Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου παραλληλεπίπεδου online – Γεωμετρία
Interactive Kinetic Sculpture που παραπέμπει στο γεωμετρικό στερεό Παραλληλεπίπεδο (όγκος κλπ)

Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου παραλληλεπίπεδου online – Γεωμετρία

Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, έδρες, κυβικά, κλπ. Volume of parallelepiped calculator.

Παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου – γεωμετρικών στερεών

Volume of parallelepiped online calculator

Δεδομένα
Βάση - πλάτος (a)
Βάση - μήκος (b)
Ύψος (c)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Παραλληλεπίπεδο – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Το παραλληλεπίπεδο είναι πρίσμα με βάσεις παραλληλόγραμμα, συνεπώς όλες οι έδρες του είναι παραλληλόγραμμα. Κάθε επίπεδο που διέρχεται δια δύο έναντι ακμών του στερεού διαιρεί αυτό σε δύο ισοδύναμα (σε μέγεθος και όγκο) τριγωνικά πρίσματα.

Όταν οι έδρες του στερεού αυτού είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα τότε το στερεό ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο όγκος του ισούται με το γινόμενο των τριών ακμών μιας οποιασδήποτε στερεάς γωνίας του.

Οι ακμές αυτές ονομάζονται και διαστάσεις του παραλληλεπιπέδου. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ταυτόχρονα πρίσμα ορθογώνιας παραλληλόγραμμης βάσης.

Παραλληλεπίπεδο είναι επίσης, κάθε πρίσμα παραλληλόγραμμης βάσης. | via

Όγκος του παραλληλεπιπέδου – μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Παραλληλεπίπεδο - Γεωμετρία . Έδρες, ακμές, ύψος και υπολογισμός εμβαδόν (συνολικό και παράπλευρης επιφάνειας) και όγκος

Ο όγκος του παραλληλεπιπέδου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης, (που λαμβάνεται οποιαδήποτε έδρα), επί το ύψος του, (δηλαδή την απόσταση αυτής της έδρας-βάσης από την απέναντί της έδρα), δηλαδή :

Vόγκος = (a x  b ) x  c

Εμβαδόν επιφάνειας παραλληλεπιπέδου – μαθηματικός τύπος

Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας ενός παραλληλεπίπεδου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού όλων των 6 πλευρών του, δηλαδή :

Eεμβαδόν = 2 x (a x c) + 2 x (b x c) + 2 x (a x b)

Σύγκριση κύβου και ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου

Online #παραλληλεπίπεδο #όγκος - #Υπολογισμός όγκου παραλληλεπίπεδου - #Γεωμετρία