Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Φως. Online υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτισμού
Φωτιστικά οροφοής ... μας παραπέμπουν νοητά στην Φωτεινότητα - Lux. Φως μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτισμού online

Φως. Online υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτισμού

Φωτεινότητα. Λουξ (lx) – Lux. Φως, online υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτισμού –  φωτεινής εκπομπής – λαμπρότητας. Luminance Unit Converter.

Φωτεινότητα – φωτισμός –  φωτεινή εκπομπή – λαμπρότητα

Luminance Unit Converter | Λουξ (lx) – Lux

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από την μονάδα φωτεινότητας


Στην μονάδα φωτεινότηταςΛαμπρότητα

Λαμπρότητα είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός ανά τη φαινόμενη φωτιστική επιφάνεια.

Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται το φωτιστικό σώμα ως μια φωτιστική επιφάνεια κάθετη στην κατεύθυνση παρατήρησης, δηλαδή η φαινόμενη φωτιστική επιφάνεια είναι η γεωμετρική προβολή του φωτιστικού στην οθόνη του παρατηρητή.

Επιπλέον, ο παρατηρητής δέχεται το φως που στέλνει το φωτιστικό προς την κατεύθυνση παρατήρησης. Τα παραπάνω περιγράφουν τον ορισμό της λαμπρότητας, η φωτεινή ένταση διά το εμβαδόν της φαινόμενης φωτιστικής επιφάνειας:

Λαμπρότητα είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός ανά τη φαινόμενη φωτιστική επιφάνεια

όπου I η φωτεινή ένταση και S το εμβαδόν της φαινόμενης φωτιστικής επιφάνειας

Η λαμπρότητα χαρακτηρίζει το πώς αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής πόσο φωτίζει ένα φωτιστικό σώμα, ή ισοδύναμα πόση θάμπωση προκαλεί το φωτιστικό στον παρατηρητή.

Όσο μεγαλύτερη είναι η φαινόμενη επιφάνεια, η φωτεινή ένταση διαχέεται σε μεγαλύτερο μέρος της οθόνης του παρατηρητή, οπότε το φωτιστικό φαίνεται λιγότερο λαμπρό.

Αντίθετα, αν ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι δέχεται όλη τη φωτεινή ένταση σε ένα σημείο, τότε η λαμπρότητα απειρίζεται και το συγκεκριμένο σημείο θαμπώνει τον παρατηρητή.

Μονάδες μέτρησης λαμπρότητας

Candela per square centimeter (cd/cm²), Candela per square foot (cd/ft²), Candela per square meter (cd/m²), Foot-lambert (fL), Kilocandela per square meter (kcd/m²), Lambert (L), Nit, Stilb

Η λαμπρότητα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) μετριέται σε νέα κηρία (candelae) ανά τετραγωνικό μέτρο : cd/m2 .

Στη πράξη όμως συνεχίζεται η χρήση των μονάδων στίλβη, με σύμβολο sb, που είναι ίση μ΄ ένα κηρίο ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (1cd/cm2) και το λάμπερτ, με σύμβολο L, που είναι ίσο με 1πcd/cm2.  | via

Φως

Φωτεινότητα - Lux. Φως, μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτεινότητας - φωτισμόςΦως ονομάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι (οφθαλμό) και που εκλαμβάνεται ως αίσθηση (αντίληψη) αυτής . Συνεπώς είναι το αίτιο της όρασης.

Όμως η αντίληψη αυτή του “ορατού” φωτός αποτελεί τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Καλύπτει ένα εύρος μηκών κύματος που «μεταφράζονται», από το μάτι, στα χρώματα του φωτεινού φάσματος (δηλαδή στα χρώματα του ουράνιου τόξου).

Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες το φως εκδηλώνει ιδιότητες είτε φωτεινού κύματος, (φωτεινή ακτίνα), είτε δέσμης σωματιδίων, (φωτεινή δέσμη ή δέσμες).  | via

Φωτεινότητα

Στην Οπτική με τον όρο φωτεινότητα χαρακτηρίζεται το ποσό φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω σε μια μοναδιαία επιφάνεια, (που έχει δηλαδή εκληφθεί ως μονάδα μέτρησης), ανά δευτερόλεπτο.

Πρόκειται δηλαδή για φωτομετρικό μέγεθος που αναφέρεται σε μια φωτιζόμενη επιφάνεια και που ορίζεται ως ο λόγος της φωτεινής ροής που δέχεται αυτή ως προς το μέγεθός της.

Η φωτεινότητα ή φωτισμός των επιφανειών, που φωτίζονται ομοιόμορφα, εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

Την ένταση της φωτεινής πηγής, την απόσταση της πηγής από την επιφάνεια και τον προσανατολισμό της επιφάνειας, ως προς τη διεύθυνση των φωτεινών ακτίνων που προσπίπτουν σ΄ αυτή.

Μονάδα μέτρησης φωτεινότητας (και εν προκειμένω του φωτισμού ως μέτρου) κατά συστήματα:

1.) Στο Διεθνές Σύστημα (SI) είναι το λουξ, διεθνές σύμβολο το lx, που ισούται με ένα λούμεν (lm) ανά τετραγωνικό μέτρο (1 lm/m2).

2.) Στο δε Μετρικό Σύστημα CGS είναι το φωτ, διεθνές σύμβολο ph, που αντιστοιχεί σε 1 λούμεν ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (1 lm/cm2′).

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να συγχέεται η φωτεινότητα με τη λαμπρότητα φωτεινής πηγής που είναι τελείως διαφορετικό φωτομετρικό μέγεθος, η πρώτη αφορά το φωτισμό επιφάνειας, ενώ η δεύτερη ένταση φωτεινής πηγής. Επίσης η μονάδα μέτρησης ph (φωτ) με τη μονάδα pH (πε-χα). | via

Φωτιστικό

Το φωτιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητού φωτός ή / και φωτισμού για τον εκφωτισμό ενός χώρου.

Η πηγή της ενέργειας είναι συνήθως ο ηλεκτρισμός μέσο ενός καλωδίου, παλαιότερα και γκάζι, κεριά η λάδι. Για εξωτερικούς χώρους υπάρχουν και ηλιακά φωτιστικά. Σε λειτουργία μπαίνει με έναν Διακόπτη ή αυτόματα.

Υπάρχουν πολλά είδη φωτιστικών, όπως οι πολυέλαιοι και τα απλά φωτιστικά. Λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεία. Ειδικές μορφές είναι ο πολυέλαιος και το επιτραπέζιο φωτιστικό. | via

Μονάδες φωτός

Στη μέτρηση του φωτός χρησιμοποιούνται τρεις κυρίως μονάδες:

Online μετατροπή μονάδων μέτρησης για #φωτεινότητα Λουξ και #φωτισμός. #Luminance #Lux Converter