Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύκλος ακτίνα υπολογισμός μήκους ακτίνας κύκλου online – Γεωμετρία
Κύκλος σχηματισμένος στο πράσινο γρασίδι με κέντρο και σταθερή ακτίνα

Κύκλος ακτίνα υπολογισμός μήκους ακτίνας κύκλου online – Γεωμετρία

Κύκλος ακτίνα. Υπολογισμός μήκους ακτίνας κύκλου online. Γεωμετρία, μαθηματικός τύπος, διάμετρος, ακτίνα, εμβαδόν, περιφέρεια. Radius of a Circle calculator.

Υπολογισμός ακτίνας κύκλου online

Radius of a Circle online calculator – calculations

1 Εύρεση ακτίνας κύκλου (r) γνωρίζοντας το εμβαδόν του κύκλου (A)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν κύκλου (Α)
Αποτελέσματα
Ακτίνα κύκλου (r) =
Διάμετρος κύκλου (d)
Περιφέρεια κύκλου (C) =

2 Εύρεση ακτίνας (r) γνωρίζοντας την περιφέρεια κύκλου (C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Περιφέρεια κύκλου (C)
Αποτελέσματα
Ακτίνα κύκλου (r) =
Διάμετρος κύκλου (d) =
Εμβαδόν κύκλου (Α) =

Ακτίνα κύκλου. Μαθηματικός τύπος

Radius of a Circle calculator – math formula

Ακτίνα του κύκλου (r) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Για να βρούμε την ακτίνα ενός κύκλου χρησιμοποιούμε έναν απο τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους: | via

Πως να βρω την ακτίνα (r) του κύκλου όταν γνωρίζω την διάμετρο (d) του

Calculating the Radius when you know the Diameter

$$ r = d / 2 $$

Όπου, r η ακτίνα του κύκλου και d η διάμετρος του.

Πως να βρω την ακτίνα κύκλου όταν γνωρίζω την περίμετρο

Calculating the Radius when you know the Circumference

$$ r = C / (2 · p) $$ Όπου, C η περίμετος του κύκλου, r η ακτίνα του κύκλου και p η σταθερά (p = 3.14159)

Πως να βρω την ακτίνα κύκλου όταν γνωρίζω το εμβαδόν

Calculating the Radius When You Know the Area

$$ r = √(A / p) $$

Όπου, A το εμβαδό του κύκλου, r η ακτίνα του και p η σταθερα (p = 3.14159)

Κύκλος – Circle Shape

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κύκλου: Περίμετρος - περιφέρεια, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος ● Circle Shape Calculator

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r , είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

Online #κύκλος #ακτίνα -#Υπολογισμός μήκους ακτίνας κύκλου - #Γεωμετρία