Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Online μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)
Ρολόι - ξυπνητήρι σε χιονισμένο τοπίο | Μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτα)

Online μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)

Υπολογίστε – μετατρέψτε τον χρόνο (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα) από την κανονική μορφή του σε δεκαδική μορφή είτε σε ώρες, είτε σε λεπτά, είτε σε δευτερόλεπτα.  Online Convert Time to Decimal – Standard Time Format to Decimal Number

Μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)

Convert Time to Decimal – Standard Time Format to Decimal Number

Μετατροπή χρόνου σε δεκαδική μορφή (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα). Ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα σε δεκαδική μορφή.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο ώρες ή λεπτά (και άνω των 60) ή δευτερόλεπτα (και άνω των 60) ή συνδυασμός τους.

Δεδομένα
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα
Αποτελέσματα

Μετατροπή σε ημέρες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα με δεκαδική μορφή

Τα αποτελέσματα για ημέρες, ώρες, λεπτά είναι με 5 δεκαδικά ψηφία

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Time Conversion – Μετατροπή μονάδων μέτρησης χρόνου

Από αυτή την μονάδα χρόνου:


Σε αυτή την μονάδα χρόνουΔευτερόλεπτο – μονάδα μέτρησης του χρόνου

Το δευτερόλεπτο είναι η θεμελιώδης μονάδα μέτρησης του χρόνου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Ορίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων ως ο χρόνος 9 192 631 770 περιόδων ακτινοβολίας από μετάπτωση μεταξύ των δύο επιπέδων ενέργειας του ατόμου του Καισίου-133.

Το λεπτό ορίζεται ως ίσο με 60 δευτερόλεπτα. Η ώρα ορίζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3.600 δευτερόλεπτα. Η ημέρα ορίζεται ως ίση με 24 ώρες ή 1.440 λεπτά, ή 86.400 δευτερόλεπτα. Η λέξη δευτερόλεπτο προέρχεται από το «δεύτερο λεπτό» (μικρό λεπτό), σε αντίθεση με το «λεπτό» (πρώτο λεπτό) της ώρας.

Το δευτερόλεπτο σημειώνεται και με το σύμβολο ‘ ‘ (δίστονος), σε αντίθεση με το λεπτό το οποίο σημειώνεται με το σύμβολο ‘ (τόνος). Παράδειγμα: 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα = 3’ 24″

Ώρα – Διεθνές Σύστημα Μονάδων

Ώρα είναι μονάδα μέτρησης χρόνου η οποία δεν ανήκει στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, αλλά η χρήση της γίνεται αποδεκτή από αυτό. Η ώρα ορίζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3600 δευτερόλεπτα και είναι περίπου το 1/24 της ημέρας.

Αρχικά η ώρα ορίστηκε ως το 1/24 της ημέρας (και το λεπτό και το δευτερόλεπτο μέσω αυτής) αλλά αυτός ο ορισμός έπασχε από πρόβλημα ακρίβειας, δεδομένου ότι οι ημέρες δεν έχουν σταθερή διάρκεια και σήμερα ορίζεται μέσω του δευτερολέπτου.

Ιστορικά η ώρα προέρχεται από τη χρήση συστήματος μέτρησης με βάση τον αριθμό 12 αρχαίων πολιτισμών, από το χωρισμό της ημέρας από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση και της νύχτας, σε 12 ίσα διαστήματα το καθένα.

Ακόμη και σήμερα, η αναγραφή της ώρας μπορεί να γίνει είτε με βάση το 24 (π.χ. 07:00, 15:00) είτε με βάση το 12 (αντίστοιχα στο προηγούμενο παράδειγμα: 07:00 π.μ., 03:00 μ.μ.) π.μ. σημαίνει “προ μεσημβρίας”  και μ.μ. σημαίνει «μετά μεσημβρίαν».

Η ώρα στη σύγχρονη εποχή αρχίζει να μετριέται από τα μεσάνυχτα (00:00) και στο 12ωρο σύστημα αναγραφής ξαναρχίζει το μεσημέρι.

Online #μετατροπή #χρόνος σε δεκαδική μορφή σε #ώρες και λεπτά. Time to Decimal #Converter