Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Πλευρά ρόμβου. Γεωμετρικός υπολογισμός μήκους πλευρών στο ρόμβο
Κόσμημα με αλυσίδα και κατασκευή σαν το γεωμετρικό σχήμα «Ρόμβος» (βλέπε μήκος πλευρών)

Πλευρά ρόμβου. Γεωμετρικός υπολογισμός μήκους πλευρών στο ρόμβο

Ρόμβος πλευρά. Υπολογισμός μήκους πλευράς (ίσες μεταξύ τους) ρόμβου online με 4 τρόπους. Γεωμετρία, ρόμβοι, πλευρές, ύψος, γωνίες, περίμετρος, εμβαδόν. Length of the side of a Rhombus – online calculator.

Υπολογισμός μήκους πλευράς ρόμβου online

Length of the side of a Rhombus – online calculator – calculation

Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου (όλες ίσες μεταξύ τους), χρησιμοποιώντας έναν από τους 4 κάτωθι online υπολογισμούς

1

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας την περίμετρο (P)

Δεδομένα
Περίμετρος ρόμβου (P) 
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
2

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Εμβαδόν ρόμβου (K)
Ύψος ρόμβου (h)
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
3

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (p)

Δεδομένα
Εμβαδόν ρόμβου (K)
Διαγώνιος ρόμβου (p)
Αποτελέσματα
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Πλευρά ρόμβου (a) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) = 
Μοίρες γωνίας (A) και (C) =
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
4

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (q)

Δεδομένα
Εμβαδόν ρόμβου (K) 
Διαγώνιος ρόμβου (q)
Αποτελέσματα
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Πλευρά ρόμβου (a) =
Περίμετρος ρόμβου (P) = 

Μήκος πλευράς ρόμβου – μαθηματικός τύπος

Length of the side of a Rhombus – math formula – calculation

Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους 4 κάτωθι μαθηματικούς τύπους, όπου :

1

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας την περίμετρο (P)

Υπολογίστε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε την περίμετρο (P), χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :
$$ a = P / 4$$

και όπου cos (A) είναι το συνημίτονο της γωνίας Α. Ισχύει και για την γωνία C αντικαθιστώντας όπου A το C
Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

2

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) και το ύψος (h)

Υπολογίστε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε το εμβαδόν (K) και το ύψος (h), χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ a = K / h $$

και όπου cos (B) είναι το συνημίτονο της γωνίας B. Ισχύει και για την γωνία C αντικαθιστώντας όπου A το C

3

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (p)

Υπολογίστε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (p), χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο και τους προηγούμενους :

$$ a= √{(p^2 + q^2)/2} $$ και
$$ q = {2 · K}/ p $$

και 4ο

4

Πλευρά ρόμβου (a) γνωρίζοντας το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (q)

Υπολογίστε το μήκος της πλευράς (a) ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε το εμβαδόν (K) την διαγώνιο (q),  χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο και τους προηγούμενους :

$$ a= √{(p^2 + q^2)/2} $$ και
$$ p = {2 · K}/ q $$ όπου για τις 4 παραπάνω μαθηματικούς τύπους / τρόπους, ισχύουν τα εξής :

Ρόμβος – Rhombus | Ιδιότητες και Κριτήρια ρόμβου

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας
Ιδιότητες στον ρόμβο
  • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
  • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.
Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

  • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
  • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
  • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
  • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #πλευρά #ρόμβος - #Υπολογισμός μήκους πλευρών ρόμβου - #Γεωμετρία