Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Ηλεκτρικό φορτίο μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου
Ηλεκτρικό φορτίο. Μετατροπή μονάδων μέτρησης (Coulomb, Faraday κ.ά)

Ηλεκτρικό φορτίο μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου

Ηλεκτρικό φορτίο μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου online. Υπολογισμός, abC, Κουλόμπ – Coulomb (C), Faraday (F). Electric Charge Unit Converter.

Ηλεκτρικό φορτίο – Μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου

Electric Charge Unit Converter – Electric Charge Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα ηλεκτρικού φορτίου


Στην μονάδα ηλεκτρικού φορτίουΜονάδες μέτρησης Ηλεκτρικού φορτίου

Abcoulomb (abC), Ampere-hour (Ah), Coulomb (C), Elementary charge (e), Faraday (F), Kilocoulomb (kC), Megacoulomb (MC), Microcoulomb (µC), Milliampere-hour (mAh), Millicoulomb (mC), Nanocoulomb (nC), Statcoulomb (statC)

Κουλόμπ (μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου)

Το Κουλόμπ (Αγγλ. Coulomb) είναι η μονάδα μέτρησης για το ηλεκτρικό φορτίο και το σύμβολό της είναι το C.

Το όνομά της το πήρε από τον διακεκριμένο Γάλλο φυσικό, Σαρλ Ογκουστίν ντε Κουλόμπ.

Το 1 Coulomb ορίζεται ως το ποσό του ηλεκτρικού φορτίου που περνάει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από έναν αγωγό ο οποίος και διαρέεται από ρεύμα έντασης ενός (1) αμπέρ.

Μπορεί επίσης να οριστεί και με τη βοήθεια της χωρητικότητας και της τάσης, όπου 1 Coulomb ορίζεται ως 1 farad χωρητικότητας επί 1 βολτ διαφοράς δυναμικού

Το Coulomb είναι μεγάλη μονάδα φορτίου, και συνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσιά του.

Τα πιο γνωστά υποπολλ/σια είναι τα mC (μιλικουλόμπ, 10-3C), μC (μικροκουλόμπ, 10-6C), nC (νανοκουλόμπ, 10-9C) και pC (πικοκουλόμπ, 10-12C).

Ηλεκτρικό φορτίο – Electric Charge

Με τον όρο ηλεκτρικό φορτίο εννοούμε μια ιδιότητα ορισμένων υποατομικών σωματιδίων, η οποία καθορίζει τις μεταξύ τους ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις

Ένα υλικό σώμα που έχει ηλεκτρικό φορτίο, επηρεάζεται και δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Ηλεκτρικό φορτίο. Μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου (coulomb κλπ)

Οι πρώτες αναφορές σε φαινόμενα που σχετίζονται με το ηλεκτρικό φορτίο καταγράφονται από τον Θαλή το Μιλήσιο, ο οποίος διαπιστώνει ότι ορισμένα υλικά, όπως για παράδειγμα το ήλεκτρο ή κεχριμπάρι (αν το τρίψουμε με ξηρό ύφασμα) ή το γυαλί (αν το τρίψουμε με μετάξι), έχουν τη ιδιότητα να συγκρατούν ελαφριά αντικείμενα, όπως τρίχες.

Στην αρχαία Ελλάδα επίσης, ήταν γνωστό ότι η ιδιαίτερα έντονη τριβή ενός υλικού μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.

Όταν λέμε ότι ένα σώμα είναι αρνητικά φορτισμένο εννοούμε ότι ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε αυτό είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων.

Αντίστοιχα, σε ένα θετικά φορτισμένο σώμα ο αριθμός των ηλεκτρονίων του είναι μικρότερος από τον αριθμό των πρωτονίων.

Τέλος, όταν λέμε ότι το σώμα είναι ουδέτερα φορτισμένο, εννοούμε ότι ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο S.I. είναι το Κουλόμπ προς τιμή του Γάλλου φυσικού Τσαρλς Κουλόμπ για το σημαντικό έργο του στον τομέα του ηλεκτρισμού. Το ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου είναι κατά απόλυτη τιμή ίσο με το αντίστοιχο του ηλεκτρονίου και ισούται με

$$ |e|= 1.6 · 10^{-19} Cb $$
Online μετατροπή μονάδων μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου ● #Coulomb #Faraday #ElectricCharge #ρεύμα