Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όγκος. Υπολογισμός όγκου – Γεωμετρία Στερεά
Alfred De Locatelli - The Parallelepiped Player. Παραπέμπει στο γεωμετρικό στερεό Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με μεγάλο όγκο

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όγκος. Υπολογισμός όγκου – Γεωμετρία Στερεά

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα.  Βάση, ύψος, περίμετρος κλπ. Volume of parallelepiped rectangle.

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο υπολογισμός όγκου

Volume of parallelepiped rectangle calculator online

Δεδομένα
Βάση - πλάτος (a)
Βάση - μήκος (c)
Ύψος (b)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και ειδικότερα στη Στερεομετρία με τον ελληνικό και σήμερα διεθνή όρο παραλληλεπίπεδο ονομάζεται το στερεό εξάεδρο σχήμα που έχει (παρουσιάζει) τρία ζεύγη παράλληλων εδρών.

Αν οι βάσεις ενός πρίσματος είναι παραλληλόγραμμα, τότε το πρίσμα λέγεται παραλληλεπίπεδο.

Αν το πρίσμα είναι ορθό και οι βάσεις είναι ορθογώνια, το πρίσμα λέγεται ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

Ο όγκος του ισούται με το γινόμενο των τριών ακμών μιας οποιασδήποτε στερεάς γωνίας του. Οι ακμές αυτές ονομάζονται και διαστάσεις του παραλληλεπιπέδου.

Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ταυτόχρονα πρίσμα ορθογώνιας παραλληλλόγραμμης βάσης. | via

Όγκος του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όγκος. Υπολογισμός όγκου online
σχήμα 1

Ο όγκος ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι ίσος με το γινόμενο του μήκους επί το πλάτος επί το ύψος του (σχήμα 1).

Vόγκος = a x b x c
Online ορθογώνιο #παραλληλεπίπεδο #όγκος - #Υπολογισμός όγκου - Γεωμετρία #Στερεά