Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Επιτάχυνση. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης
Justin Tierney Time-lapse Photography | Επιτάχυνση - Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης online

Επιτάχυνση. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης

Επιτάχυνση μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης online. Υπολογισμός,  m/sec²,  kilometer / square hour (km/h²)  κλπ. Acceleration Unit Converter.

Επιτάχυνση  – Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης

Acceleration Unit Converter  – Acceleration Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης Επιτάχυνσης


Στην μονάδα μέτρησης ΕπιτάχυνσηςΕπιτάχυνση

Η επιτάχυνση είναι μία θεμελιώδης έννοια στη Φύση. Κι αυτό γιατί συνδέει δύο βασικούς κλάδους της Φυσικής επιστήμης, την Κινηματική και τη Δυναμική.

Σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα του Νεύτωνα (αξίωμα της αδράνειας), ένα σώμα θα διατηρεί την κινητική του κατάσταση εφόσον η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που δρουν πάνω του είναι μηδενική.

Με απλά λόγια, ένα σώμα θα κινείται με σταθερή ταχύτητα ή θα μένει ακίνητο εφόσον το σύνολο των δυνάμεων που επιδρούν πάνω του είναι μηδέν.

Το συγκεκριμένο αξίωμα, ωστόσο, είναι μια εξιδανίκευση, καθώς στη Φύση γύρω μας η παρουσία δυνάμεων είναι μάλλον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. | via

Επιτάχυνση – Μαθηματική έκφραση (ή αναπαράσταση)

Εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος).

Η διεύθυνσή της εξαρτάται από το είδος της κίνησης ως προς την τροχιά. Η φoρά της εξαρτάται από το είδος της κίνησης ως προς τον ρυθμό.

Η σχέση-ορισμός της στιγμιαίας επιτάχυνσης είναι:

Η σχέση-ορισμός της στιγμιαίας επιτάχυνσης

όπου v η ταχύτητα και r η θέση ενός σώματος ως προς ένα αυθαίρετα επιλεγμένο σύστημα αξόνων.

Μονάδες μέτρησης επιτάχυνσης

Η επιτάχυνση έχει φυσικές διαστάσεις μήκους προς χρόνο στο τετράγωνο.

Μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο σύστημα μονάδων S.I. είναι το 1 m/s2 ( = 1 μέτρο ανά δευτερόλεπτο, ανά δευτερόλεπτο).

Επιτάχυνση - Μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης meter / square second (m/sec²), centimeter / square second (cm/sec²)

foot / square second (ft/sec²), standard gravity (grav), gal(cm/s²), g-unit, kilometer / square hour (km/h²), kilometer / hour second(km/h-s)

mile / hour minute(mi/h-min), mile / hour second (mi/hr-s), mile / square second (mi/sec²), inch / square second (in/s²)

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης επιτάχυνσης #Converter #επιτάχυνση #AccelerationUnit