Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Παραλληλεπίπεδο. Υπολογισμός εμβαδόν επιφάνειας (βάση, ύψος)
Κτίριο από γυαλί με μεγάλο εμβαδόν παραπέμπει στο γεωμετρικό στερεό Παραλληλεπίπεδο

Παραλληλεπίπεδο. Υπολογισμός εμβαδόν επιφάνειας (βάση, ύψος)

Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός συνολικής επιφάνειας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, τετραγωνικά. Area of parallelepiped calculator.

Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός εμβαδόν συνολικής επιφάνεια

Area of parallelepiped calculation – online calculator

Δεδομένα
Μήκος (a)
Πλάτος (b)
Ύψος (c)
Αποτελέσματα
Εμβ. παράπλευρης επιφάνειας (Ε)
Εμβαδόν συνολικό (S)

Παραλληλεπίπεδο – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Το παραλληλεπίπεδο είναι πρίσμα με βάσεις παραλληλόγραμμα, συνεπώς όλες οι έδρες του είναι παραλληλόγραμμα. Κάθε επίπεδο που διέρχεται δια δύο έναντι ακμών του στερεού διαιρεί αυτό σε δύο ισοδύναμα (σε μέγεθος και όγκο) τριγωνικά πρίσματα.

Όταν οι έδρες του στερεού αυτού είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα τότε το στερεό ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο όγκος του ισούται με το γινόμενο των τριών ακμών μιας οποιασδήποτε στερεάς γωνίας του.

Οι ακμές αυτές ονομάζονται και διαστάσεις του παραλληλεπιπέδου. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ταυτόχρονα πρίσμα ορθογώνιας παραλληλόγραμμης βάσης.

Παραλληλεπίπεδο είναι επίσης, κάθε πρίσμα παραλληλόγραμμης βάσης. | via

Όγκος του παραλληλεπιπέδου – μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Παραλληλεπίπεδο - Γεωμετρία . Έδρες, ακμές, ύψος και υπολογισμός εμβαδόν (συνολικό και παράπλευρης επιφάνειας) και όγκος

Ο όγκος του παραλληλεπιπέδου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης, (που λαμβάνεται οποιαδήποτε έδρα), επί το ύψος του, (δηλαδή την απόσταση αυτής της έδρας-βάσης από την απέναντί της έδρα), δηλαδή :

Vόγκος = (a x  b ) x  c

Εμβαδόν επιφάνειας παραλληλεπιπέδου – μαθηματικός τύπος

Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας ενός παραλληλεπίπεδου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού όλων των 6 πλευρών του, δηλαδή :

Eεμβαδόν = 2 x (a x c) + 2 x (b x c) + 2 x (a x b)

Σύγκριση κύβου και ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου

Online #παραλληλεπίπεδο - #Υπολογισμός για το #εμβαδόν επιφάνειας #Γεωμετρία