Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Θερμοκρασία. Μετατροπή μονάδων μέτρησης (βαθμοί Κελσίου, Φαρενάιτ)
Θερμόμετρο δείχνει την θερμοκρασία με ενδείξεις Κελσίου και Φαρενάιτ ● Μετατροπή μονάδων μέτρησης. Κελσίου, Φαρενάιτ, Κέλβιν

Θερμοκρασία. Μετατροπή μονάδων μέτρησης (βαθμοί Κελσίου, Φαρενάιτ)

Θερμοκρασία. Μετατροπή μονάδων μέτρησης. Βαθμοί Κελσίου (Celsius) C, βαθμοί Φαρενάιτ (Fahrenheit) F, κλίμακα Κέλβιν. Online Temperature Unit Conversion.

Θερμοκρασία – Μετατροπή μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας

Temperature Unit Conversion – Celsius – Fahrenheit

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης Θερμοκρασίας


Σε μονάδα μέτρησης Θερμοκρασίας


Θερμοκρασία  | Μετατροπή μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας

Μετατροπή μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας | Temperature Unit Conversion Θερμοκρασία είναι η φυσική ποσότητα που μετρά την ενέργεια κίνησης ή ταλάντωσης της ύλης σε ατομικό επίπεδο.

Η ανταλλαγή της ενέργειας αυτής, όταν πιάνουμε κάτι με το χέρι για παράδειγμα, μας δίνει την αίσθηση του ζεστού και του κρύου, με την κατάσταση μεγαλύτερης ενέργειας να αντιστοιχεί στο «ζεστό» ή «θερμό», όταν συνολικά παίρνουμε ενέργεια, και της κατάσταση μικρότερης ενέργειας, κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε να χάνουμε συνολικά ενέργεια, να αντιστοιχεί στο «κρύο»

Η θερμοκρασία μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται θερμόμετρα, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο φαινόμενο της διαστολής ή συστολής ως αποτέλεσμα παροχής ή αφαίρεσης της θερμότητας. Αλλά και η μεταβολή της θερμοκρασίας (ύψωση ή υποβιβασμός) είναι επίσης αποτέλεσμα της παροχής ή αφαίρεσης της θερμότητας.

Έτσι με την παρατήρηση της διαστολής ή συστολής του υδραργύρου, που χρησιμοποιείται συνήθως στα θερμόμετρα, διαπιστώνεται και η μεταβολή της θερμοκρασίας η οποία αναγνώσκεται στη κατάλληλα βαθμολογημένη σε βαθμούς θερμοκρασίας κλίμακα του θερμομέτρου.

Γενικώς τα θερμόμετρα διακρίνονται σε “κοινά” ή “υδραργυρικά” και σε “θερμόμετρα οινοπνεύματος” (για χαμηλότερες θερμοκρασίες).

Μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας. Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Η βαθμολογία των θερμομέτρων γίνεται σε βαθμούς Celsius (Κελσίου) oC , στο μετρικό σύστημα, και σε βαθμούς Fahrenheit (Φαρενάιτ) oF, στο αγγλικό σύστημα.

  • Στο θερμόμετρο Κελσίου το μηδέν της κλίμακας (0°C) αντιστοιχεί στη θερμοκρασία τήξεως του πάγου, το δε 100 (100°C) στη θερμοκρασία βρασμού του ύδατος. Η ενδιάμεση αυτών απόσταση υποδιαιρείται σε 100 ίσα μέρη που καλούνται “βαθμοί Κελσίου”.
  • Στο θερμόμετρο Φαρενάιτ η θερμοκρασία τήξεως του πάγου αντιστοιχεί στους 32°F, η δε θερμοκρασία βρασμού στους 212°F. Το ενδιάμεσο αυτών διάστημα υποδιαιρείται σε 180 ίσα μέρη που καλούνται “βαθμοί Φαρενάιτ”.

Εκ των παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι 180 βαθμοί Φαρενάιτ που περιέχονται μεταξύ 32°F και 212°F, αντιστοιχούν στους 100 βαθμούς Κελσίου, που περιέχονται μεταξύ 0°C και 100°C. Επομένως ένας βαθμός Κελσίου ισούται με 1,8 βαθμούς Φαρενάιτ. Όπου και ακολουθούν οι σχέσεις:

C = (F – 32)100/180 ή C = (F – 32)/1,8

F = 180/100 X C + 32 ή F = 1,8 C + 32

Σημείωση: Εκτός των παραπάνω κλιμάκων Κελσίου και Φαρενάιτ υπάρχει και η κλίμακα Κέλβιν για μέτρηση της απόλυτης θερμοκρασίας καθώς επίσης και η ογδοντάβαθμη κλίμακα Ρεωμύρου που δίδει την θερμοκρασία σε βαθμούς Ρεωμύρου (oR) χωρίς όμως πρακτική αξία αν και χρησιμοποιείται μόνο σε εργαστηριακές μετρήσεις. by Wikipedia 

Κλίμακα Κελσίου

Η κλίμακα Κελσίου είναι εμπειρική κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Σουηδού αστρονόμου και μαθηματικού Άντερς Κέλσιου.

Οι 0° C αντιστοιχούν στο υπό Κανονικές Συνθήκες σημείο πήξης του νερού και οι 100° C στο σημείο βρασμού του νερού.

Υπάρχουν δύο ορισμοί της κλίμακας:

Ο πρώτος είναι ο αρχικός ορισμός της κλίμακας και συνδέει το μηδέν της κλίμακας με το σημείο πήξης του νερού σε ατμοσφαιρική πίεση και τους εκατό βαθμούς με το σημείο βρασμού του νερού στην ίδια πίεση.

Ο ορισμός που ισχύει από το 1954 μέχρι και σήμερα θέτει το τριπλό σημείο του νερού στους 0.01 °C και διαφορά 1 °C ίση με το 1/273.16 της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ απολύτου μηδενός και του τριπλού σημείου του νερού.

Ο Βαθμός Κελσίου (°C) είναι η πλέον διαδεδομένη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

Online #μετατροπή μονάδων για #θερμοκρασία. Βαθμοί #Κελσίου, Φαρενάιτ, #Κέλβιν Converter