μονάδων μέτρησης (δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα, έτος)
Χρόνος, μετατροπή μονάδων μέτρησης (δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα, εβδομάδα, μήνας, χρόνος, αιώνας κ.ά) - Time Unit Conversion

Χρόνος – Μετατροπή μονάδων μέτρησης (δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα, έτος)

Χρόνος. Μετατροπή μονάδων μέτρησης χρόνου. Δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα, εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνας, χρόνος, τροπικό έτος, αιώνας κλπ . Time Unit Conversion

Χρόνος. Μετατροπή μονάδων μέτρησης χρόνου.

Convert Time – Time Unit Conversion – Xronos Metatropi

Δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα, εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνας, χρόνος, τροπικό έτος, αιώνας κλπ
Millennium, century, decade, Julian year, Gregorian year, tropical year, year, month, fortnight, week, day, hour, minute, second, millisecond, microsecond, nanosecond

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από αυτή την μονάδα χρόνου:


Σε αυτή την μονάδα χρόνουΔευτερόλεπτο

Μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)Το δευτερόλεπτο είναι η θεμελιώδης μονάδα μέτρησης του χρόνου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Ορίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων ως ο χρόνος 9 192 631 770 περιόδων ακτινοβολίας από μετάπτωση μεταξύ των δύο επιπέδων ενέργειας του ατόμου του Καισίου-133. Το λεπτό ορίζεται ως ίσο με 60 δευτερόλεπτα.

Η ώρα ορίζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3.600 δευτερόλεπτα. Η ημέρα ορίζεται ως ίση με 24 ώρες ή 1.440 λεπτά, ή 86.400 δευτερόλεπτα.

Η λέξη δευτερόλεπτο προέρχεται από το “δεύτερο λεπτό” (μικρό λεπτό), σε αντίθεση με το “λεπτό” (πρώτο λεπτό) της ώρας. Το δευτερόλεπτο σημειώνεται και με το σύμβολο ‘ ‘ (δίστονος), σε αντίθεση με το λεπτό το οποίο σημειώνεται με το σύμβολο ‘ (τόνος). Παράδειγμα: 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα = 3’ 24″

Ώρα

Ώρα είναι μονάδα μέτρησης χρόνου η οποία δεν ανήκει στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, αλλά η χρήση της γίνεται αποδεκτή από αυτό. Η ώρα ορίζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3600 δευτερόλεπτα και είναι περίπου το 1/24 της ημέρας.

Αρχικά η ώρα ορίστηκε ως το 1/24 της ημέρας (και το λεπτό και το δευτερόλεπτο μέσω αυτής) αλλά αυτός ο ορισμός έπασχε από πρόβλημα ακρίβειας, δεδομένου ότι οι ημέρες δεν έχουν σταθερή διάρκεια και σήμερα ορίζεται μέσω του δευτερολέπτου.

Ιστορικά η ώρα προέρχεται από τη χρήση συστήματος μέτρησης με βάση τον αριθμό 12 αρχαίων πολιτισμών, από το χωρισμό της ημέρας από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση και της νύχτας, σε 12 ίσα διαστήματα το καθένα.

Ακόμη και σήμερα, η αναγραφή της ώρας μπορεί να γίνει είτε με βάση το 24 (π.χ. 07:00, 15:00) είτε με βάση το 12 (αντίστοιχα στο προηγούμενο παράδειγμα: 07:00 π.μ., 03:00 μ.μ.) π.μ. σημαίνει “προ μεσημβρίας”  και μ.μ. σημαίνει “μετά μεσημβρίαν“.

Η ώρα στη σύγχρονη εποχή αρχίζει να μετριέται από τα μεσάνυχτα (00:00) και στο 12ωρο σύστημα αναγραφής ξαναρχίζει το μεσημέρι.

Τροπικό έτος

Το τροπικό έτος είναι η χρονική διάρκεια ανάμεσα σε δύο περάσματα του κέντρου του ηλιακού δίσκου από το εαρινό σημείο γ της εκλειπτικής, δηλαδή είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εαρινών ισημεριών. Το τροπικό έτος έχει διάρκεια 365,24219878 ημέρες.

#Χρόνος. Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης χρόνου. #Ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο