Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Φωτεινή ένταση. Μετατροπή μονάδας μέτρησης έντασης ακτινοβολίας
Λάμπες φωτισμού σε διάταξη | Φωτεινή ένταση καντέλα ή κηρίο. Φως μετατροπή μονάδων μέτρησης

Φωτεινή ένταση. Μετατροπή μονάδας μέτρησης έντασης ακτινοβολίας

Φωτεινή ένταση – candela (cd) καντέλα ή κηρίο. Φως, online υπολογισμός – μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης φωτεινής ακτινοβολίας. Luminous Intensity Unit Conversion

Φωτεινή ένταση ακτινοβολίας. Μετατροπή μονάδων μέτρησης -Φως

Luminous Intensity Unit Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης


Στην μονάδα μέτρησηςΜονάδες μέτρησης έντασης  φωτεινής ακτινοβολίας | Καντέλα (cd) ή κηρίο

Candela (cd), Lumen per steradian (lm/sr), Hefnerkerze (HK), Candlepower

Καντέλα (cd) ή κηρίο

Η candela (σύμβολο: cd) (καντέλα). Είναι η μονάδα SI ( International System) (Μετρικό Σύστημα) της φωτεινής έντασης.

Μετρά την δύναμη του φωτός, που εκπέμπεται από μια πηγή φωτός σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ένα κοινό κερί εκπέμπει περίπου μια candela.

cd = lm/sr (όπου sr = solid angle=στερεά γωνία).

Ορισμός | SI Βασικές | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας | :

Η καντέλα (cd) είναι η φωτεινή ένταση, σε μια δεδομένη κατεύθυνση, μιας πηγής που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540·1012 Hertz (Hz) και έχει ένταση ακτινοβολίας, στην κατεύθυνση αυτή, ίση με 1/683 Watt ανά στερεό-ακτίνιο.  | via

Η Καντέλα ή κηρίο (λατ: candela) (συντομογραφία: cd) είναι μονάδα μέτρησης της φωτεινής έντασης μιας φωτεινής πηγής.

Η Καντέλα θεωρείται θεμελιώδης μονάδα του SI περισσότερο για ιστορικούς λόγους παρόλο που κατ’ουσίαν είναι παραγόμενη μονάδα. Ο ακριβής της ορισμός θεμελιώθηκε το 1967 στη Γενική διάσκεψη μέτρων και βαρών.

Η Καντέλα είναι η φωτεινή ένταση που προκύπτει στην κάθετη διεύθυνση επιφάνειας μέλανος σώματος, εμβαδού ίσου με το 1/600.000 του τετραγωνικού μέτρου (m2) στη θερμοκρασία πήξης τηγμένου λευκόχρυσου (περίπου στους 1.773 C°) σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση.

Η πρακτική αναπαράσταση της παραπάνω συνθήκης (με δεδομένη τη δυσκολία προσομοίωσης του μέλανος σώματος), μπορεί να οριστεί και ως η φωτεινή ένταση σε ορισμένη κατεύθυνση φωτεινής πηγής, που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540 x 1012 Hz με ενεργειακή ένταση στην κατεύθυνση αυτή, 1/683 βατ ανά στερακτίνιο.

Η Καντέλα (ή νέο κηρίο), αντικατέστησε το δεκαδικό κηρίο, παλαιότερη μονάδα φωτεινής έντασης. Το δεκαδικό κηρίο αντιστοιχεί σε 1,019 καντέλες. | via

Φως

Φωτεινή ένταση- καντέλα. Φως, μετατροπή μονάδων μέτρησης φωτεινής έντασηςΦως ονομάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι (οφθαλμό) και που εκλαμβάνεται ως αίσθηση (αντίληψη) αυτής . Συνεπώς είναι το αίτιο της όρασης.

Όμως η αντίληψη αυτή του «ορατού» φωτός αποτελεί τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Καλύπτει ένα εύρος μηκών κύματος που «μεταφράζονται», από το μάτι, στα χρώματα του φωτεινού φάσματος (δηλαδή στα χρώματα του ουράνιου τόξου).

Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες το φως εκδηλώνει ιδιότητες είτε φωτεινού κύματος, (φωτεινή ακτίνα), είτε δέσμης σωματιδίων, (φωτεινή δέσμη ή δέσμες).  | via

Φωτεινότητα

Στην Οπτική με τον όρο φωτεινότητα χαρακτηρίζεται το ποσό φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω σε μια μοναδιαία επιφάνεια, (που έχει δηλαδή εκληφθεί ως μονάδα μέτρησης), ανά δευτερόλεπτο.

Πρόκειται δηλαδή για φωτομετρικό μέγεθος που αναφέρεται σε μια φωτιζόμενη επιφάνεια και που ορίζεται ως ο λόγος της φωτεινής ροής που δέχεται αυτή ως προς το μέγεθός της.

Η φωτεινότητα ή φωτισμός των επιφανειών, που φωτίζονται ομοιόμορφα, εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Την ένταση της φωτεινής πηγής, την απόσταση της πηγής από την επιφάνεια και τον προσανατολισμό της επιφάνειας, ως προς τη διεύθυνση των φωτεινών ακτίνων που προσπίπτουν σ΄ αυτή.

Μονάδα μέτρησης φωτεινότητας (και εν προκειμένω του φωτισμού ως μέτρου) κατά συστήματα:

1.) Στο Διεθνές Σύστημα (SI) είναι το λουξ, διεθνές σύμβολο το lx, που ισούται με ένα λούμεν (lm) ανά τετραγωνικό μέτρο (1 lm/m2).
2.) Στο δε Μετρικό Σύστημα CGS είναι το φωτ, διεθνές σύμβολο ph, που αντιστοιχεί σε 1 λούμεν ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (1 lm/cm2′).

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να συγχέεται η φωτεινότητα με τη λαμπρότητα φωτεινής πηγής που είναι τελείως διαφορετικό φωτομετρικό μέγεθος, η πρώτη αφορά το φωτισμό επιφάνειας, ενώ η δεύτερη ένταση φωτεινής πηγής. Επίσης η μονάδα μέτρησης ph (φωτ) με τη μονάδα pH (πε-χα). | via

Φωτεινή ένταση

Φωτεινή ένταση είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός ανά κάποια κατεύθυνση ενός φωτιστικού. Το φωτιστικό στέλνει φωτεινή ροή παντού, η φωτεινή ένταση μετρά το φως σε μια επιλεγμένη κατεύθυνση.

Η φωτεινή ένταση μιας στερεάς γωνίας, της οποίας η κορυφή είναι στο φωτιστικό, ορίζεται ως η φωτεινή ροή που στέλνει το φωτιστικό εντός της γωνίας διά τη στερεά γωνία.

Η μονάδα μέτρησης της φωτεινής έντασης είναι η καντέλα (γνωστό και ως κηρίο) και ισχύει: 1 cd = 1l m/1sr

Η φωτεινή ένταση χαρακτηρίζει το φωτιστικό ανά κατεύθυνση και είναι ανεξάρτητη από την απόσταση του παρατηρητή από το φωτιστικό.

Με άλλα λόγια η φωτεινή ροή ενός φωτιστικού ως προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση θα είναι ίδια είτε μετρηθεί δίπλα στο φωτιστικό είτε εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, αν εξαιρέσουμε την εξασθένιση που υφίσταται το φως εξαιτίας του μέσου διάδοσης. | via

Φωτιστικό

Το φωτιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητού φωτός ή / και φωτισμού για τον εκφωτισμό ενός χώρου.

Η πηγή της ενέργειας είναι συνήθως ο ηλεκτρισμός μέσο ενός καλωδίου, παλαιότερα και γκάζι, κεριά η λάδι. Για εξωτερικούς χώρους υπάρχουν και ηλιακά φωτιστικά.

Σε λειτουργία μπαίνει με έναν Διακόπτη ή αυτόματα. Υπάρχουν πολλά είδη φωτιστικών, όπως οι πολυέλαιοι και τα απλά φωτιστικά. Λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεία. Ειδικές μορφές είναι ο πολυέλαιος και το επιτραπέζιο φωτιστικό. | via

Μονάδες φωτός

Στη μέτρηση του φωτός χρησιμοποιούνται τρεις κυρίως μονάδες:

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης έντασης φωτεινής ακτινοβολίας #Converter #candela