Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μαγνητική ροή. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online. Magnetic Flux Units
Μαγνητική ροή. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online. Magnetic Flux Units

Μαγνητική ροή. Μετατροπή μονάδων μέτρησης online. Magnetic Flux Units

Μαγνητική ροή. Μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικής ροής (Maxwell, Weber, Volt-second). Μανγητισμός, υπολογισμός online. Magnetic Flux Units of Measurement.

Μαγνητική ροή – μαγνητικό ρεύμα. Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Magnetic Flux Unit Converter – Magnhtikh Roh

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα Μαγνητικής ροής


Στην μονάδα Μαγνητικής ροήςΜονάδες μέτρησης μαγνητικής ροής – μαγνητικού ρεύματος

Gauss square centimeter (G·cm²), Magnetic flux quantum, Maxwell (Mw), Microweber (µWb), Milliweber (mWb), Nanoweber (nWb), Tesla square meter (T·m²), Volt-second (Vs), Weber (Wb).

Μαγνητικό πεδίο – Φυσική – Magnetic

Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται μαγνητικές δυνάμεις

Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.

Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο. | via

Ένταση μαγνητικού πεδίου – Magnetic Field Strength

Φυσική – Physical quantities | Μαγνητισμός – Magnetic

Μαγνητική ροή. Μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικής ροής (Maxwell, Weber, Volt-second)

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του Μαγνητικού πεδίου είναι η Ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου.

Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m).

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

Ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό - Νόμος Biot & Savart | Physical quantities | Μαγνητισμός - Magnetic ή ισοδύναμα, Μαθηματικός τύπος - Ένταση μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό. Νόμος Biot & Savart. Φυσική - Μαγνητισμός - Magnetic
(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού).

Ωστόσο, αυτό το μέγεθος δε συνηθίζεται και αντί αυτού χρησιμοποιείται η μαγνητική ροή B=m0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο. 

Μαγνητική ροή – Magnetic Flux

Η μαγνητική ροή, ή μαγνητικό ρεύμα, που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Φ, είναι ένα ποσοτικό μέτρο του μαγνητισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ένταση και την εμβέλεια ενός μαγνητικού πεδίου.

 Μαγνητική ροή χαρακτηρίζεται ο αριθμός των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μια επιφάνεια τοποθετημένη κάθετα προς αυτές. Η δυναμική αυτή μαγνητική ροή είναι ίση με το γινόμενο της πυκνότητα μαγνητικής ροής επί την επιφάνεια.

Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής στο SI είναι το Βέμπερ (Weber), ενώ η μονάδα μέτρησης της πυκνότητας της μαγνητικής ροής είναι το Τέσλα (1 Τ=Wb/m2). | via

Βέμπερ – Μονάδα μέτρησης μαγνητικής ροής – Weber (Wb)

Το Βέμπερ (Weber, συμβολίζεται με Wb) είναι μονάδα μέτρησης της Μαγνητικής ροής, στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Το όνομά της ορίστηκε προς τιμήν του Βίλχελμ Βέμπερ (Wilhelm Eduard Weber), Γερμανού φυσικού του 19ου αιώνα με σημαντικές εργασίες πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό.

Ένα Βέμπερ (Weber – Σύμβολο Wb) ισοδυναμεί με ένα Τέσλα επί τετραγωνικό μέτρο
Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικής ροής #Maxwell #Weber #Magnetic