Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κυκλικός δακτύλιος – Υπολογισμός. Εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία
Υπαίθρια κατασκευή - στάδιο σχηματίζει νοητά το γεωμετρικό σχήμα «Κυκλικός δακτύλιος» (εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία)

Κυκλικός δακτύλιος – Υπολογισμός. Εμβαδόν, περίμετρος, τόξο, γωνία

Κυκλικός δακτύλιος. Υπολογισμός online, εμβαδόν, περίμετροι, ακτίνες, εσωτερικού & εξωτερικού κύκλου και κυκλικού δακτυλίου, τύποι. Annulus shape calculator

Κυκλικός δακτύλιος – Υπολογισμός εμβαδόν, περίμετροι, ακτίνες

Εσωτερικός & εξωτερικός κύκλος κυκλικού δακτυλίου. Ομόκεντροι κύκλοι.

Υπολογίστε τις βασικές παραμέτρους – στοιχεία ενός κυκλικού δακτυλίου με 4 διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα δεδομένα που σας είναι γνωστά, επίσης παρέχονται στατιστικά σύγκρισης του εμβαδού επιφάνειας των κύκλων και του δακτυλίου.

1

Γνωρίζοντας τη μεγάλη ακτίνα (r1) και τη μικρή ακτίνα (r2)

Δεδομένα
Συντελεστής π
1. Μεγάλη ακτίνα (εξωτερική) (r1)
2. Μικρή ακτίνα (εσωτερική) (r2)
Αποτελέσματα
3. Ακτίνα κυκλικού δακτύλιου (r)
4. Περιφέρεια κύκλου (C1)
5. Περιφέρεια εσωτερικού κύκλου (C2)
6. Συνολική περιφέρεια κύκλων (Ct)
7. Εμβαδόν κύκλου (Α1)
8. Εμβαδόν (εσωτερικού) κύκλου (Α2)
9. Εμβαδόν κυκλικού δακτύλιου (Α)
10. Σε % το «9» ως προς το «7»
11. Σε % το «9» ως προς το «8»
12. Σε % το «8» ως προς το «7»
2

Περιφέρεια κύκλου και περιφέρεια εσωτερικού κύκλου

Γνωρίζοντας τη περιφέρεια κύκλου (C1) και τη περιφέρεια (εσωτ) κύκλου (C2)

Δεδομένα
Συντελεστής π
1. Περιφέρεια κύκλου (C1)
2. Περιφέρεια εσωτερικού κύκλου (C2)
Αποτελέσματα
3. Μεγάλη ακτίνα (εξωτερική) (r1)
4. Μικρή ακτίνα (εσωτερική) (r2)
5. Ακτίνα κυκλικού δακτύλιου (r)
6. Συνολική περιφέρεια κύκλων (Ct)
7. Εμβαδόν κύκλου (Α1)
8. Εμβαδόν (εσωτερικού) κύκλου (Α2)
9. Εμβαδόν κυκλικού δακτύλιου (Α)
10. Σε % το «9» ως προς το «7»
11. Σε % το «9» ως προς το «8»
12. Σε % το «8» ως προς το «7»
3

Γνωρίζοντας τη περιφέρεια κύκλου (C1) και τη μικρή ακτίνα (r2)

Δεδομένα
Συντελεστής π
1. Περιφέρεια κύκλου (C1)
2. Μικρή ακτίνα (εσωτερική) (r2)
Αποτελέσματα
3. Περιφέρεια εσωτερικού κύκλου (C2)
4. Μεγάλη ακτίνα (εξωτερική) (r1)
5. Ακτίνα κυκλικού δακτύλιου (r)
6. Συνολική περιφέρεια κύκλων (Ct)
7. Εμβαδόν κύκλου (Α1)
8. Εμβαδόν (εσωτερικού) κύκλου (Α2)
9. Εμβαδόν κυκλικού δακτύλιου (Α)
10. Σε % το «9» ως προς το «7»
11. Σε % το «9» ως προς το «8»
12. Σε % το «8» ως προς το «7»
4

Περιφέρεια εσωτερικού κύκλου και μεγάλη ακτίνα

Γνωρίζοντας τη περιφέρεια (εσωτ) κύκλου (C2) και τη μεγάλη ακτίνα (r1)

Δεδομένα
Συντελεστής π
1. Περιφέρεια εσωτερικού κύκλου (C2)
2. Μεγάλη ακτίνα (εξωτερική) (r1)
Αποτελέσματα
3. Περιφέρεια κύκλου (C1)
4. Μικρή ακτίνα (εσωτερική) (r2)
5. Ακτίνα κυκλικού δακτύλιου (r)
6. Συνολική περιφέρεια κύκλων (Ct)
7. Εμβαδόν κύκλου (Α1)
8. Εμβαδόν (εσωτερικού) κύκλου (Α2)
9. Εμβαδόν κυκλικού δακτύλιου (Α)
10. Σε % το «9» ως προς το «7»
11. Σε % το «9» ως προς το «8»
12. Σε % το «8» ως προς το «7»

Κυκλικός δακτύλιος εμβαδόν, περίμετροι ακτίνες. Μαθηματικός τύπος

Κυκλικός δακτύλιος. Εμβαδόν, περίμετροι, ακτίνες κλπ εσωτερικού & εξωτερικού κύκλου. Υπολογισμός online

Κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο.Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ομόκεντρους κύκλους ονομάζεται κυκλικός δακτύλιος, όπως είναι το γραμμοσκιασμένο μπλε σύνολο του ανωτέρω σχήματος.

Annulus shape calculator – math formula

An Annulus is a ring-shaped object, bounded by the circumference of two concentric circles of two different radii.

Μαθηματικοί τύποι εξωτερικού κύκλου κυκλικού δακτυλίου

r1 =  ακτίνα εξωτερικού κύκλου (outer radius) : r1 = √(A1 / π ) ή r1 = C1 / 2π
C1 = περιφέρεια εξωτερικού κύκλου (outer circumference) : C1 = 2πr1
A1 = εμβαδόν επιφάνειας εξωτερικού κύκλου (area of circle of r1) :  A1 = πr12
π = pi = 3.14159

Μαθηματικοί τύποι εσωτερικού κύκλου κυκλικού δακτυλίου

Υπολογισμοί και μαθηματικοί τύποι εσωτερικού κύκλου κυκλικού δακτυλίου – Annulus shape – inner circle – math formulas.

r2 = ακτίνα εσωτερικού κύκλου (inner radius) : r2 = √(A2 / π ) ή r2 = C2 / 2π
C2 = περιφέρεια εσωτερικού κύκλου (inner circumference) : C2 = 2πr2
A2 = εμβαδόν επιφάνειας εσωτερικού κύκλου (area of circle of r2) : A2 = πr22
π = pi = 3.14159

Υπολογισμοί και μαθηματικοί τύποι κυκλικού δακτυλίου

(μόνο το μπλε τμήμα του σχήματος)

A = εμβαδόν επιφάνειας του κυκλικού δακτυλίου  : A  = A1 – A2   = (πr12) – (πr22)  = π(r12 – r22) | Surface area of the annulus (the gray shaded area)
r = ακτίνα / πάχος / ύψος κυκλικού δακτυλίου (annulus radius) : r = r1  – r2
Ct = το άθροισμα του μήκους  των περιμέτρων των δύο ομόκεντρων κύκλων που σχηματίζουν το κυκλικό δακτύλιο = C1 + C2

Κύκλος – Circle Shape.  Ακτίνα, διάμετρος και κέντρο κύκλου

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο.

Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.
Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Area of a circle segment online calculator - calculationsΔιάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Online #Κυκλικός #δακτύλιος - #εμβαδόν #περίμετρος, τόξο, γωνία - Γεωμετρία