Αρχική » Taxisnet, Gsis, ΑΑΔΕ, Εφορία, myAADE » Taxisnet – Πληρωμή φόρου & οφειλών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
Πολίτης πληρώνει online με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μέσω υπολογιστή (laptop) φόρους και οφειλές μέσω taxisnet

Taxisnet – Πληρωμή φόρου & οφειλών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Πληρωμή φόρου και οφειλών στο Taxisnet με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Η ΑΑΔΕ παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της υπηρεσίας του Taxis.

Taxisnet. Πληρωμή φόρου – οφειλών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της προσωπικής τους σελίδας στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), στην οποία θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους επιλέγοντας το «ο Λογαριασμός μου»

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (aade.gr). Είσοδος με κωδικούς στο «myTaxisNet» και στην επιλογή «ο Λογαριασμός μου»

Πληρωμή εφορίας στο Taxisnet με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα τράπεζας

Οδηγίες για την πληρωμή οφειλών των φορολογούμενων μέσω Taxisnet

Πληρωμή φόρου και οφειλών. Οι οδηγίες της εφαρμογής που εμφανίζονται στην οθόνη της προσωποποιημένης πληροφόρησης είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

Taxisnet - Επιλογή «Προσωπική Πληροφόρηση» - Οδηγίες για την πληρωμή οφειλών των φορολογούμενων μέσω τους Taxisnet

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται στοιχεία «ανοιχτών ατομικών οφειλών εκτός ρύθμισης» όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοιχτές οφειλές που:

  1. Έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής στο σύνολό τους.
  2. Προέρχονται από εταιρείες στις οποίες συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. Ομόρρυθμο μέλος, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος κ.λπ.)
  3. Έχουν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ευθύνεστε λόγω σχέσης (π.χ. κληρονόμος, εγγυητής κ.λπ.).

Για πληροφορίες σχετικά με οφειλές συνυποχρέωσης ή και συνυπευθυνότητας μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά για τις μερικώς ρυθμισμένες οφειλές εμφανίζεται μόνο το ποσό που δεν έχει ρυθμιστεί. Για οφειλές που δεν εμφανίζεται ανάλυση υπολοίπων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ.

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και όσες έχετε πρόσφατα πληρώσει σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της οφειλής και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Απαιτούνται δυο (2) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία πληρωμής σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Πληρωμή φόρων – οφειλών στο δημόσιο με κάρτα πληρωμών

Taxisnet - Επιλογή «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». Δόσεις, οφειλές κλπ

Για κάθε γραμμή Ανοιχτής Οφειλής (όπως στην εικόνα παραπάνω στα «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή») μπορείτε να δείτε τα στοιχεία «Δόσεων» πατώντας το πλήκτρο επιλογής «radio button» στη στήλη «Εμφάνιση στοιχείων δόσεων & επιλογή οφειλής» για πληρωμή με κάρτα.

Σε περίπτωση πληρωμής με έκπτωση απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού της οφειλής μέχρι την ημερομηνία ισχύος της έκπτωσης (τα ποσά εμφανίζονται χωρίς τη μείωση λόγω έκπτωσης).

Για να εμφανίσετε την ταυτότητα οφειλής και στη συνέχεια να εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» πατήστε το κουμπί «Ταυτότητα Οφειλής».

Μπορείτε να εξοφλήσετε τις οφειλές σας εκτός ρύθμισης ή να πληρώσετε μέρος τους, με κάρτες πληρωμών.

Για να πληρώσετε μέρος της οφειλής, εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε στο σχετικό πεδίο της στήλης «Ποσό για πληρωμή με κάρτα», αφού πρώτα επιλέξετε την οφειλή, πατώντας το πλήκτρο επιλογής (radio button) στη στήλη «Εμφάνιση στοιχείων δόσεων & επιλογή οφειλής» για πληρωμή με κάρτα.

Για να εξοφλήσετε την οφειλή επιλέγετε το πλήκτρο (push button) «Eξόφληση». Το συνολικό ποσό πληρωμής εμφανίζεται αυτόματα.

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία οφειλές. Μετά το τέλος των επιλογών σας πατώντας το πλήκτρο «Έλεγχος και Πληρωμή» οδηγείστε στην επόμενη οθόνη «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης – Πληρωμή».

Αφού εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιείται άμεσα η πίστωση των οφειλών σας.

Δείτε στο σχετικό μας άρθρο «Taxisnet – gsis. Εκτύπωση εκκαθαριστικού – φορολογικής δήλωσης», πως να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης από το taxis.

Ενημερωθείτε επίσης στο σχετικό άρθρο μας «Λοταρία αποδείξεων Taxisnet. Κλήρωση και τυχεροί λαχνοί φορολοταρίας» για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές σας (με ηλεκτρονικό τρόπο) τον προηγούμενο μήνα καθώς βρείτε online το e-paravolo που θέλετε να εκδώσετε.

Σε λειτουργία η πληρωμή #φόρων με #κάρτες τραπεζών στο #taxisnet #gsis