Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Φωτεινή ροή (Lumen) – Φως. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης
Φωτεινή ροή - Λούμεν (Lumen). Φως, μετατροπή μονάδων μέτρησης online

Φωτεινή ροή (Lumen) – Φως. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Φωτεινή ροή. Λούμεν (lm) – Lumen. Φως, online υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτεινής ροής. Lumen hour (lm·h), Lumen minute (lm·min), Lumen second (lm·s), Talbot (T). Luminous Energy Unit Conversion.

Φωτεινή ροή. Λούμεν (lm) Lumen – Φως. Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Luminous Energy Unit Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα φωτεινής ροής


Στην μονάδα φωτεινής ροής



Μονάδες μέτρησης φωτεινής ροής

Lumen hour (lm·h), Lumen minute (lm·min), Lumen second (lm·s), Talbot (T)

Lumen (lm) Λούμεν

Το Lumen (σύμβολο: lm) (Λούμεν).

Είναι η μονάδα SI ( International System)(Μετρικό Σύστημα) της φωτεινής ροής. Μετρά την δύναμη του φωτός όπως γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι.

Η φωτεινή ροή διαφέρει από τη ροή ακτινοβολίας, Μετρά την εκπεμπόμενη συνολική ισχύ του φωτός. To Lumen ορίζεται σε σχέση με την Candela.

lm = cd X sr (όπου sr = solid angle=στερεά γωνία).

Φως

Φωτεινή ροή - Λούμεν. Φως, μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτεινής ροής (Lumen)Φως ονομάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι (οφθαλμό) και που εκλαμβάνεται ως αίσθηση (αντίληψη) αυτής . Συνεπώς είναι το αίτιο της όρασης.

Όμως η αντίληψη αυτή του “ορατού” φωτός αποτελεί τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Καλύπτει ένα εύρος μηκών κύματος που «μεταφράζονται», από το μάτι, στα χρώματα του φωτεινού φάσματος (δηλαδή στα χρώματα του ουράνιου τόξου).

Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες το φως εκδηλώνει ιδιότητες είτε φωτεινού κύματος, (φωτεινή ακτίνα), είτε δέσμης σωματιδίων, (φωτεινή δέσμη ή δέσμες).  | via

Φωτεινότητα

Στην Οπτική με τον όρο φωτεινότητα χαρακτηρίζεται το ποσό φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω σε μια μοναδιαία επιφάνεια, (που έχει δηλαδή εκληφθεί ως μονάδα μέτρησης), ανά δευτερόλεπτο.

Πρόκειται δηλαδή για φωτομετρικό μέγεθος που αναφέρεται σε μια φωτιζόμενη επιφάνεια και που ορίζεται ως ο λόγος της φωτεινής ροής που δέχεται αυτή ως προς το μέγεθός της.

Η φωτεινότητα ή φωτισμός των επιφανειών, που φωτίζονται ομοιόμορφα, εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Την ένταση της φωτεινής πηγής, την απόσταση της πηγής από την επιφάνεια και τον προσανατολισμό της επιφάνειας, ως προς τη διεύθυνση των φωτεινών ακτίνων που προσπίπτουν σ΄ αυτή.

Μονάδα μέτρησης φωτεινότητας (και εν προκειμένω του φωτισμού ως μέτρου) κατά συστήματα:

1.) Στο Διεθνές Σύστημα (SI) είναι το λουξ, διεθνές σύμβολο το lx, που ισούται με ένα λούμεν (lm) ανά τετραγωνικό μέτρο (1 lm/m2).
2.) Στο δε Μετρικό Σύστημα CGS είναι το φωτ, διεθνές σύμβολο ph, που αντιστοιχεί σε 1 λούμεν ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (1 lm/cm2′).

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να συγχέεται η φωτεινότητα με τη λαμπρότητα φωτεινής πηγής που είναι τελείως διαφορετικό φωτομετρικό μέγεθος, η πρώτη αφορά το φωτισμό επιφάνειας, ενώ η δεύτερη ένταση φωτεινής πηγής. Επίσης η μονάδα μέτρησης ph (φωτ) με τη μονάδα pH (πε-χα). | via

Φωτεινή ροή

Φωτεινή ροή είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που βγαίνει από ένα φωτιστικό. Κάθε φωτιστικό στέλνει γύρω του ενέργεια υπό μορφή φωτός.

Γενικά, ένα φωτιστικό στέλνει γύρω του ενέργεια σε διάφορες μορφές εκτός από μορφή φωτός, όπως σε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ή δεν είναι αντιληπτή από τον άνθρωπο με τα μάτια με διαφορετική ευαισθησία, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα.

Συνήθως, ένα φωτιστικό στέλνει γύρω του ακτινοβολία σε πολλές συχνότητες, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο και άλλες καθόλου αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. Η φωτεινή ροή μετρά μόνο την ισχύ που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι.

Μονάδα μέτρησης είναι στο lumen, συντομογραφικά lm, στο διεθνές σύστημα μονάδων.

Αν ένα φωτιστικό εκπέμπει αντιληπτή ακτινοβολία ισχύος 1W, τότε η φωτεινή του ροή είναι 683lm. Γενικά, αν P(f) η συνάρτηση της εκπεμπόμενης ισχύος συναρτήσει της συχνότητας, τότε η φωτεινή ροή ισούται με:

Φωτεινή ροή είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που βγαίνει από ένα φωτιστικό. Κάθε φωτιστικό στέλνει γύρω του ενέργεια υπό μορφή φωτός.

όπου V(f) είναι η συνάρτηση ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού συναρτήσει της συχνότητας

Η φωτεινή ροή χαρακτηρίζει πόσο φως βγάζει ένα φωτιστικό. | via

Φωτιστικό

Το φωτιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητού φωτός ή / και φωτισμού για τον εκφωτισμό ενός χώρου.

Η πηγή της ενέργειας είναι συνήθως ο ηλεκτρισμός μέσο ενός καλωδίου, παλαιότερα και γκάζι, κεριά η λάδι. Για εξωτερικούς χώρους υπάρχουν και ηλιακά φωτιστικά.

Σε λειτουργία μπαίνει με έναν Διακόπτη ή αυτόματα. Υπάρχουν πολλά είδη φωτιστικών, όπως οι πολυέλαιοι και τα απλά φωτιστικά. Λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεία. Ειδικές μορφές είναι ο πολυέλαιος και το επιτραπέζιο φωτιστικό. | via

Μονάδες φωτός

Στη μέτρηση του φωτός χρησιμοποιούνται τρεις κυρίως μονάδες:

Online μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτεινής ροής. #Lummen #Talbot #Ενέργεια #Energy Converter