Αρχική » Οικονομία - Οικονομικοί Δείκτες » VIES. Αναζήτηση – επαλήθευση ΑΦΜ εταιρειών (νομικών προσώπων)
Αναζήτηση - εύρεση με μεγεθυντικό φακό ● VIES. Επαλήθευση αριθμού ΑΦΜ – ΦΠΑ και Στοιχεία Νομικών Προσώπων

VIES. Αναζήτηση – επαλήθευση ΑΦΜ εταιρειών (νομικών προσώπων)

VIES.Επαλήθευση – εγκυρότητα on line αριθμού ΑΦΜ – ΦΠΑ. Αναζήτηση Εταιρικών Α.Φ.Μ. στοιχεία Νομικών Προσώπων. Αναζητήστε πληροφορίες για εταιρείες. Vat Request. Διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ

VIES. Επαλήθευση αριθμού ΑΦΜ / ΦΠΑ. Στοιχεία εταιρειών

Online αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (VIES) των εταιρειών που είναι καταχωρημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η υπηρεσία σας επιτρέπει να επαληθεύσετε την ισχύ του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / ΦΠΑ μιας εταιρίας, τον οποίο έχει χορηγήσει η αρμόδια ελληνική υπηρεσία.

Η επαλήθευση γίνεται σε σχέση με την εθνική βάση δεδομένων ΦΠΑ της κάθε χώρας. Πληροφορηθείτε για την εγκυρότητα του ΑΦΜ / ΦΠΑ, την επωνυμία, τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης στο online σύστημα VIES.

ΑΦΜ Εταιριών. Στοιχεία Νομικών Προσώπων στην Ε.Ε

Αναζητήστε πληροφορίες για Νομικά Πρόσωπα. VIES – Επαλήθευση αριθμού ΦΠΑ. Διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ.

Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ, που χορηγείται από οποιοδήποτε κράτος μέλος, επιλέγοντας το κράτος μέλος από το προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού και εισάγοντας τον προς επαλήθευση αριθμό.

VAT - Finance Ευρωπαϊκή Επιτροπή ● Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ
Κάντε κλικ στην εικόνα για μετάβαση στο Search της Ε.Ε

Πως αποκτώνται αυτές οι πληροφορίες;

Όταν πρέπει να επαληθεύσετε τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη σας σε άλλο κράτος μέλος μέσω του διαδικτυακού συστήματος VIES, το σχετικό αίτημα θα αποσταλεί, μέσω ασφαλούς σύνδεσης, στην οικεία εθνική βάση δεδομένων για να ελεγχθεί αν ο συγκεκριμένος αριθμός είναι καταχωρισμένος εκεί. Εάν είναι, θα εμφανιστεί η μνεία «Έγκυρος». Εάν δεν είναι, θα εμφανιστεί η μνεία «Μή έγκυρος».

Ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες για την προστασία δεδομένων, ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν επίσης το όνομα και τη διεύθυνση που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο αριθμό ΦΠΑ, όπως είναι καταχωρισμένα στις εθνικές βάσεις δεδομένων.

Έλεγχος αριθμού ΦΠΑ (VIES)

Υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορείτε να παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες σε επιχείρηση άλλης χώρας της ΕΕ χωρίς επιβολή του ΦΠΑ (απαλλαγή από τον ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης σας θα πρέπει να συμπεριλάβει τον οφειλόμενο ΦΠΑ στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλει στη χώρα του.

Μια από τις προϋποθέσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ είναι να ελέγξετε αν ο πελάτης σας είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ, και έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στη χώρα του.

Ο έλεγχος αυτό μπορεί να γίνει στο διαδικτυακό σύστημα VIES της ΕΕ, το οποίο ανακτά δεδομένα του μητρώου ΦΠΑ από τις εθνικές βάσεις δεδομένων.

Επιβεβαίωση Α.Φ.Μ / VAT VIES Validation

Το σύστημα αυτό μπορεί να επαληθεύσει αν ο συγκεκριμένος αριθμός ΦΠΑ του πελάτη σας είναι έγκυρος και αν ο πελάτης σας είναι εγγεγραμμένος στη χώρα του για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ. Σας συνιστούμε να διατηρείτε τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά σας για περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου.

Αν ο πελάτης σας ισχυρίζεται ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ — αλλά ο έλεγχος μέσω του διαδικτυακού συστήματος VIES δεν το επιβεβαιώνει — μπορεί να ζητήσει να γίνει επαλήθευση από την εφορία της χώρας του.

Μπορεί επίσης να κληθεί να εγγραφεί επιπλέον για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ. Η διαδικασία αυτή διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Online #αναζήτηση - επαλήθευση αριθμού εταιρικών #ΑΦΜ νομικών προσώπων #ΦΠΑ #Vat