Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online
Magnetism and Matter |  Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου (Ampere per meter, Oersted). Magnetic Magnetic Field Strength Unit Conversion.

Ένταση μαγνητικού πεδίου – Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Magnetic Field Strength Unit Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης


Στην μονάδα μέτρησηςΜονάδες μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου

Ampere per meter (A/m), Ampere-turn per meter (AT/m), Gilbert per meter (Gi/m), Oersted (Oe).

Μαγνητικό πεδίο – Φυσική – Magnetic

Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται μαγνητικές δυνάμεις.

Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.

Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο. | via

Φυσική – Physical quantities | Μαγνητισμός – Magnetic

Ένταση μαγνητικού πεδίου. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου (Ampere per meter, Oersted)

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του Μαγνητικού πεδίου είναι η Ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου.

Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m).

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

Ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό - Νόμος Biot & Savart | Physical quantities | Μαγνητισμός - Magnetic ή ισοδύναμα, Μαθηματικός τύπος - Ένταση μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό. Νόμος Biot & Savart. Φυσική - Μαγνητισμός - Magnetic
(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού).

Ωστόσο, αυτό το μέγεθος δε συνηθίζεται και αντί αυτού χρησιμοποιείται η μαγνητική ροή B=m0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο.

Τέσλα – Μονάδα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου

Το Τέσλα (Tesla, συμβολίζεται με Τ) είναι μονάδα μέτρησης της έντασης μαγνητικού πεδίου, στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Η μονάδα ορίστηκε το 1960 προς τιμήν του Νίκολα Τέσλα, του Γιουγκοσλάβου, φυσικού και εφευρέτη, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ σημαντικές εργασίες πάνω στον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ένα Τέσλα ισοδυναμεί με ένα Νιούτον ανά μέτρο ανά Αμπέρ (N/A·m) ή με ένα Βέμπερ ανά τετραγωνικό μέτρο (Wb/m2).
Online #μετατροπή μονάδων έντασης μαγνητικού πεδίου #Tesla #Magnetic Field Strength Unit #Converter