Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Ένταση μαγνητικού πεδίου. Υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης
Magnetism and Matter |  Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου (Ampere per meter, Oersted). Magnetic Magnetic Field Strength Unit Conversion.

Ένταση μαγνητικού πεδίου – Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Magnetic Field Strength Unit Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης


Στην μονάδα μέτρησηςΜονάδες μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου

Ampere per meter (A/m), Ampere-turn per meter (AT/m), Gilbert per meter (Gi/m), Oersted (Oe).

Μαγνητικό πεδίο – Φυσική – Magnetic

Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται μαγνητικές δυνάμεις.

Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.

Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο. | via

Φυσική – Physical quantities | Μαγνητισμός – Magnetic

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου (Ampere per meter, Oersted)

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του Μαγνητικού πεδίου είναι η Ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου.

Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m).

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

Ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό - Νόμος Biot & Savart | Physical quantities | Μαγνητισμός - Magnetic ή ισοδύναμα, Μαθηματικός τύπος - Ένταση μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό. Νόμος Biot & Savart. Φυσική - Μαγνητισμός - Magnetic
(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού).

Ωστόσο, αυτό το μέγεθος δε συνηθίζεται και αντί αυτού χρησιμοποιείται η μαγνητική ροή B=m0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο.

Τέσλα – Μονάδα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου

Το Τέσλα (Tesla, συμβολίζεται με Τ) είναι μονάδα μέτρησης της έντασης μαγνητικού πεδίου, στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Η μονάδα ορίστηκε το 1960 προς τιμήν του Νίκολα Τέσλα, του Γιουγκοσλάβου, φυσικού και εφευρέτη, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ σημαντικές εργασίες πάνω στον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ένα Τέσλα ισοδυναμεί με ένα Νιούτον ανά μέτρο ανά Αμπέρ (N/A·m) ή με ένα Βέμπερ ανά τετραγωνικό μέτρο (Wb/m2).
Online #μετατροπή μονάδων έντασης για το μαγνητικό πεδίο #Tesla #Magnetic