Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Γωνίες – Μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνιών. Γεωμετρία μοίρες, ακτίνια
Γεωμετρικά όργανα διαβήτης, μοιρογνωμόνιο, χάρακας κλπ σχετικά με την Μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνιών, μοίρες, ακτίνια

Γωνίες – Μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνιών. Γεωμετρία μοίρες, ακτίνια

Γωνίες μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνιών online. Γεωμετρία υπολογισμός μοίρες – degrees (deg), ακτίνια – radians (rad) κλπ. Angle Unit Converter.

Γωνίες – Μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνίων. Μοίρες, ακτίνια

Angle Unit Converter – Angle Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης γωνίας


Στην μονάδα μέτρησης γωνίαςΓωνία στην ευκλείδεια γεωμετρία

Στην ευκλείδεια γεωμετρία, επίπεδη γωνία ή απλά γωνία είναι το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή.

Ο αυστηρός μαθηματικός ορισμός της επίπεδης γωνίας είναι:

Το κοινό σύνολο σημείων που ανήκουν σε δύο συνεπίπεδα ημιεπίπεδα.

Αν οι ευθείες που ορίζουν τα ημιεπίπεδα τέμνονται σε κάποιο σημείο, τότε αυτό ονομάζεται κορυφή.

Σε κάθε μία από τις δύο ευθείες ανήκει μόνο ένα μέρος της στη γωνία, το μέρος που ανήκει είναι μία ημιευθεία με αρχή την κορυφή της γωνίας.  | via

Μονάδες μέτρησης γωνιών – γεωμετρία (μοίρες, ακτίνια, κλπ)

Γωνίες - Μετατροπή μονάδων μέτρησης γωνιών (μοίρες, ακτίνια, κλπ)Μονάδα μέτρησης μια επίπεδης γωνίας. Μια μοίρα είναι το 1/360 μιας πλήρoυς γωνίας.

Η μοίρα (πλήρως: μοίρα ενός τόξου, μοίρα τόξου), που συνήθως συμβολίζονται με ° (το σύμβολο των μοιρών), είναι μονάδα μέτρησης μιας επίπεδης γωνίας, που αναπαριστά 1⁄360 μιας πλήρους περιστροφής.

Μια μοίρα είναι ισοδύναμη με π/180 rad.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60 λεπτά (60′) και κάθε λεπτό σε 60 δεύτερα ή δευτερόλεπτα (60”)  | via

Μονάδες μέτρησης :  μοίρες – degrees (deg), full circle, grad,  ακτίνια – radians (rad)

Ακτίνιο (μονάδα μέτρησης γωνίας)

Το ακτίνιο (rad) είναι μονάδα μέτρησης της γωνίας. Ένα ακτίνιο (1 rad) είναι η επίπεδη γωνία η οποία όταν γίνει επίκεντρη ορίζει τόξο, σε οποιοδήποτε κύκλο, με μήκος ίσο με την ακτίνα του.

Στο σύστημα SI το ακτίνιο θεωρούταν παλιότερα ως “συμπληρωματικό μέγεθος”, αλλά αυτή η κατηγορία μεγεθών καταργήθηκε το 1995, και θεωρείται τώρα παράγωγο μέγεθος.

Από τον ορισμό οι διαστάσεις του ακτίνιου στο SI είναι m∙m−1, είναι δηλαδή αδιάστατο μέγεθος.

Online μετατροπή μονάδων μέτρησης για #γωνίες. #Υπολογισμός για #μοίρες και #ακτίνια