Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πολύγωνο, υπολογισμός πλήθους πλευρών και μοίρες γωνιών – Γεωμετρία
Σύνθεση από ανόμοια ξύλινα γεωμετρικά σχήματα - πολύγωνα (πλευρές, γωνίες, μοίρες κλπ)

Πολύγωνο, υπολογισμός πλήθους πλευρών και μοίρες γωνιών – Γεωμετρία

Πολύγωνο, υπολογίστε online τις βασικές παραμέτρους, πλήθος πλευρών, μοίρες εξωτερικής γωνίας ή μοίρες εσωτερικής γωνίας δίνοντας μία τουλάχιστον από αυτές.

Πολύγωνο, υπολογισμός πλήθους πλευρών και μοίρες γωνίων

Δίνοντας μόνο 1 από τις 3 παραμέτρους που γνωρίζετε… υπολογίζονται οι άλλες 2 παράμετροι. Τα δεκαδικά με τελεία .

1. Πλήθος πλευρών κανονικού πολυγώνου
Πλευρές στο πολύγωνο
2. Μοίρες κάθε εξωτερικής γωνίας
Μοίρες κάθε εξωτερικής γωνίας
3. Μοίρες κάθε εσωτερικής γωνίας
Μοίρες κάθε εσωτερικής γωνίας

Πολύγωνο | κάθε απλή κλειστή τεθλασμένη

Online Υπολογισμός | HelpPost.grΠολύγωνο στην γεωμετρία είναι κάθε απλή κλειστή τεθλασμένη. Ένα πολύγωνο με ν πλευρές λέγεται ειδικότερα ν-γωνο ή ν-πλευρο. Προφανώς ισχύει ν ≥ 3.

Το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από ένα πολύγωνο και τα εσωτερικά του σημεία λέγεται πολυγωνικό χωρίο.

Ένα πολύγωνο θα λέγεται κυρτό αν το πολυγωνικό χωρίο του είναι κυρτό σύνολο και μη κυρτό ή κοίλο στην αντίθετη περίπτωση.

Εσωτερική γωνία ενός πολυγώνου λέμε κάθε κυρτή γωνία που ορίζεται από δύο διαδοχικές πλευρές του πολυγώνου.

Εξωτερική γωνία θα λέμε κάθε εφεξής και παραπληρωματική μίας εσωτερικής του γωνίας.

Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο μη διαδοχικές κορυφές πολυγώνου ονομάζεται διαγώνιος του πολυγώνου (wikipedia).

Online #πολύγωνο, #υπολογισμός πλήθους πλευρών και #μοίρες γωνιών - #Γεωμετρία