Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μαγνητεγερτική δύναμη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης online. Υπολογισμός, Ampere-turn, Gilbert (Gi). Magnetomotive Force Unit Converter.

Μαγνητεγερτική δύναμη. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Magnetomotive Force Unit Converter – Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης


Στην μονάδα μέτρησηςΜονάδες μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης – Units of measurement

Ampere-turn (AT), Gilbert (Gi)

Μαγνητεγερτική δύναμη. Φυσική – Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη ονομάζεται η οποιαδήποτε αιτία που προκαλεί δυναμική ροή ενός μαγνήτη που είναι χαρακτηριστική τόσο του μαγνήτη όσο και του μαγνητικού κυκλώματος

Μαγνητεγερτική δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης online. Υπολογισμός, Ampere-turn, Gilbert (Gi). Magnetomotive Force Unit Converter

Η μαγνητεγερτική δύναμη των πηνίων και των ηλεκτρομαγνητών είναι ανάλογη προς τον αριθμό των αμπεροστροφών ή και λεγομένων αμπεροτυλιγμάτων, δηλαδή ανάλογος του αριθμού των σπειρών (ή σπειρωμάτων) αυτών και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται μέσω αυτών.

Μαγνητεγερτική δύναμη – Θεωρία του Ampere.

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου (και η μαγνητική επαγωγή), που προκαλεί ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από τον αγωγό.

Η μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ) ενός πηνίου είναι το γινόμενο του ρεύματος επί τον αριθμό των σπειρών του πηνίου. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ανάλογη της ΜΕΔ.

Η ένταση Η του μαγνητικού πεδίου προκαλεί μια μαγνητική επαγωγή Β που εξαρτάται από τη μαγνητική διαπερατότητα μ του υλικού. | via

Γκίλμπερτ – Gilbert (Gi).  Μονάδα μέτρησης

Μονάδα μέτρησης της μαγνητεγερτικής δύναμης λαμβάνεται το Gilbertγκίλμπερτ, (προς τιμή του Άγγλου φυσικού Γουΐλιαμ Γκίλμπερτ), που είναι η μαγνητεγερτική δύναμη μιας σπείρας που διαρρέεται από ρεύμα έντασης 0,8 αμπέρ.

Αυτό σημαίνει ότι ένα γκίλμπερτ είναι ίσο με 0,8 αμπεροστροφές, και επομένως μια αμπεροστροφή ισούται με 1,25 γκίλμπερτ(ς). | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης. #Gilbert #Force Unit #δύναμη