Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύκλος. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλου (διάμετρος, ακτίνα)
Η Μαύρη λασπώδης τρύπα του Θανάτου στην Ταϊλάνδη (Samaesan) παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Κύκλος με μεγάλο εμβαδόν

Κύκλος. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλου (διάμετρος, ακτίνα)

Κύκλος εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλου – κυκλικού δίσκου online. Μαθηματικός τύπος, διάμετρος, ακτίνα & περιφέρεια. Circle Area calculator.

Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλου online

Circle Area online calculator – calculations

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)
Αποτελέσματα
Διάμετρος κύκλου (d) =
Περίμετρος - περιφέρεια κύκλου (C) =
Εμβαδόν κύκλου (Α) =

Εμβαδόν κύκλου – κυκλικού δίσκου. Μαθηματικός τύπος

Κυκλικός δίσκος λέγεται ο κύκλος μαζί με την επιφάνεια που κλείνει μέσα του. Για να βρούμε το εμβαδόν επιφάνειας του κυκλικού δίσκου χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$A = π · r^2 $$

Όπου, A (=area) το εμβαδόν του κύκλου,  r  η ακτίνα και π (μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου και είναι με ακρίβεια οκτώ δεκαδικών ψηφίων ίσος με 3,14159265)

Κύκλος – Circle Shape

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κύκλου: Περίμετρος - περιφέρεια, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος ● Circle Shape Calculator

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

Τετραγωνισμός του κύκλου

Ο Τετραγωνισμός του κύκλου είναι ένα από τα αρχαιότερα γεωμετρικά προβλήματα. Η διατύπωση του είναι απλή:

Ζητείται η κατασκευή με κανόνα και διαβήτη ενός τετραγώνου του οποίου το εμβαδόν να είναι ίσο με το εμβαδόν ενός δοθέντος κύκλου.

Το 1882, ο μαθηματικός Φέρντιναντ Φον Λίντεμαν (Ferdinand von Lindemann) απέδειξε το αδύνατο της επίλυσης του προβλήματος.

Τετραγωνίζω τον κύκλο σημαίνει ότι κατασκευάζω, με γεωμετρική ή αλγεβρική μέθοδο, ένα τετράγωνο με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του κύκλου. | via

Online #κύκλος #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλου | #Circle Area