Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Ισχύς μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος online (watt, kilowatt κ.ά)
Πυλώνες ΔΕΗ μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος - Ισχύς και στην Μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος (watt, kilowatt, gigawatt)

Ισχύς μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος online (watt, kilowatt κ.ά)

Ισχύς μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος online. Υπολογισμός BTU/hour, calories/second, gigawatt, horsepower, kilowatt, megawatt, watt. Power Unit Converter.

Ισχύς – Μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος. Watt, kilowatt, gigawatt

Power Unit Converter –  Power Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης ισχύος


Στην μονάδα μέτρησης ισχύοςΜονάδες μέτρησης ισχύος

BTU/hour, BTU/second, calories per second, erg per second, foot pound per second (ft·lbf/s), gigawatt (GW), horsepower (hp), kilocalorie (Calorie) per second, kilowatt (kW), megawatt (MW), milliwatt (mW), watt (joules/s) (W)

  • 1 W (watt ή βατ) = 1 J/s (joule/sec),
  • 1 kW (kilowatt ή κιλοβάτ) = 1000 W,
  • 1 kcal/hr (kilocalorie/hour) = 1,16 W
  • 1 KW=0.87 kcal/
  • 1 hp (horsepower ή ιπποδύναμη) = 0,73 kW

Βατ (μονάδα μέτρησης ισχύος)

Βατ (Watt) ονομάζεται η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) προς τιμήν του Τζέιμς Βατ (James Watt, 1736-1819), ενός από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μηχανικούς.

Το βατ σημειώνεται διεθνώς με το σύμβολο W.

Ισχύς ενός βατ (1 W) ισοδυναμεί με μεταφορά ενέργειας ενός τζάουλ (1 J) σε χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου (1 s).

Ισχύς στη φυσική – Ενέργεια

Ισχύς - Μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος | Power Unit Converter - Power ConversionΗ Ισχύς, στη φυσική, είναι ο ρυθμός παραγωγής έργου ή αλλιώς το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται στη μονάδα του χρόνου.

Για ένα καθορισμένο φυσικό σύστημα, ισχύς ορίζεται ως η ενέργεια στη μονάδα του χρόνου που προσδίδεται στο σύστημα από το περιβάλλον (ή αντίστροφα, αποδίδεται από το σύστημα προς το περιβάλλον). | via

Θερμική

Θερμική ισχύς είναι η θερμότητα στη μονάδα του χρόνου.

Μηχανική

Η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σύστημα που κινείται σε γραμμική (μεταφορική) κίνηση ισούται με το γινόμενο της ταχύτητας του επί τη δύναμη,

$$P = υ · F$$

Η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σύστημα σε περιστροφική κίνηση ισούται με το γινόμενο της γωνιακής ταχύτητας του επί τη ροπή,

$$P = ω · Μ$$

Παράδειγμα μηχανικής ισχύος είναι η ισχύς που αποδίδεται από βενζινοκινητήρα προς τον άξονα κίνησης των τροχών του αυτοκινήτου.

Η στιγμιαία ισχύς που αποδίδει το εργαζόμενο μέσο στο έμβολο ισούται με τη δύναμη που ασκεί στο έμβολο επί τη στιγμιαία του ταχύτητα.

Η ισχύς που μεταδίδεται από τον άξονα στους τροχούς ισούται με τη ροπή που ασκείται στον άξονα επί τη γωνιακή του ταχύτητα.

Ηλεκτρική ισχύς

Αγώγιμο καλώδιο συνδεδεμένο με μπαταρία τάσης V αν διέρχεται από ρεύμα Ι καταναλώνει ισχύ,

$$P = V · I$$

Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο φορτίο συνδεδεμένο με το καλώδιο, όπως μια λάμπα ή ένας ηλεκτροκινητήρας, η ισχύς αποδίδεται στο παράδειγμα αυτό ως θερμότητα στο περιβάλλον.

Υδραυλική

Για παράδειγμα, το κομπρεσέρ σε ένα σκαπτικό μηχάνημα (μπουλντόζα) δίνει στο έμβολο (πιστόνι) κίνησης του εκσκαφέα παροχή λαδιού Q υπό πίεση p. Η ισχύς που προσδίδεται στο έμβολο είναι,

$$P = Q · p$$
Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης ισχύος ● Converter #gigawatt, #kilowatt, #watt PowerUnit