Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μαγνητεγερτική δύναμη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Magnetomotive Force
Μαγνητεγερτική δύναμη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης online. Υπολογισμός, Ampere-turn, Gilbert (Gi). Magnetomotive Force Unit Converter.

Μαγνητεγερτική δύναμη. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Magnetomotive Force Unit Converter – Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης


Στην μονάδα μέτρησηςΜονάδες μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης – Units of measurement

Ampere-turn (AT), Gilbert (Gi)

Μαγνητεγερτική δύναμη. Φυσική – Magnetomotive Force

Μαγνητεγερτική δύναμη ονομάζεται η οποιαδήποτε αιτία που προκαλεί δυναμική ροή ενός μαγνήτη που είναι χαρακτηριστική τόσο του μαγνήτη όσο και του μαγνητικού κυκλώματος

Μαγνητεγερτική δύναμη, μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης online. Υπολογισμός, Ampere-turn, Gilbert (Gi). Magnetomotive Force Unit Converter

Η μαγνητεγερτική δύναμη των πηνίων και των ηλεκτρομαγνητών είναι ανάλογη προς τον αριθμό των αμπεροστροφών ή και λεγομένων αμπεροτυλιγμάτων, δηλαδή ανάλογος του αριθμού των σπειρών (ή σπειρωμάτων) αυτών και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται μέσω αυτών.

Μαγνητεγερτική δύναμη – Θεωρία του Ampere.

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου (και η μαγνητική επαγωγή), που προκαλεί ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από τον αγωγό.

Η μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ) ενός πηνίου είναι το γινόμενο του ρεύματος επί τον αριθμό των σπειρών του πηνίου. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ανάλογη της ΜΕΔ.

Η ένταση Η του μαγνητικού πεδίου προκαλεί μια μαγνητική επαγωγή Β που εξαρτάται από τη μαγνητική διαπερατότητα μ του υλικού. | via

Γκίλμπερτ – Gilbert (Gi).  Μονάδα μέτρησης

Μονάδα μέτρησης της μαγνητεγερτικής δύναμης λαμβάνεται το Gilbertγκίλμπερτ, (προς τιμή του Άγγλου φυσικού Γουΐλιαμ Γκίλμπερτ), που είναι η μαγνητεγερτική δύναμη μιας σπείρας που διαρρέεται από ρεύμα έντασης 0,8 αμπέρ.

Αυτό σημαίνει ότι ένα γκίλμπερτ είναι ίσο με 0,8 αμπεροστροφές, και επομένως μια αμπεροστροφή ισούται με 1,25 γκίλμπερτ(ς). | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητεγερτικής δύναμης. #Gilbert #Force Unit #δύναμη