Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Εμβαδόν. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έκτασης. Τετραγωνικά, στρέμμα κ.ά
Μεζούρα μέτρου σε ξύλο ... παραπέμπει νοητά στο Εμβαδόν και την Μετατροπή μονάδων μέτρησης έκτασης. Τετραγωνικά, στρέμμα κ.ά

Εμβαδόν. Μετατροπή μονάδων μέτρησης έκτασης. Τετραγωνικά, στρέμμα κ.ά

Εμβαδόν – έκταση, μετατροπή online μονάδων μέτρησης. Τετραγωνικά μέτρα, χιλιόμετρα, εκατοστά, τετραγωνικές ίντσες, γιάρδες, μίλια, πόδια. Στρέμμα, εκτάριο.

Εμβαδόν – Μετατροπή μονάδων μέτρησης εμβαδόν, έκτασης (τετραγωνικά)

Area Unit Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης εμβαδού


Στην μονάδα μέτρησης εμβαδούΠόσα τετραγωνικά μέτρα είναι ένα στρέμμα;

Ένα στρέμμα ισοδυναμεί με 1.000 m2

Πόσα στρέμματα είναι ένα εκτάριο;

Ένα εκτάριο ισούται με 100 αρ ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 10 στρέμματα

Εμβαδόν  – Μονάδες μέτρησης και συντελεστές μετατροπής

 • Μετατροπή μονάδων μέτρησης εμβαδόν, έκτασης (τετραγωνικά)Τετραγωνικές Ιντσες σε Τετραγωνικά Εκατοστά (cm²) 64.51
 • Τετραγωνικά Εκατοστά σε Τετραγωνικές Ιντσες (in²) 0.15
 • Τετραγωνικά Πόδια σε Τετραγωνικά Μέτρα (m²) 0.09
 • Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικά Πόδια (ft²) 10.76
 • Τετραγωνικές Γιάρδες σε Τετραγωνικά Μέτρα 0.84
 • Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικές Γιάρδες (yd²) 1.20
 • Τετραγωνικά Μίλια σε Τετραγωνικά Χιλιόμετρα (Km²) 2.59
 • Τετραγωνικά Χιλιόμετρα σε Τετραγωνικά Μίλια (mi²) 0.39
 • Acres σε Εκτάρια (ha) 0.40
 • Εκτάρια σε Acres 2.47

Εμβαδόν (το μέγεθος μέτρησης των επιφανειών)

Εμβαδόν ή έκταση είναι το μέγεθος μέτρησης των επιφανειών. Συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ε ή το γράμμα Α (το τελευταίο χρησιμοποιείται συνήθως στην επιφάνεια διατομής). Η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα είναι το 1m2.

Το εμβαδόν θεωρείται ένα βασικό μέγεθος των δισδιάστατων σχημάτων, όπως τα τετράγωνα και οι κύκλοι, τα οποία δεν έχουν όγκο.

Όταν αναφέρεται σε τρισδιάστατα σχήματα συνήθως εννοείται το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος. Via Wikipedia

Τετραγωνικό μέτρο – μονάδα μέτρησης επιφάνειας

Το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί μονάδα μέτρησης επιφάνειας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τέλειο τετράγωνο, με πλευρά ένα μέτρο. Το σύμβολό του διεθνώς είναι m².

Πολλαπλάσιά του είναι το στρέμμα (1 στρέμμα = 1000 τ.μ.) και το τετραγωνικό χιλιόμετρο (km², 1 τετρ. χιλ. = 1.000.000 τ.μ.).

Βασικές υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου είναι η τετραγωνική παλάμη ή τετραγωνικό δεκατόμετρο (dm², 1 τ.μ. = 100 τετρ. παλάμες), το τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm², 1 τ.μ. = 10.000 τετρ. εκατοστόμετρα) και το τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (mm², 1 τ.μ. = 1.000.000 τετρ. χιλ).

Στρέμμα – μονάδα μέτρησης εμβαδού

Το στρέμμα είναι μονάδα μέτρησης εμβαδού, χρησιμοποιούμενη κυρίως στην Ελλάδα για την μέτρηση προς πώληση εκτάσεων γης, ιδίως αγροτεμαχίων. Ένα στρέμμα ισοδυναμεί με 1000 m2.

Στην Κύπρο τα 1000 m² αποκαλούνται δεκάριο, ενώ ο όρος στρέμμα είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και αντιστοιχούσε σε μια σκάλα και γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο μέγεθος μέτρησης εκτάσεων γης σε πολλές χώρες είναι το εκτάριο, το οποίο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα.

Ένα στρέμμα ισοδυναμεί με:

 • έκταση 31,25 m επί 32,00 m,
 • έκταση 10,00 m επί 100,00 m,
 • έκταση τετραγώνου με πλευρά 31,6227766… m
 • 0,1 εκτάρια
 • 0,001 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Το στρέμμα είναι μονάδα που άρχισε να χρησιμοποιείται την εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και ήταν ίσο με το μόδιο. Πρώτη φορά αναφέρεται το 1239.

Η χρήση του επεκτείνεται κατά την Τουρκοκρατία, οπότε οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν ως μονάδα επιφάνειας με το όνομα dönüm, το οποίο αλλού φαίνεται να είναι 900, 918-919, 939,8, 1250, 1600 ή και 2500 τετρ. μέτρα και το οποίο σήμερα είναι ίσο με 1000 μ2 όπως το στρέμμα

Εκτάριο – μονάδα μέτρησης επιφανείας

Το εκτάριο (διεθνές σύμβολο ha) είναι μονάδα μέτρησης επιφανείας. Ένα εκτάριο ισούται με 100 αρ ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 10 στρέμματα.

Το εκτάριο αντιστοιχεί με τετράγωνο του οποίου κάθε πλευρά έχει μήκος 100 μέτρα.

Η λέξη εκτάριο προέρχεται από την γαλλική λέξη hectare, η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ἑκατόν και την γαλλική λέξη are, (προφέρεται “αρ”), η οποία είναι επιφάνεια μεγέθους εκατό τετραγωνικών μέτρων.

Αντίστοιχα, στην Κύπρο υπάρχει και το δεκάριο = 1000 τετραγωνικά μέτρα.

Έικρ – μονάδα εμβαδού στα αγγλοσαξονικά συστήματα μονάδων

Το έικρ (acre) είναι μονάδα εμβαδού στα αγγλοσαξονικά συστήματα μονάδων, όπως είναι το Αυτοκρατορικό Σύστημα Μονάδων και το σύστημα των ΗΠΑ.

Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα έικρ είναι το διεθνές και το αμερικανικό (survey acre). Το έικρ δεν πρέπει να συγχέεται με τις μονάδες-δεκαδικά πολλαπλάσια του Διεθνούς Συστήματος αρ (ή άριο) και εκτάριο.

Ένα έικρ είναι ίσο με 4047 τετραγωνικά μέτρα, 4840 τετραγωνικές γιάρδες ή 43.560 τετραγωνικά πόδια.

Αρχικώς, ένα έικρ ήταν μια έκταση γης με μήκος 1 φέρλον και πλάτος 1 τσέιν. Αλλά το έικρ σήμερα είναι μονάδα εμβαδού χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πλάτος, μήκος ή σχήμα.

Το έικρ χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει εκτάσεις γης στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπως το στρέμμα στην Ελλάδα και άλλες χώρες.1 έικρ ισούται με 4,047 (περίπου τέσσερα) στρέμματα.

Ένα γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου, μαζί με τις τελικές ζώνες, έχει έκταση περίπου 1,32 έικρ.

Το 1958 οι ΗΠΑ και χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας όρισαν το μήκος της (διεθνούς) γιάρδας σε 0,9144 μέτρο και ως συνέπεια αυτού το διεθνές έικρ (δια της σχέσεως με την τετρ.γιάρδα) είναι ίσο με ακριβώς 4046,8564224 τετραγωνικά μέτρα.

Online μετατροπή μονάδων μέτρησης για #Εμβαδόν σε #τετραγωνικά #μέτρα ίντσες #εκτάρια