Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ρόμβος εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας online – Γεωμετρία
Γρανιτένια κατασκευή γλυπτό - μνημείο σε άλσος που παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Ρόμβος και στο εμβαδόν του

Ρόμβος εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας online – Γεωμετρία

Ρόμβος εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού ρόμβου online με 3 τρόπους. Διαγώνιοι, πλευρά, ύψος, γωνίες, περίμετρος κλπ. Γεωμετρία, σχήματα. Area of a Rhombus Calculator.

Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας ρόμβου online – Στερεομετρία

Area of a Rhombus online calculator – calculation

1 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων

Εύρεση εμβαδόν ρόμβου (K) γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων p και q

Δεδομένα
1η διαγώνιος ρόμβου (p)
2η διαγώνιος ρόμβου (q)
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

2 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς και το ύψος

Εύρεση εμβαδόν ρόμβου (K) γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Πλευρά ρόμβου (a)
Ύψος ρόμβου (h)
Αποτελέσματα
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

3 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς και την γωνία

Εύρεση εμβαδόν ρόμβου (K) γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και την γωνία (Α ή C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (A) ή (C)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

Εμβαδόν Ρόμβου – μαθηματικός τύπος. Area of a Rhombus

Μπορείτε να υπολογίσετε το εμβαδόν ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις κάτωθι τύπους, όπου :

1 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων

Υπολογίστε το εμβαδόν ενός ρόμβου Κ, αν γνωρίζετε το μήκος των διαγωνίων p και q, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$K = { p · q}/2 $$
Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

2 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς & ύψος

Υπολογίστε το εμβαδόν ενός ρόμβου Κ, αν γνωρίζετε το μήκος το μήκος της πλευράς a και το ύψος h, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$K = a · h $$

3 Εύρεση εμβαδόν γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς και την γωνία

Υπολογίστε το εμβαδόν ενός ρόμβου Κ, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς a και την γωνία A ή C χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$K = a^2 · sin(A) $$

όπου για τις 3 παραπάνω μαθηματικούς τύπου, ισχύουν τα εξής :

 • a = η κάθε πλευρά ρόμβου (ίσες μεταξύ τους)
 • p και q = διαγώνιοι ρόμβου (p του μεγάλου άξονα και q του μικρού άξονα)
 • h = ύψος ρόμβου
 • A, B, C, D = οι γωνίες του ρόμβου (A = C και B = D σε μοίρες)
 • K = εμβαδόν επιφάνειας ρόμβου
 • P = περίμετρος ρόμβου
 • π = pi = 3,14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα

Ρόμβος – Rhombus

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας

Ιδιότητες

 • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
 • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.

Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #ρόμβος #εμβαδόν - #Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας - #Γεωμετρία