Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Υπολογισμός δόσης δανείου online. Σύνολο τόκων & καταβολών – δόσεων
Τυλιγμένα χαρτονομίσματα ευρώ (10, 20, 50, 100 euro) | Υπολογισμός δόσης δανείου online. Σύνολο τόκων & καταβολών - δόσεων

Υπολογισμός δόσης δανείου online. Σύνολο τόκων & καταβολών – δόσεων

Υπολογισμός δόσης δανείου online με συμπλήρωση 3 πεδίων. Δόσεις, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες. Ετήσιες & συνολικές καταβολές, συνολικοί τόκοι.

Υπολογισμός δόσης δανείου online (μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος)

Υπολογίστε on line τις τοκοχρεολυτικές δόσεις για ένα δάνειο με την συμπλήρωση μόνο 3 πεδίων.

Οι δόσεις αυτόματα υπολογίζονται σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες , επίσης υπολογίζονται οι συνολικοί τόκοι και η συνολική επιβάρυνση .

Δεδομένα Δανείου
Επιτόκιο
Ποσό Δανείου
Διάρκεια Δανείου σε έτη
Αποτελέσματα - Δόσεις & Τόκοι
-

Μήνας

Τρίμηνο

Εξάμηνο

Έτος

Αριθ. δόσεων
Ποσό δόσης
Ετήσιες δόσεις
Δόσεις σύνολο
Σύνολο τόκων
Δόση ανά ημέρα

Εξόφληση Δανείου. Μορφές Χρεολυτικό – Τοκοχρεολυτικό

Κομπιουτεράκι - υπολογιστής τσέπης και αριθμομηχανή ● Scientific CalculatorΗ απόσβεση ενός δανείου αποτελεί ουσιαστικά την εξόφληση του και μπορεί να γίνει ενδεικτικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Εφάπαξ πληρωμή – δόσης δανείου

Καταβολή ολόκληρου του ποσού συμπεριλαμβανομένων των τόκων στο τέλος της περιόδου δανεισμού (εφάπαξ) .

Εδώ, ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό στο τέλος της περιόδου δανεισμού και συμφωνείται έπειτα ο τρόπος πληρωμής των τόκων.

Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια του δανεισμού είναι σχετικά μικρή τότε οι τόκοι είτε παρακρατούνται τη στιγμή του δανεισμού είτε πληρώνονται και με την εξόφληση του κεφαλαίου.

Χρεολυτικό Δάνειο – Χρεολυτικές δόσεις δανείου

Χρεολυτικό. Καταβολή σταθερών δόσεων του κεφαλαίου σε ίσα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του ανεξόφλητου ποσού.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι δόσεις καταβάλλονται ανά ίσα χρονικά διαστήματα (πχ ανά έτος) και μαζί καταβάλλονται και οι τόκοι του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Τοκοχρεολυτικό Δάνειο – Τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείου

Τοκοχρεολυτικό. Καταβολή ίσων τοκοχρεολυτικών δόσεων. Στη τελευταία περίπτωση, ο δανειζόμενος καταβάλλει ένα σταθερό ποσό (τόκοι και κεφάλαιο), με τη μορφή τοκοχρεωλυτικής δόσεως, στο τέλος της περιόδου ανατοκισμού και μέχρι να λήξει η διάρκεια δανεισμού.

Η συγκεκριμένη τοκοχρεωλυτική δόση αποτελείται από το αυξανόμενο μερίδιο κεφαλαίου και από ένα παραλλήλως μειούμενο μερίδιο τόκων.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις δανείων, στις οποίες η απόσβεση έχει κάποιες προϋποθέσεις και συνθήκες που έχουν διαπραγματευθεί εξαρχής και αναφέρονται στο συμβόλαιο.

Online ##Υπολογισμός για #δόση δανείου #τόκοι #δάνειο