Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Πίεση μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης online (ατμόσφαιρες, μπαρ)
Πίεση - Μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης (ατμόσφαιρες, μπαρ κ.ά)

Πίεση μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης online (ατμόσφαιρες, μπαρ)

Πίεση μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης online. Υπολογισμός πασκάλ (Pa), ατμόσφαιρες (Atm), Torr, μπαρ, μιλιμπάρ κλπ. Pressure Unit Converter – Conversion.

Πίεση – Μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης

Pressure Unit Converter – Pressure Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης πίεσης


Στην μονάδα μέτρησης πίεσηςΜονάδες μέτρησης πίεσης – Μέτρηση Πίεσης

Μονάδα της πίεσης στο S.I. είναι το πασκάλ

 Μονάδα της πίεσης στο S.I. είναι το πασκάλ

μονάδα η οποία έχει τις ίδιες διαστάσεις με Joule/m3 .

Η τελευταία προέρχεται από τον εναλλακτικό ορισμό της πίεσης ως πυκνότητας ενέργειας, αλλά δεν χρησιμοποιείται ως μονάδα επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτή η μέτρηση της πίεσης με έναν τέτοιο τρόπο.

Πρακτική μονάδα πίεσης είναι το bar, που ισοδυναμεί με πίεση μίας ατμόσφαιρας (atm).

Γενικά η πίεση μετριέται με ειδικά όργανα τα μανόμετρα και ειδικά για την ατμοσφαιρική πίεση, τα βαρόμετρα.

Πασκάλ – Ατμόσφαιρα – Torr – Μπαρ – Μιλιμπάρ

Μονάδες πίεσης είναι

  • το Πασκάλ (Pa)
  • η Ατμόσφαιρα (Atm)
  • το Χιλιοστό στήλης υδραργύρου (mmHg)
  • το Torr
  • το Μπαρ (Bar)  και οι υποδιαιρέσεις αυτού:
  • το Μιλιμπάρ (mb) και
  • το Μικρομπάρ (μb).

atmosphere (atm), bar (b), hectopascal (hPa), kilogram per sq. cm (kgf/cm²), kilogram per sq. meter (kgf/m²), kilopascal (kPa), millibar, millimeter of mercury (mmHg), pascal (Pa), pounds per square foot (psf), pounds per square inch (psi), torr (Torr)

Η μονάδα ατμόσφαιρας (atm) σήμερα ορίζεται ως 101.325 (pa) ακριβώς. Απόλυτη πίεση χαρακτηρίζεται εκείνη που αρχή μέτρησης έχει το τέλειο ή απόλυτο κενό.

Πραγματική πίεση χαρακτηρίζεται εκείνη που ως αρχή μέτρησης λαμβάνεται η βαρομετρική πίεση.

Πίεση & Φυσική

Πίεση - Μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης (πασκάλ, ατμόσφαιρες κ.ά) | Pressure Unit Converter - Pressure ConversionΣτη Φυσική χαρακτηρίζεται η δύναμη που ασκείται στη μονάδα της επιφάνειας ενός υλικού και ορίζεται ως το πηλίκο της ασκούμενης δύναμης που δρά σε μία επιφάνεια δια του εμβαδού της επιφάνειας αυτής.

Εξαρτάται από το μέγεθος της ασκούμενης δύναμης και από το εμβαδό της επιφάνειας στην οποία και ασκείται. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια τόσο μικρότερη γίνεται η πίεση.

Ένα ρευστό υλικό (υγρό ή αέριο) ασκεί πίεση στο δοχείο που το περιέχει καθώς και στα αντικείμενα που βυθίζονται μέσα σ΄ αυτό.

Για παράδειγμα, όσο ένα κολυμβητής – δύτης κατεβαίνει σε βάθος τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχεται από το υπερκείμενο βάρος του νερού.

Δυναμική πίεση

Όταν ένα ρευστό κινείται και μεταβάλλεται η κινητική του ενέργεια ή/και η ορμή του τότε η μεταβολή αυτή εμφανίζεται ως πίεση, την οποία αποκαλούμε δυναμική πίεση.

Για πρακτικούς λόγους μπορούμε να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση και λιγότερο δόκιμους όρους όπως η «πίεση ακτινοβολίας», αλλά όλες ανάγονται στους δύο παραπάνω αρχικούς ορισμούς, αν και τα όργανα μέτρησης λειτουργούν αντιμετωπίζοντας την πίεση ως δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας. | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης πίεσης ● Converter #πίεση #ατμόσφαιρες #PressureUnit