Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Παραλληλόγραμμο. Γεωμετρικός υπολογισμός εμβαδού (μαθηματικός τύπος)
The Parallelogram - The Alien Flatland Fractal παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Παραλληλόγραμμο - Parallelogram Shape

Παραλληλόγραμμο. Γεωμετρικός υπολογισμός εμβαδού (μαθηματικός τύπος)

Παραλληλόγραμμο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού παραλληλογράμμου online. Ευκλείδεια γεωμετρία – μαθηματικός τύπος. Area of a Parallelogram online calculator.

Υπολογισμός εμβαδού παραλληλογράμμου online

Area of a Parallelogram online calculator

Δεδομένα
Βάση (a)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν =

Παραλληλόγραμμο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Το σημείο τομής των διαγωνίων του λέγεται κέντρο του παραλληλογράμμου. Η απόσταση δύο απέναντι πλευρών του παραλληλογράμμου λέγεται ύψος, ενώ οι απέναντι πλευρές λέγονται βάσεις ως προς το ύψος αυτό (κάθε παραλληλόγραμμο έχει δύο ύψη).

Παραλληλόγραμμο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες

Διαγώνιος Παραλληλογράμμου

Ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο απέναντι κορυφές. Το σημείο τομής των διαγωνίων ονομάζεται κέντρο του παραλληλογράμμου.

Ύψος Παραλληλογράμμου

Ονομάζεται κάθε ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του στις ευθείες των απέναντι πλευρών και είναι κάθετο σε αυτές. (Οι απέναντι πλευρές ονομάζονται βάσεις ως προς το αντίστοιχο ύψος).

Εμβαδόν του παραλληλογράμου, μαθηματικός τύπος

Area of a Parallelogram

Εμβαδόν του παραλληλογράμου - μαθηματικός τύπος

Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας την βάση του σχήματος με το ύψος και δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

Eμβαδόν = a x h

a= Βάση h= Ύψος

Παραλληλόγραμμο – Ιδιότητες

  • Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.
  • Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοι διχοτομούνται.
  • Το κέντρο ενός παραλληλογράμμου είναι κέντρο συμμετρίας του.

Κριτήρια παραλληλογράμμου

Παραλληλόγραμμο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού παραλληλογράμμου online

Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις

  • Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες ανά δύο.
  • Δύο απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.
  • Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες ανά δύο.
  • Οι διαγώνιοί του παραλληλόγραμμου διχοτομούνται.

Είδη Παραλληλογράμμων

  • Ορθογώνιο. Ονομάζεται το παραλληλόγραμμο που έχει μία ορθή γωνία.
  • Ρόμβος. Ονομάζεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
  • Τετράγωνο. Ονομάζεται το παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και ρόμβος.
Online #παραλληλόγραμμο - #Υπολογισμός #εμβαδόν - Ευκλείδεια #γεωμετρία