Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Διαγώνιος ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Γεωμετρικός υπολογισμός
Μεταλλικά προστατευτικά κάγκελα γέφυρας σε δάσος, σχηματίζουν ένα γεωμετρικό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και τις διαγώνιες του

Διαγώνιος ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Γεωμετρικός υπολογισμός

Διαγώνιος παραλληλογράμμου. Υπολογισμός διαγώνιου ορθογώνιου παραλληλογράμμου online. Ευκλείδεια γεωμετρία – τύπος. Diagonal of a rectangle calculator.

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο διαγώνιος

Diagonal of a rectangle calculator –  online calculation

Δεδομένα
Πλευρά (a)
Πλευρά (b)
Αποτελέσματα
Διαγώνιος =

Παραλληλόγραμμο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Το σημείο τομής των διαγωνίων του λέγεται κέντρο του παραλληλογράμμου.

Η απόσταση δύο απέναντι πλευρών του παραλληλογράμμου λέγεται ύψος, ενώ οι απέναντι πλευρές λέγονται βάσεις ως προς το ύψος αυτό (κάθε παραλληλόγραμμο έχει δύο ύψη).

Παραλληλόγραμμο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες

Διαγώνιος Παραλληλογράμμου

Διαγώνιος παραλληλογράμμου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο απέναντι κορυφές

Το σημείο τομής των διαγωνίων ονομάζεται κέντρο του παραλληλογράμμου.

Διαγώνιος ορθογωνίου παραλληλογράμμου –  μαθηματικός τύπος

Diagonal of a rectangle – math formula

Διαγώνιος & Περίμετρος ορθογωνίου παραλληλογράμμου - μαθηματικός τύπος ● Parallelogram - Diagonal & Perimeter - math formula

Η διαγώνιος του ορθογώνιου παραλληλογράμμου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$d^2 = a^2 + b^2 ⇒ d = √{a^2 + b^2} $$

d = Διαγώνιος Ορθογωνίου Παραλληλογράμμου
a = πλευρά a
b = πλευρά b

Online #διαγώνιος ορθογώνιου #παραλληλογράμμο - #Υπολογισμός #Γεωμετρία