Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύκλος. Υπολογισμός διαμέτρου κύκλου (ακτίνα, εμβαδόν, περιφέρεια)
Στόχος του αθλήματος της Τοξοβολίας παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Κύκλος και στην διάμετρο του

Κύκλος. Υπολογισμός διαμέτρου κύκλου (ακτίνα, εμβαδόν, περιφέρεια)

Διάμετρος κύκλου. Υπολογισμός μήκος διαμέτρου ενός κύκλου online. Μαθηματικός τύπος, διάμετρος, ακτίνα, εμβαδόν, περιφέρεια. Diameter of a circle calculator.

Υπολογισμός μήκος διαμέτρου κύκλου online

Diameter of a circle online calculator – calculations

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)
Αποτελέσματα
Διάμετρος κύκλου (d) =
Περίμετρος - περιφέρεια κύκλου (C) =
Εμβαδόν κύκλου (Α) =

Διάμετρος κύκλου. Μαθηματικός τύπος

Η διάμετρος (d) είναι οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας (C) ενός κύκλου και διέρχεται από το κέντρο του ή κάθε ευθεία που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και περατώνεται στη περιφέρεια αυτού.

Η διάμετρος ενός κύκλου ισούται με το διπλάσιο της ακτίνας (r).

Για να βρούμε το μήκος της διαμέτρου ( ενός κύκλου χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ d= 2 · r $$

Όπου, d η διάμετρος  του κύκλου και r  η ακτίνα του

Σε κάθε κύκλο το μήκος του (C) είναι 3,14 φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρό του (D), ενώ αντιστρόφως η διάμετρός του είναι 3,14 φορές μικρότερη από το μήκος του.

Κύκλος – Circle Shape

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κύκλου: Περίμετρος - περιφέρεια, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος ● Circle Shape Calculator

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

#Διάμετρος κύκλου. Μαθηματικός τύπος και #υπολογισμός στην διάμετρο σε ένα #κύκλο